Ambus CEO: Kvinders karriere er en personlig mærkesag

Berlingske Business 12. februar 2021 – og Executive Magazine 22. marts 2020. Ambus adm. direktør er konsekvent I sine udtalelser om gennemførelse af diversitet.

Resumé: Ambus adm. direktør Juan Jose Gonzalez tog imod, da KIBs tidligere og nuværende formand afleverede en trebenet stol og en rød sløjfe, et brev og inviterede på ”en kammeratlig samtale” om virksomhedens diversitet – ud fra måltal og politikker fra Økonomisk Ugebrev. I interview med Berlingske Business fortæller direktøren om sine bevæggrunde til at sætte et 40 procents mål for kvindelig repræsentation i alle ledelsesniveauer.

Publiceret 15. februar 2021 – Redigeret af Peter Horn – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Det danske medico selskab Ambu har gennem de seneste år sat fart i det internationale marked for sine engangsprodukter til hospitaler samt redningstjenester og dermed også sine indtjeningsmuligheder. Virksomheden har i dag 4.000 medarbejdere i 20 lande og en omsætning på knap 3,5 mia. DKK, en bruttoavance på 2,2 mia. DKK og et resultat på 241 mio. DKK (2020, proff).

Sidste år var Ambu en af de 10 danske virksomheder, der blev udvalgt af KIB – Kvinder I Bestyrelser til ”en kammeratlig samtale”, fordi virksomheden ifølge en opgørelse fra Økonomisk Ugebrev havde lidt problemer med sine måltal og politikker. KIB indledte i januar 2020 kampagnen ”Det mangler noget!”. De valgte virksomheder modtog hver en trebenet stol med en rød sløjfe og et brev, hvor KIBs daværende og nuværende formænd inviterede sig selv til et møde med bestyrelsesformand eller adm. direktør: Ambus nye koncernchef vil bruge diversitet til at øge kreativitet og præstationer (executivemagazine.dk)

Ambus adm. direktør Juan Jose Gonzalez  tog mod KIBs to repræsentanter. Det blev starten på en åben og fordomsfri drøftelse af mulighederne. Udgangspunkter var dengang, at Ambu ikke havde nogen kvinder i bestyrelsen eller på de øverste ledende poster. Det havde nu allerede ændret sig, fordi Ambu, grundlagt i 1937 af Holger Hesse, i mellemtiden havde fået Britt Meelby Jensen i bestyrelsen.

Fokus på kønsdiversitet
I et interview med Berlingske Business i temaet ”Ligestilling” 12. februar vil Juan Jose Gonzalez ikke vedkende sig en 2020 rapport fra European Women on Boards . ”Ambu har siden 2019 haft en kvinde i bestyrelsen, ligesom fire ud af topledelsens 13 stole i dag er besat af kvinder,” siger han til Berlingske. Undersøgelsen af Kantar Gallup er siden korrigeret med de nye oplysninger.

”Da jeg kom til Ambu i 2019, var vores kønsdiversitet ikke, hvor den burde være. Men det er to år siden nu, og jeg synes, vi har vist, at vi gør fremskridt på det punkt.”

Den tidligere bestyrelsesformand Jesper Bager måtte lægge ryg til en del, fordi det ikke i det meste af hans tid som formand var lykkedes at finde kvindelige kandidater til bestyrelsen, der havde de fornødne kvalifikationer. Det blev dog ændret før han gik af, som Executive Magazine noterede i artiklen Tak til manden, der ikke kunne finde kvinder til sin bestyrelse .

Adspurgt af Berlingskes journalist Signe Terp om forgængeren som adm. direktør havde ret i, at kvinder mangler kvalifikationer, svarer Juan Jose Gonzalez: ”Jeg mener i hvert fald ikke, at det er tilfældet mere. Der er mange kvinder, som har lederroller både i og uden for Danmark, så der er et attraktiv felt af talenter til at udfylde stillinger.”

”Situationen forbedres år for år. De fleste virksomheder fokuserer på diversitet og ligestilling. Ved at gøre det skaber de muligheder for, at kvinders karrierer accelererer.”

Juan Jose Gonzalez med kvindelige Vice Presidents fra Ambu: Fra venstre: Fryd Thrue (Vice President, Corporate Business Analytics and Data Management), Sevinc Özdogan (Senior Vice President Sales, EMEA & Latin America), Juan Jose Gonzalez (CEO), Sanne Hentze (Vice President, US Operations), Erika O’Donnell (General Manager, Australia/New Zealand), Anita Krarup Frederiksen (Vice President, Corporate Legal & IP Affairs), and Laila Strange Lundtoft (Vice President, Corporate QA/RA). I baggrunden KIBs trebenede stol med den røde sløjfe.

 Den personlige  mærkesag

Ifølge Berlingske  føler Juan Jose Gonzalez sig overbevist om, at Ambu rykker fremad på det ligestillingsmæssige plan, fordi diversitet er en klar og personlig mærkesag.

Dagsordenen har stået ham nær, siden han så, hvor hårdt hans to søstre kæmpede for at nå til tops i store firmaer, skriver avisen..

”Mine søstre og jeg forlod Peru meget unge. Vi tog vores kandidatuddannelser i USA, og mine søstre begyndte med at arbejde for multinationale selskaber. Så jeg har set, hvor svært det var for dem at nå toppen i mandsdominerede virksomheder.”

Den peruanske direktør blev bestyrket i mærkesagen, da han for to år siden blev far til tvillinger – en dreng og en pige. De skal vokse op med lige muligheder.

Kønsdiversitet er et personligt anliggende ”på grund af min familie og den, jeg er. Jeg er et ”diverst” talent: Hele min karriere er opbygget, fordi nogle folk kiggede på mig og gav mig muligheder, som en latinamerikaner med dårligt engelsk normalt ikke ville få.”

Danske virksomheder kan blive ledende
Hos Ambu har man ifølge Berlingske således taget flere værktøjer i brug for at fremme kønsdiversiteten.

Ud over et generelt fokus på emnet har virksomheden etableret særlige mentorordninger for kvindelige talenter og ligesom virksomheden tillader de ansatte at arbejde hjemmefra og være på nedsat tid.

Når firmaet rekrutterer, er det et krav, at man ser i flere retninger og vælger mellem varierede kandidater. Flere gange har Ambu startet en ansættelsesproces forfra, fordi feltet var for snævert, skriver Berlingske:

”Vi har fokuseret meget på, at vi er mangfoldige i vores rekruttering, så vi har kvindelige kandidater. Det er vigtigt for mig, at vi ansætter folk uanset race, udseende, baggrund eller køn. Vi skal vurdere folk ud fra deres færdigheder, deres performance og deres potentiale,” siger Juan Jose Gonzalez.

Tilgangen har båret frugt, skriver Berlingske. Ambu har ansat fem nye kvinder i ledende stillinger, herunder en kvindelig IT-direktør. Ambus mål er, at kvinder skal udgøre 40 procent på alle ledelsesniveauer.

Mens Danmark ligger på en tiendeplads i analysen om kønsdiversitet, ligger Norge og Frankrig på henholdsvis første-og andenpladsen.

Juan Jose Gonzalez tror ifølge Berlingske, at kønskvoter bliver en realitet i Danmark, hvis erhvervslivet ikke gør nok fremskridt på området.

”Danske virksomheder har været verdensledende på mange vigtige emner – for eksempel var de hurtige til at have fokus på miljø. I mine øjne skal kønsdiversitet være en mulighed for det danske erhvervsliv, så vi kan vise, at vi også kan lede verden på den front.”


Læs mere:
Ambu: www.ambu.com
KIB: www.kvinderibestyrelser.dk