16. marts: Hvad vil regeringen gøre for at sikre ligestilling af kvinder i ledelser og bestyrelser?

Resumé: Kvinder I Bestyrelser og ligestillings- og erhvervsordførere står bag en forespørgselsdebat i Folketinget, der skal besvares af ligestillings- og erhvervsministrene:  ”Hvad vil regeringen gøre for at sikre ligestilling af kvinder i ledelser og bestyrelser?” Spørgsmålet er rejst specifikt af Sikandar Siddique, UFG/Frie Grønne, i samspil med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Det sker på baggrund af KIB-konferencen ALLE VINDER i september. Målet for KIB er lov om opslag af alle ledelses- og bestyrelsespositioner i erhvervslivet. Så kan flere kvinder og mænd søge og dermed sikre flere kompetente kandidater til udvikling og øget konkurrenceevne.

Publiceret 21. februar 2021 og opdateret 13. marts – Redigeret af EM – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

”Dermed er der tale om et markant opgør med selvsuppleringskulturen i de danske virksomheder. Kvinder I Bestyrelsers formål er at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser. Med dette forslag tilgodeser vi både diversiteten og ligestillingen af kvinder og mænd i rekrutteringsprocessen,” sagde KIBs bestyrelsesformand Annette Piilgaard i en artikel af Joachim Kattrup under ”Samfundsansvar” i Økonomisk Ugebrev. Emnet skulle have været behandlet i Folketinget 8. december 2020 og derefter 29. januar, men er blevet udskudt af Folketingets Præsidium under henvisning til Corona pandemien.

Alle gode gange tre: Nu vil forespørgselsdebatten ske 16. marts på foranledning af Sikandar Siddique (Frie Grønne) og spørgsmålet rettes til erhvervsminister Simon Kollerup (S) og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).

”Kvinder burde ud fra deres repræsentation i erhvervslivet have over en tredjedel af alle topjob-poster, men realiteten er, at der er 19 procent i bestyrelser og 15 procent i direktioner. Så der er et stykke vej endnu. Dette forslag vil have afgørende betydning for en optimering af topledelse i erhvervslivet, ligesom det allerede har været tilfældet i den offentlige sektor,” konstaterede KIBs formand i Økonomisk Ugebrev.

Ordførere fra Folketingets politiske partier har udtrykt mere end sympati for forslaget om at opslå alle leder- og bestyrelsespositioner ved lov. Corona pandemien har udskudt behandlingen et par gange, men der skulle være chancer 16. marts. (Foto: Collage, EM/Folketingets hjemmeside)

Politikerne stort set enige: Opslag en god ide
Kvinder I Bestyrelser har interviewet ordførerne Astrid Carøe, SF, Lars Aslan Rasmussen, S, Fatma Øktem, V, Birgitte Bergman, KF, Sikandar Siddique, UFG/Frie Grønne, Victoria Velasquez, Enhedslisten, Karina Adsbøl, DF og Samira Nawa, RV.

Astrid Carøe, ligestillingsordfører for SF, synes, at KIBs forslag om offentligt opslåede topposter er interessant. Et forslag, hun har indtryk af kan give fælles politisk fodslag for fløjene samt velvillighed fra erhvervslivet: ”Ligestilling er en del af DNA’et hos SF.”

Karina Adsbøl, ligestillingsordfører for DF: ”Jeg kan sagtens se intentionen med forslaget, men udfordringen er, at man vil gå ind og bestemme i private virksomheder. Det er jeg skeptisk overfor.”

Fatma Øktem, ligestillingsordfører for Venstre, ser muligheder i forslaget: “Det betyder at alle, både mænd og kvinder, kan søge positionerne – de er ligestillede. Kvoter er ikke Venstres politik. De fungerer ikke. Det kan vi se i Island og Norge.”

Sikandar Siddique, politisk leder af Frie Grønne: ”Det er nødvendigt at have kønsbestemte kvoter, når leder- og bestyrelsesposter skal besættes, for at få kvinder bedre repræsenteret. Offentlige opslag af leder- og bestyrelsespositioner er en mere gennemførlig løsning.”

Birgitte Bergman, ligestillingsordføreren for Det Konservative Folkeparti, støtter offentlige jobopslag om leder- og bestyrelsespositioner – frem for kvoter. ”Så kan erhvervslivet vælge på kompetencer og person frem for på køn. Kvinder har ikke brug for at blive favoriserede. De har blot brug for lige muligheder – og flere rollemodeller.”

Victoria Velasquez, erhvervsordfører for Enhedslisten: ”Forslaget om offentligt opslåede stillinger er en rigtig god ide. Specielt fordi vi kan se, at det er de uåbne rekrutteringssystemer, der er problemet.”

Samira Nawa, ligestillingsordfører for De Radikale, vurderer, at forslaget om, at virksomheder skal slå topposter offentligt op, kan blive en win-win for både virksomheder og jobansøgere. Diversitet er et konkurrenceparameter, der vil gøre det muligt for virksomhederne at tiltrække de bedste jobkandidater.”

Lars Aslan Rasmussen, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, siger, at ”hvis virksomhederne fortsat ikke lever op til måltallene eller det går den modsatte vej, kan Kvinder I Bestyrelsers forslag om lovmæssige opslag af alle ledelses- og bestyrelsespositioner måske blive relevant”.

Han siger om Kvinder I Bestyrelsers forslag om opslåede stillinger til bestyrelsesposter ”Det er et sympatisk forslag, men vi vil stadig gerne arbejde videre ad frivillighedens vej. Når vi ikke i mål, kan vi se på forslaget igen.”

Forespørgselsdebatten følges op af et muligt beslutningsforslag.

Afslutningsdebat i Folketinget. Forespørgselsdebatten 16. marts imødeses med en vis spænding.

KIB – Kvinder I Bestyrelsen etablerede en styregruppe med medlemmer fra alle sine suiter i starten af 2020 for at designe konferencen ALLE VINDER, der dannede baggrund for forslag til forespørgselsdebatten og et beslutningsforslag. Sideløbende interviewede Executive Magazine  ligestillings- og erhvervsordførere fra alle partier bortset fra Nye Borgerlige og Liberal Alliance, der ikke kunne medvirke på pågældende tidspunkt.

Læs den fulde artikel:
Hvad vil regeringen gøre for at sikre ligestilling af kvinder i ledelser og bestyrelser? | Økonomisk Ugebrev

Meld dig ind i KIB og få indflydelse:
www.kvinderibestyrelser.dk