800 institutionelle investorer: 48 procent ønsker diversitetsmål

Et stigende antal investorer støtter diversitet i ledelser og bestyrelser. Hvordan er de ikke helt enige om. Men det skal være slut med ”Tordenskjolds soldater”.

Resumé: Hele 48 procent af 800 institutionelle investorer i Nordamerika og Europa går nu ind for at sætte mål for diversitet i bestyrelserne for de virksomheder, de investerer i. Det fremgår af RBC Global Asset Management Responsible Investment Survey. Alternativet kan være kvoter som nu er indført på forskellige præmisser i Norge, Frankrig, Italien, Tyskland og Belgien. I Danmark bliver det snart afgjort, om alle leder- og bestyrelsesposter skal opslås offentligt for at øge ansøgerfeltet. Det er kvoterne ikke nødvendigvis en garant for.

Publiceret søndag 28. juni 2020 – Af Peter Horn

En majoritet på 56 procent af de institutionelle investorer i Europa går ind for, at der sættes diversitetsmål for bestyrelser i de virksomheder, som de investerer i. Tilsvarende tal for USA og Canada er henholdsvis 45 og 50 procent. Det fremgår af en ny undersøgelse fra RBC Global Asset Management Responsible Investment Survey, som Melanie Adams, vice president og chef for corporate governance og ansvarlige investeringer, har offentliggjort i Board Agenda. Undersøgelsen dækker resultater for 2019.

En undersøgelse i 2018 havde som resultat, at over 75 procent af investorerne i Nordamerika, Europa og Asien anså diversitet i bestyrelserne for vigtig. Men færre kunne altså gå ind for at have forud bestemte mål som det rigtige middel til at opnå denne diversitet.

Konference med anden tilgang

Emnet er oppe at vende på konferencen ALLE VINDER, som Kvinder I Bestyrelser – KIB gennemfører i Landstingssalen på Christiansborg 18. september 2020 med repræsentanter for de største partiers erhvervs- eller ligestillingsordførere til at debattere et alternativ til kvoter, nemlig offentlige opslag af alle leder- og bestyrelsesposter i Danmark. Et tilsvarende erhvervspanel med ledere og bestyrelsespersoner for virksomheder og organisationer giver erhvervslivets synspunkter. Hele 10 underemner behandles i workshops under konferencen. Tilmelding for medlemmer af KIB på http://www.kvinderibestyrelser.dk .

Executive Magazine har interviewet alle deltagende ordførere. Der tegner sig et flertal for offentlige jobopslag.

Mandat til diversitet

”Mens investorerne er splittet i holdningen til at indføre måltal, er der stigende støtte til at promovere øget kønsmæssig diversitet i bestyrelserne,” noterer Melanie Adams.

Melanie Adams, VP, RBC Global Asset Management

”Nogle europæiske regeringer har været mere aggressive end USA og Canada i at gennemføre diversitet i bestyrelser. Lande som Norge, Frankrig, Italien, Tyskland og Belgien har indført kvoter ved lov.”

Danmark og Storbritannien er blandt de lande, der har indført frivillige måltal for diversitet. I Danmark skal selskaberne rapportere, hvilke skridt de tager for at nå en kønsmæssig balance i deres bestyrelser (mindst 40/60). I Storbritannien fremførte en kommission nedsat af regeringen, at der skulle gennemføres en ikke-bindende ordning med at opnå mindst 25 procent kvindelig repræsentation i deres bestyrelser – i 2015.

Aktionærerne skal vide besked

I Canada gennemførte regeringen i maj 2018 en ny lov, hvorefter 700 børsnoterede selskaber ud af i alt 235.000 selskaber skal forsyne aktionærerne med information om deres politikker for diversitet i bestyrelser og øverste ledelseslag. I forvejen var der indført en efterlev-eller-forklar regel, hvorefter de fleste selskaber på Torontos Børs skulle angive antallet af kvinder i deres bestyrelser og ledelser på årsbasis og desuden anføre, om selskabet har en politik for at identificere og nominere kvindelige bestyrelsesmedlemmer – og hvis ikke forklare hvorfor.

I USA har en californisk lov, der kræver, at alle børsnoterede selskaber skal have mindst et kvindeligt bestyrelsesmedlem, medført, at Illinois, New York, New Jersey og Washington nu overvejer lignende regler.

Læs mere:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.