2030 Builders går efter greenwashing: Virksomheder vil brande frem for handle

Publiceret 20. august 2019 – af Peter Horn

Resumé: Greenwashing, hvor virksomheder søger at skabe et brand, der er grønnere end realiteterne, vinder stadig større udbredelse efter lanceringen af FNs verdensmål. Denne form for svindel, der i udgangspunkt har samme tilgang som hvidvask af penge i bankerne, er en form for berigelse, som stadig flere myndigheder søger at bekæmpe. ”Mange virksomheder har fundet ud af, at der er penge i at promovere sig på FNs verdensmål. Derfor er det på tide, at der i alle virksomheder skabes en større forståelse for målene, hvordan målene kan bruges aktivt og at greenwasherne afsløres,” siger Mia Negru, med sin søster Gabriela medstifter og ejer af den bæredygtige innovations- og softwarevirksomhed 2030 Builders. PwC har i ny undersøgelse afdækket, hvordan danske virksomheder arbejder med verdensmålene.

Greenwashing, hvor virksomheder og organisationer søger at skabe et brand for sig selv, ydelser eller produkter, der er grønnere end realiteterne, vinder stadig større udbredelse efter lanceringen af FNs verdensmål. Denne form for svindel, der i udgangspunkt har samme tilgang som bankernes hvidvask af suspekte midler, er en form for berigelse, som stadig flere myndigheder søger at bekæmpe.

”Mange virksomheder har fundet ud af, at der er penge i at promovere sig på FNs verdensmål. Derfor er det på tide, at der i alle virksomheder skabes en større forståelse for målene og at greenwasherne afsløres,” siger Mia Negru, med sin søster Gabriela medstifter og ejer af den bæredygtige innovations- og softwarevirksomhed 2030 Builders , der har et advisory board fra KIB-Kvinder I Bestyrelser .

Hun henholder sig til denne udtalelse fra en produktdirektør hos GE – General Electric i Brandweek 26. juli 2006: “Green is green as in the color of money” – ”Grøn er grøn som farven på pengesedler.”

”Grøn er grøn som farven på pengesedler. Produktdirektør hos GE – General Electric i Brandweek”

De fleste virksomheder og organisationer er med på bæredygtighed og verdensmålene – som vigtige konkurrenceparametre, fremgår det af en undersøgelse fra PwC. Men sandheden er ofte en anden, end virksomhederne fortæller. Beklædningsindustrien kasserer og destruerer fortsat en stor del af deres skiftende kollektioner, fremstillet under ofte kritisable forhold i udviklingslande. Bilfabrikanterne går ind for lancering af el-biler, men er langtfra klar med modeller, som er parate til at dække markedets behov. Hele leisurebranchen, fra pakkerejser til flyselskaber og krydstogtskibe, har et forklaringsproblem. Det samme gælder landtransport og søfart. Naturligvis også hele energisektoren, dele af it-branchen og også private forbrugere. Det kræver simpelthen en anden tænkning, hvor udgangspunktet ikke længere er vækst for enhver pris, men mådehold af de begrænsede resurser, kloden råder over. På meget kort tid er jordens befolkning tredoblet  – uden at planeten er vokset tilsvarende.

”Jeg mener, at det er vigtigt at understrege den rolle, som verdensmålene og bæredygtig praksis har for at holde virksomhederne relevante for markedet i de kommende år. Forbrugerne vil øve sanktioner mod de virksomheder, som ikke er rettet mod SDG-værdierne og -formålene. Derfor må virksomhederne aktivt integrere dem i deres 2025 strategi og ikke kun bruge dem i deres kommunikation. Det er en ret-ind-eller-dø situation for disse virksomheder,” konstaterer Mia Negru.

Det er baggrunden for, at hun og hendes virksomhed 2030 Builders nu vil indsamle informationer og viden om de værste greenwashere i Danmark. I forvejen har Det Europæiske Miljøagentur indsamlet data om de største og mest forurenende virksomheder i Europa.

”Det vil ikke ændre meget i verden. Men vi tror på eksemplets magt. Og vi vil gerne i dialog med de virksomheder, der klarer sig dårligt på området. De har brug for hjælp, hvis de skal overleve de forbrugerskabte shit-storme, der snart vil være en del af deres hverdag,” siger Mia Negru.

Der findes en lang række organisationer på internettet, der beskæftiger sig med virksomheders greenwashing, herunder Truth in Advertising i USA  og  1 Million Women i Australien.

Mange udelukker verdensmålene

Ifølge en ny pulsmåling fra PwC, hvor knap 400 erhvervsledere har deltaget, er det ansvarligt forbrug og produktion, klimaindsatsen og bæredygtig energi, der ligger i erhvervsledernes top tre over de verdensmål, de arbejder med. 

“Verdensmålene indeholder generelt komplekse problemstillinger, som virksomhederne skal søge at omsætte til konkrete forretningsidéer. Rigtigt grebet an kan udfordringerne fungere som løftestang for innovation og forretningsudvikling til gavn for samfundet og virksomhedens bundlinje,” siger Jesper Wiinholt, partner i PwC.

“Der er dog en stor andel, særligt blandt de mindre og mellemstore virksomheder, der slet ikke arbejder med målene.”  

”19 procent af erhvervslederne i de store virksomheder og 30 procent i de mindre arbejder ikke med verdensmålene”

Pulsmålingen viser således, at 31 procent af erhvervslederne har et lavt eller slet ingen kendskab til verdensmålene. Blandt de mindre virksomheder er det hele 40 procent, der svarer dette. Desuden svarer 19 procent af erhvervslederne fra de store virksomheder, at de slet ikke arbejder med et eller flere af verdensmålene, mens tallet er 30 procent blandt de mindre og mellemstore. 

Virksomhederne øjner økonomisk gevinst

Jesper Winholt fremhæver, at det er ærgerligt, for virksomheder, der intet foretager sig, fordi de ikke alene går glip af muligheden for at gøre noget godt for samfundet, men også af en potentiel økonomisk gevinst. 45 procent af dem, der allerede arbejder med verdensmålene, svarer, at det er en økonomisk gevinst for deres forretning: 

“Det er langt fra ren filantropi for virksomhederne at arbejde med verdensmålene. De fleste erhvervsledere peger dog på, at de arbejder med verdensmålene, da de ønsker at tage et fælles ansvar, ligesom mange understreger, at der er en forventning herom fra eksterne interessenter.”

PwC henviser til, at erhvervslivet oplever et stigende pres fra særligt kunderne, medarbejdere og befolkningen om at udvise ansvarlighed.

Politisk opgave: Virksomhederne savner ”sådan gør man viden”

Der kan gøres en del fra politisk side for at lette erhvervslivets implementering af de 17 verdensmål. Ifølge pulsmålingen peger erhvervslederne særligt på behovet for, at målene bliver en central del af uddannelsessystemet, at der oprettes en offentlig base med gode cases, og at regeringen udstikker nogle klare visioner om verdensmålene.

”Politikerne har en opgave. Hver femte erhvervsleder svarer, at de har manglende viden om, hvordan de kommer i gang”

“Blandt de erhvervsledere, der ikke arbejder med målene, svarer hver femte, at det skyldes manglende viden om, hvordan de skal komme i gang. Det viser, at der er et klart potentiale i forhold til at få flere med ved at sætte FN’s verdensmål på to-do skemaet, udstikke klare visioner og i højere grad dele de gode erfaringer – herunder ikke mindst sikre, at virksomhederne kender de sites, der allerede findes med gode eksempler,” siger Jesper Wiinholt. 

Baggrund

Knap 400 danske erhvervsledere har deltaget i pulsmålingen Verdensmålene i Erhvervslivet‘. Den er gennemført i perioden 26. maj til 13. juni 2019.  

Billeder: PR/2030 Builders, 1million.com.au, PwC PR-illustrationer, Truth in AdvertisingBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.