15.000 poster: bytte bytte bestyrelse

Publiceret 10. december 2019  

af Peter Horn  

RESUMÉ– Bytte bytte bestyrelse. Altid bytte om igen. I de kommende måneder vil godt 15.000 bestyrelsesposter på generalforsamlingerne blive besat af nye medlemmer. Størsteparten kommer fra det bestående korps af bestyrelsespersoner, der benytter de kommende generalforsamlinger til at bytte poster i et politisk spil, hvor trumferne er personlige relationer, stærke brands og markante personligheder. ”Dem, der har, skal mere gives. Kompetencer i bestemte brancher er fortsat et stærkt kort, når man vil op ad i bestyrelseshierakiet,” siger bestyrelseskvinde, der på bare to år har opbygget en stærk portefølje.  

I de kommende måneder bliver der gang i bytteriet af bestyrelsesposter. Det ventes, at op mod 15.000 skal skifte indehaver. Dermed er der lagt op til, at poster for et stort trecifret milllionbeløb kommer på nye hænder. Når det alligevel ikke nødvendigvis giver den store fornyelse i mange af de godt 60.000 bestyrelser – fordelt på 35.000 aktieselskaber, 20.000 anpartsselskaber og 5.000 andre selskabsformer – er det fordi, man arbejder med en ret fastlåst struktur, der oftest er bestemt af ejerne.   

Lotte G. Lundberg er en af 72 kvinder i Danmark med en erhvervsbaggrund, der har mere end fem bestyrelsesposter og derfor anerkendes som professionel bestyrelsesperson. Hun har på bare to år været i stand til at opbygge sin portefølje – og samtidig skabe sig en ny lederkarriere som sekretariatschef for Den Danske Maritime Fond. Hendes baggrund er ”Det Blå Danmark” med en solid og alsidig lederkarriere i A.P. Møller – Mærsk, hvor hun bl.a. har været executive og seniorleder i Maersk Line og Maersk Broker. Bestyrelseskarrieren ”tyvstartede” i det tidligere Kgl. Grønlandske Handel, nu KNI, i 2011-2013, hvorefter den blev genoptaget i 2015 med en post i en virksomhed, der leverer teknologi til vindindustrien. Hun har gjort porteføljen forholdsvis bred med både service- og produktionsvirksomheder med alsidig ejerstruktur, men går fortsat primært efter poster inden for det maritime, hvilket bl.a. omfatter en post i det Stena AB ejede Northern Marine Group i Glasgow, det norske færgerederi Nordled AS og en post i Frederikshavn Havn – samlet pt. i alt fem poster. 

Nu henvender headhunterne sig 

”Da jeg for alvor tog fat på bestyrelseskarrieren for et par år siden, handlede det om at skabe dansk netværk, være synlig og holde mange kaffemøder for at udbygge relationerne. Jeg er i den situation, hvor jeg er tæt på ”Det Blå Danmark” gennem mine mange år i A.P. Møller – Mærsk, der jo som en af verdens største shipping- og transportvirksomheder har udklækket et stort antal ledere til stort set alle grene af international søfart og logistik. Dermed var og er behovet for at synliggøre mig proaktivt ikke så stort. De fleste i branchen på bestyrelsesniveau ved, at jeg findes, og jeg har løbende dialog med de fleste headhuntere både i Danmark og internationalt. De henvender sig nu og da med forskellige muligheder i ind- og udland. Det betyder en anden tilgang til markedet end i starten,” siger Lotte G. Lundberg. 

”Man skal kunne evaluere sig selv og kende sin besøgelsestid. Det betyder også, at man skal kunne trække sig i tide og gå efter nye poster”

Hun understreger vigtigheden af løbende at kunne evaluere sig selv i forhold til den respektive bestyrelse og også kende sin besøgelsestid. 

”Jeg valgte således her i efteråret at trække mig fra en virksomheds bestyrelse. Formanden og jeg havde en relativ ens baggrund. Samtidig havde vi talt om behovet for digitale kræfter i  bestyrelsen, hvorfor jeg stillede mit mandat til rådighed. Villigheden til at arbejde for virksomhedens bedste og forstå, hvad man selv byder ind med, skal man have med i bestyrelsen , ligesom man heller ikke skal være økonomisk afhængig af den enkelte post. Det er vigtigt for virksomheden at kunne få rystet posen og således sikre, at bestyrelsens sammensætning løbende er optimal. Netop ved at være uafhængig af den enkelte post er det også lettere at bytte den med en anden, der måske rummer nye strategiske udfordringer,” konstaterer Lotte G. Lundberg. 

Man skal være på forkant 

Hun siger, at bestyrelsesarbejde skal repræsentere en løbende udvikling, fordi man i sagens natur ikke udelukkende kan bero på fortidens præstationer. 

”Markederne er langt mere dynamiske og transparante end tidligere. Derfor skal man hele tiden være på forkant med udviklingen og sikre sin bestyrelse og virksomhed, at man i tide har set de nye muligheder og chancer, der er. I søfarten er man naturligvis præget af de mange forskellige og sammensatte påvirkninger, der repræsenterer alt fra makropolitik – f.eks. handelskonflikten mellem USA og Kina, fragtrater, problemstillingerne i bæredygtighed og fremtidens brændstof, jagten på talent og nye politiske krav. Når man derfor har satset på at have flere bestyrelsesposter, kan pensum blive enormt, hvis man ikke er i stand til at afgrænse de områder eller sektorer, man bevæger sig indenfor.” 

Lotte G. Lundberg vedkender sig, at hun arbejder proaktivt i bestyrelsesspillet. 

”Når alt kommer til alt, er det ejerne, der bestemmer. Derfor skal man også lede efter de nye poster i den retning” 

”Det er en del af gamet, at man går all in og forstår de kræfter, der aktiveres, når bestyrelsesposterne skal besættes. Bestyrelsesformanden og selve bestyrelsen har stor indflydelse på sammensætningen, men når alt kommer til alt, er det ejerne, der bestemmer. Derfor er det også i den retning, man i sidste ende skal lede efter de ny poster,” konstaterer hun. 

Følg spillet hos A-P. Møller – Mærsk 

Store selskabers måde at håndtere bestyrelsesarbejde på afspejler sig ofte i de øvrige selskaber. Se hvorledes A.P. Møller informerer sine investorer – http://investor.maersk.com/   – og hvorledes Mærsk A/S bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe aflægger beretning i selskabet A.P. Møller – Mærsk A/S 2. april 2019: https://getvisualtv.net/stream/?maersk-generalforsamling-2019 .  

Bestyrelsesmedlemmer i A.P, Møller -Mærsk foreslås valgt og genvalgt på anbefaling af et nomineringsudvalg: “Nomineringsudvalget består af tre medlemmer, hvoref den ene er formand. Medlemmerne vælges i bestyrelsen, og bestyrelsen udpeger formanden for udvalget. De nuværende udvalgsmedlemmer er: Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand), Jim Hagemann Snabe og Robert Mærsk Uggla. En mere udførlig beskrivelse af udvalgskomiteen og dens medlemmer kan ses her . I 2018 holdt udvalget fem møder.” 

”Som kandidat til en bestyrelse må man gerne være en ”arret kat”. Bare man har vundet de fleste af sine kampe”

 
BESTYRELSEN I A.P. MØLLER – MÆRSK HAR ET NOMINERINGSUDVALG BESTÅENDE AF ROBERT MÆRSK UGGLA (2 TV), ANE MÆRSK-MCKINNEY UGGLA (4 TV)  OG JIM HAGEMANN SNABE (6 TV) 

Det handler således om at komme i betagtning hos nomineringsudvalget, hvilket generelt først sker efter en grundig proces, hvor potentielle kandidater bl.a. vejes på deres intellekt, præstationer, kemi, nyttige relationer, forudseenhed, politiske tæft og ikke mindst samarbejdsevner. Det personlige brand spiller ofte også en betydelig rolle: Man må gerne være en ”arret kat”, bare man har vundet de fleste af sine kampe. 

Hvordan Jim Hagemann Snabe som bestyrelsesformand tænker, fremgår til dels af en artikel, han har publiceret på sin Linkedin profil om bl.a. bæredygtighed, global konkurenceevne baseret på inkluderende vækst, et digitalt EU-marked, kunstig intelligens (AI), refomering af samhandel og et stærkere finansielt EU-system. Mange, der vil i bestyrelser, glemmer ofte den grundige research, der er en forudsætning for at forstå en virksomhed og en bestyrelses DNA. Researchen bør omfatte historik med vision og mission, vedtægter, et antal årsrapporter, offentlig fremtræden og brand, ledelses- og bestyrelsesmedlemmer samt psykologiske profiler af de vigtigste personer. Lidt af et arbejde, men det lønner sig ofte. 

Den international bestyrelseskarriere 

Camilla Kampmann , MBA, er specialist i virtuel management – og hun er en af de få danskere, der har gjort en international bestyrelseskarriere. Det sker efter en lang og afvekslende lederkarriere i den amerikanske koncern Oracle Corporation, hvor hun startede i den danske afdeling i 1999 som marketingchef. Efter en afstikker til Sonofon vendte hun tilbage til Oracle, som hun efter en række internationale topposter forlod som Global Vice President med ansvar for Business Transformation. Hun havde da bl.a. deltaget i mere end 300 virksomhedsopkøb, været involveret i en frigørelse fra bankfinansiering og en løbende skærpelse af konkurrenceprofilen. Undervejs måtte hun sætte en lovende bestyrelseskarriere på hold – og hele vejen igennem har hun fastholdt sin adresse i Danmark. 

I dag er hun et af fem bestyrelsesmedlemmer i forsikringskoncernen AIG Europe Ltd., der i forbindelse med Brexit er flyttet fra London til Luxembourg, og hun er løbende i spil til en række internationale bestyrelsesposter. Hun er desuden opstillet som folketingskandidat for Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds. Hun har været politiske aktiv siden hun var 13 år. 

På et møde i KIB Executive & Boards’ bestyrelsessuite i 2018 opsummerede hun forskellen mellem at gå efter danske og internationale bestyrelsesposter. 

Brug lokale headhuntere internationalt  

“Langt de fleste bestyrelsesposter i danske virksomheder besættes gennem netværk. Derfor har det fortsat stor værdi at kende nogen, der kender nogen. Anderledes ved besættelse af de internationale bestyrelsesposter. Her kan indgangen ofte være headhuntere også i de danske afdelinger, der kan formidle din profil videre til kolleger i andre lande. De internationale virksomheder indleder ofte en global søgning og kan så sammensætte profilerne mere specifikt.” 

”I Danmark skal man ofte kende nogen, der kender nogen. Ved udenlandske bestyrelsesposter handler det mere om at kende de rigtige headhuntere”  

“Eksempelvis var det for bare få år siden en fordel at være dansk pga. af Danmarks stærke profil. I dag har det ændret sig, så denne kvalitet er et stykke nede på listen, mens diversitet til gengæld spiller en større rolle. Man kan let være et startfelt på over 100 kandidater, der efterfølgende reduceres til fire, og det er så her, man skal kunne brænde igennem. Jeg har lige været i spil til bestyrelsen i en af de største amerikanske banker og fik ganske vist ikke posten, men det er også fint at blive spurgt og havne så højt på listen,” siger Camilla Kampmann. 

Hun vil gerne igen påtage sig flere internationale bestyrelsesposter, hvor hun kan bringe sine specialer i spil og er derfor lige nu i flere forhandlinger. 

“De internationale bestyrelsesposter er langt bedre honoreret end de danske, men kravene kan også være noget større og der skal generelt lægges mere tid i den enkelte post. Det giver en større fokus og dermed også mulighed for en mere kvalificeret bestyrelsesindsats. Udover det trives jeg rigtig godt i et internationalt miljø, hvor der er et godt samspil med andre på et højt kompetenceniveau.” 

”De udenlandske bestyrelsesposter er langt bedre honoreret end de danske. Men kravene kan også være noget større”

Start tidligt med bestyrelserne 

“Jeg lærte af min svigerfar, Jens Kampmann , tidligere minister, direktør for Miljøstyrelsen og kåret som en af de mest indflydelsesrige bestyrelsespersoner i Europa, at man skulle starte meget tidligt, helst ikke mere end 30 år, med karrieren. Også bestyrelsesposter i vuggestuen og børnehaven talte, for det gav skoling i denne form for arbejde. På baggrund af det startede jeg ret tidligt min bestyrelseskarriere i en norsk forsikringskoncern med forgreninger til det øvrige Skandinavien.” 

Så mange bestyrelsesposter er dér 
Ud af de godt 60.000 danske virksomheder med bestyrelser er der 35.000 aktieselskaber, som lovmæssigt skal have en bestyrelse på mindst tre personer, samt 20.000 anpartsselskaber og 5.000 andre selskabsformer, der frivilligt har valgt at have en bestyrelse. 

Der er forskellige holdninger til antallet af bestyrelsesposter. Senios partner Tau Steffensen, AIMS International Denmark, der har søgt at registrere alle – også papirbestyrelserne – når op på lidt over 200.000, mens de egentlige aktive skønnes at være ca. 140.000. 

I undersøgelsen ”Danske bestyrelser i tal og fakta” er han nået frem til disse bestyrelsessammensætninger: 

I Danmark har kun forholdsvis få kvinder valgt en karriere som professionelle bestyrelsespersoner, nemlig 72, bl.a. fordi det ofte kræver 7-10 poster at opnå et indtjeningsniveau, der er på linje med honoreringen som direktør i øverste ledelse, hvis posterne er i primært danske selskaber. Tau Steffensen har i undersøgelsen Kvindelige bestyrelsesmedlemmer i Danmark anført, at der i Danmark er 3.000 potentielle bestyrelsesmedlemmer blandt kvindelige direktører. De fordeler sig på disse stillingskriterier: 

Ifølge Erhvervsstyrelsen er kun 33 procent af disse 3.000 direktører bestyrelsesaktive mod et bestyrelsespotentiale på 150.000 mænd med såkaldt ”rette kompetencer”. 

”26.500 bestyrelse har kvindelige medlemmer – heraf 70 procent med ét medlem.I alt 314 bestyrelser har flere en tre kvindelige medlemmer”  

Godt 56 procent eller over 33.000 bestyrelser har udelukkende mandlige medlemmer, mens 26.500 bestyrelser har kvindelige medlemmer – dog har 70 procent bare et kvindeligt medlem. I alt 314 bestyrelser har mere end tre kvindelige medlemmer. 

I Norge har de lovbestemte kvoter, hvorefter der skal være min., 40 procent af hvert køn i de børsnoterede selskabers bestyrelser, betydet en ændring i selskabsernes tilgang og sammensætning. Det har imudlertid kun haft begrænset effekt på andre selskabers bestyrelser og pipeline til ledelser endnu: 

Illustrationer: Lotte G. Lundberg/Den Danske Maritime Fond, A.P. Møller – Mærsk, Camilla Kampmann/privatfoto, Tau Steffensen/AIMS, NHO/Female Future 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.