Birgitte Bergman (KF) støtter jobopslag: Med det forslag får vi alle en chance

“Jeg vil ikke vælges på en kvote, fordi jeg er kvinde. Jobopslag af leder- og bestyrelsespositioner lyder som en god løsning. Giver alle mere lige muligheder,” siger Birgitte Bergman. (foto: ft.dk)

Resumé: Ligestillingsordføreren for Det Konservative Folkeparti, der har en solid erhvervsbaggrund, støtter med Det Konservative Folkeparti offentlige jobopslag om leder- og bestyrelsespositioner – frem for kvoter som i Norge og Island. ”Så kan erhvervslivet vælge på kompetencer og person frem for på køn. Kvinder har ikke brug for at blive favoriserede. De har blot brug for lige muligheder – og flere rollemodeller,” siger hun.

Birgitte Bergman er gift og mor til to døtre på 20 og 23 år. Den ene skal være økonom og den anden ingeniør. Ikke typiske studier eller erhverv for yngre kvinder, der akademisk fortsat dominerer på bl.a. jura og medicin. Hun fremfører også, at kvinder via den akademiske tilgang – 60 procent på de videregående studier er kvinder, men understreger disharmonien i tallene for ledelse og bestyrelser.

”Jeg tror, at det ikke nødvendigvis bliver en fordeling på 50/50 – i hvert fald ikke med den nuværende tilgang til ledelses- og bestyrelsesarbejde. Konditionerne er fortsat meget på det ene køns præmisser. Vi har også en særlig problemstilling, hvor mænds sølvgrå hår afspejler kompetence og erfaring, mens kvinder over 50 i ledelse ofte går rundt med en ”sidste udløbsdato-seddel”. Det holder ikke, især ikke nu, hvor vi notorisk kan arbejde og gerne vil arbejde længere end før og hvor erfaring ofte tæller lige så meget eller mere end ungdom.”

Hun blev folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Nordsjællands Storkreds fra 5. juni 2019 og hun har en BA i markedsføring og service fra Copenhagen Business Academy og har bl.a. arbejdet i reklame- og turistbranchen, hvor hun har været projektchef i Wonderful Copenhagen og udviklings- og marketingchef i VisitNordsjælland og senest Cruise Manager for Helsingør Havne. Udover ordførerskabet for ligestilling er hun det også for kultur, medier og turisme.

”Hellere opslag end skærpelse”

Birgitte Bergman som ligestillingsordfører på Folketingets talerstol – ved behandling af B 91, Radikales forslag om skærpelse af reglerne for måltal og politikker for andelen af det underrepræsenterede køn. Se video: Ordførertale 26. maj 2020 (Foto ft.dk)

Birgitte Bergman sagde som ligestillingsordfører for Det Konservative Folkeparti ved 1. behandling af beslutningsforslag 26. maj 2020 fra Det Radikale Venstre: (…)  Tak for beslutningsforslaget. Der er rigtig mange gode elementer i det. Lad mig slå fast, at jeg gerne ser flere kvinder i bestyrelser og ledelser. Vi skal nemlig udnytte den talentmasse, der ligger, og som helt sikkert ikke bliver udnyttet godt nok. Der er et uforløst potentiale.

Man kan ikke være uenig med Radikale Venstre i, at ligestilling er en grundlæggende dansk værdi, som vi skal værne om og kæmpe for. Men jeg hører ikke til dem, som tror, at kvinder kommer med nogle helt særlige kompetencer, men jeg tror på, at mangfoldighed i ledelse er vigtigt, og at det skaber bedre resultater, når ansatte med forskellig uddannelse og erfaringer og profiler arbejder sammen. Hvis forskelle i fordelingen mellem mænd og kvinder skyldes deres egne valg, er det jo ikke et ligestillingsproblem, som jeg ser det.

Vi er også positivt indstillet over for muligheden for at opslå jobpositioner i ledelser og bestyrelser som et relevant alternativ til kvoter for bestyrelser. Det er ikke konservativ politik at blande sig i erhvervslivets ansættelsesforhold, men når man ved at skabe gennemsigtighed i opslåede positioner tiltrækker flere egnede kandidater, kan jeg se de indlysende fordele. Det vil tilgodese både mænd og kvinder og således også sikre, at virksomhederne får flere egnede kandidater at vælge mellem. Det handler først og fremmest om at få talenterne i spil. Det vil alt andet lige kunne øge konkurrenceevnen og samtidig give flere personer mulighed for at gøre karriere. Men det skal være virksomhedsejerne selv, som skal kunne vælge mellem kandidater. Kvoter er absolut ikke løsningen. Det handler nemlig grundlæggende om incitamenter, og den incitamentskabelse kan vi sagtens overlade til virksomhederne selv (…).

Lige nu står vi i en historisk krise med corona. Derfor mener jeg ikke, at tiden er inde til at lægge yderligere byrder og bureaukrati ned over vores virksomheder, som forslaget går ud på. Men vi indgår rigtig gerne i drøftelser sammen med erhvervslivet og organisationer og i udvalget. På den baggrund kan Det Konservative Folkeparti derfor ikke støtte beslutningsforslaget.”

Forslaget blev forkastet. Se alle Ordførertaler .

Rollemodeller er vigtige

Birgitte Bergman understreger, at eksemplets magt spiller en stor rolle for mange kvinder og hun efterlyser flere kvinder, der vil påtage sig at være rollemodeller og således vise vejen i ledelse og bestyrelser.

”I den ideelle verden burde erhvervslivet handle om personer og ikke køn, så man udelukkede så på, hvad personen gennem en leder- eller bestyrelsesposition kan tilføre en virksomhed. Sådan er det desværre ikke. Nogle af disse positioner befinder sig fortsat i lukkede kredsløb, som udelukkende består af mænd, og så længe det er tilfældet, er det svært at opnå en anden og bedre balance i fordelingen af talenter. Hvis virksomhederne derfor skal opslå posterne til ledelse og bestyrelser, bliver markedet langt mere gennemsigtigt og dermed vil flere – både kvinder og mænd – være tilskyndet til at søge. For virksomhederne vil det betyde, at de har flere kandidater at vælge mellem, og dermed kan de også bedre sammensætte det hold, der kan levere den optimale præstation på markedet.”

Ordføreren mener, at der er andre forhindringer på vejen som bl.a. fordeling af barsel: ”Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets parter kommer mere seriøst i gang med at få lavet nogle gode barselsaftaler for begge køn. Det skal ikke være EU lovgivning eller dansk lovgivning, som skal blande sig i familiernes barselsforhold. Det skal være op til den enkelte familie at vælge. Og det skal være nemt og let for fædrene at tage barsel.”

Vi kan bruge et anden livsforløb

Birgitte Bergman mener, at både kvinder og mænd vil kunne trives bedre med et livsforløb, hvor de ikke længere oplever en flaskehals, når karriere støder sammen med stiftelse af familie og børn, ofte først i 30-erne.

”Når vi jo efterhånden lever et dejligt langt og aktivt liv, kunne det være rart at opleve en anden spredning i indsatsen, så man får mere tid til den enkelte aktivitet i livet. Fordi man er 50 eller 60 år i dag, er der ingen der siger, at man er færdig med en leder- eller bestyrelseskarriere. Det burde måske være det tidspunkt, hvor denne karriere startes. Så er børnene godt i vej, partnerskabet har fundet sin rytme og så burde man kunne bruge sit overskud i en ny, positiv bane. Således også med min politiske karriere, som jeg jo først startede som 52-årig. Hvis jeg skulle være begyndt i 30-erne med små børn, var det næppe blevet til noget. Så denne timing har betydning.”

”Jeg er glad for, at jeg først er startet min politiske karriere nu. Det er et spørgsmål om timing og finde det rigtige tidspunkt i livet,” siger Birgitte Bergman – i midten og med partileder Søren Pape Poulsen forrest.(foto: ft.dk)

Birgitte Bergman deltager i paneldebatten på den konference, som Kvinder I Bestyrelser holder om emnet senere fredag 18. september i Salen, Kulturhuset Islands Brygge. I alt stiller otte ud af de 10 partier i Folketinget op.

Læs mere: https://konservative.dk/aktuelt/

Læs alle interviews: Executive Magazine Interviews

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.