Astrid Carøe, SF: Opslåede stillinger mulighed for fællespolitisk fodslag

“Der er alt for meget modstand mod kvoter i dag. Derfor vil vi hellere arbejde med realistiske løsninger, der kan samle fløjene og få opbakning fra erhvervslivet,” siger Astrid Carøe, MF, SF. Fotograf Steen Brogaard.

Resumé: Ligestillingsordføreren, der er stud. scient. pol., har en fortid som bl.a. organisationskonsulent. Astrid Carøe er med sine 25 år én af ungdommens stemmer på Christiansborg. For hende er diversitet i erhvervslivet og i politik en selvfølge: ”Ligestilling er en del af DNA’et hos SF,” siger hun. Hun synes, at KIBs forslag om offentligt opslåede topposter er interessant. Et forslag, hun har indtryk af kan give fælles politisk fodslag for fløjene samt velvillighed fra erhvervslivet.

Publiceret 24. maj 2020 – Af Rikke Namunyak Marott

Astrid Carøe er én af Christiansborgs unge politikere. Hun er 25 år, men har allerede været politisk aktiv i 10 år. Siden 2019 har hun siddet i Folketinget. Hun er en del af den feministiske ny-opblomstring og er bevidst om, at hun som ung kvinde repræsenterer en gruppe, der ikke er normen i dansk politik. Det synes hun er vigtigt: ”Vi skal kunne spejle os i hinanden, også i politik,” siger hun.

Politiske mærkesager

Diversitet er en mærkesag for den unge politiker og dét, som fik hende til at vælge en politisk karriere i sin tid: “Jeg gik ind i politik, fordi jeg kunne se nogle uretfærdigheder. Det er ikke alle, der har muligheder for at få det liv, de gerne vil have, for eksempel på grund af baggrund og social arv. Samtidig er uddannelsessystemet ikke godt nok til at favne alle. Det vil jeg gerne være med til at lave om på,” siger hun.

Astrid Carøe har qua sit ordførerskab engageret sig meget på ligestillingsområdet og i feminisme-debatten. For hende er det vigtigt, at muligheder ikke begrænses af køn. Hun vil gerne være med til at sikre mere ligestilling på arbejdsmarked: “Det provokerer mig, at kvinders løn generelt dropper 20 procent efter første barn. Det er problematisk og afgørende for kvinders stilling på job-markedet, “siger hun.

“Jeg gik ind i politik, fordi jeg kunne se nogle uretfærdigheder.”  Pride 2019. Foto August Vigen Smolarz

Offentlige stillingsopslag vs. kvoter

Til spørgsmålet om, hvorvidt kønskvoter er SFs politik, svarer hun: ”Jeg tror, der er alt for meget modstand mod kvoter i dag. Derfor vil vi hellere arbejde med realistiske løsninger, der kan samle fløjene og få opbakning fra erhvervslivet.”

Derfor arbejder partiet, ifølge Astrid Carøe, på etableringen af et offentligt register med virksomhedernes målsætning for ligestilling og deres eventuelle fremgang eller stilstand.  Hun mener, at gennemsigtighed er en fordel, for det kan holde virksomhederne op på det, de har lovet. Samtidig bestemmer de selv tempoet frem mod målsætningerne.

Hun synes, at forslaget med offentligt opslåede topposter lyder fornuftigt og ser muligheder i dets gennemførelse: ”Jeg har indtryk af, at forslaget kan give mulighed for fælles politisk fodslag for venstre og højrefløjen. Det kan skabe et fællesskab, som erhvervslivet formodentlig vil se med villighed på. Det er positivt, ” siger hun.

Når det kommer til en vurdering af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser ved offentlige stillingsopslag af toplederposter, ser Astrid Carøe flest fordele: “Jobansøgere kan følge med i, hvilke virksomheder, der gør det godt i forhold til diversitet. Virksomhederne kan bruge gennemsigtigheden aktivt i forhold til branding og styrkelse af deres image, hvis de gør det godt,” siger hun.

Hun peger på, at virksomhederne vil få et nyt ansøgerfelt: “Hvis topposterne altid tilfalder folk fra virksomheden eller netværket, så går vi glip af nogle gode hjerner, nogle der kan byde ind med noget nyt. Rent økonomisk er diversitet godt for virksomhederne. Dem, der har en god diversitet i bestyrelserne klarer sig typisk bedre”.

Når det kommer til ulemper, nævner hun, at et større ansøgerfelt kan være mere tidskrævende for virksomhederne. Astrid Carøe fortæller desuden, at hun ønsker at deltage, gerne i panelet, i konferencen “ALLE VINDER” på Christiansborg d. 18. september 2020, hvor KIBs forslag om offentlige opslag skal debatteres. 

Politisk DNA

Når talen falder på, hvad SF historisk har gjort for kvinder, understreger Astrid Carøe SFs arbejde i kvindekampen:  

“SF var en stor del af rødstrømpebevægelsen og har altid kæmpet for kvinders rettigheder. Ligestilling og feminisme er stadig noget, som politikerne i folketingsgruppen kerer sig om. Den er vigtig for os og skal prioriteres. Ligestilling er en del af vores politiske DNA.”


Læs mere:
https://sf.dk/
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/astrid-caroee

Flere interviews med ordførere:
Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:
https://executivemagazine.dk/konservatives-mona-juul
Sikander Siddique, MF:
https://executivemagazine.dk/mf-sikandar-siddique
Fatma Øtkem, Venstre:
https://executivemagazine.dk/fatma-oktem
Samira Niwa, Radikale Venstre:
https://executivemagazine.dk/radikales-samira-nawa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.