Dansk Folkepartis Karina Adsbøl: Udfordringer ved opslåede stillinger

Karina Adsbøl gik ind i politik for at få indflydelse på, hvilken retning samfundet skal gå.(Foto: Steen Brogaard)

Resumé: Ligestillingsordføreren, der er uddannet Social- og sundhedsassistent samt advokatsekretær har tidligere arbejdet i sundhedssektoren. Hun gik ind i politik for at få indflydelse på, hvilke retning samfundet skal gå. I dag er hun i Folketinget. Om KVINDER I BESTYRELSERs forslag om offentligt opslåede stillinger siger hun: ”Jeg kan sagtens se intentionen med forslaget, men udfordringen er, at man vil gå ind og bestemme i private virksomheder. Det er jeg skeptisk overfor.”

Publiceret 10. juni 2020 – Af Rikke Namunyak Marott

Karina Adsbøl gik ind i politik for at få indflydelse på, hvilken retning samfundet skal gå: ”Jeg ville gerne være med til at sætte den politiske dagsorden og være med til både at vedtage love og selv komme med politiske lovforslag på områder, der er vigtige,” siger hun. Med sit ligestillingsordførerskab er hun lige så opmærksom på mænds rettigheder som på kvinders.

Politiske mærkesager     

Om politiske resultater for ligestillingsordførerskabet fremhæver Karina Adsbøl, at Dansk Folkeparti har bidraget til at sikre, at Dansk Stalkingcenter har fået en fast bevilling, og at partiet har bidraget til handlingsplaner på området ”Vold nære relationer”. For hende er det betydningsfuldt, at mændene ikke glemmes i de politiske forhandlinger:

”Når vi sætter penge af til kvindecentrene, er det vigtigt, at vi også sætter penge af til mandecentrene. I øjeblikket behandler vi et lovforslag i Folketinget om at give kvinder og børn på kvindecentrene ekstra psykologhjælp, men man har glemt mandecentrene. Det gør jeg så opmærksom på. Der mangler ligestilling på området, og det vil jeg gerne være med til at ændre. Jeg er helt med på, at mange kvinder bliver udsat for vold, men vi har også set en stigning i vold mod mænd. Det er vigtigt, at ligestilling ikke ender i en kønskamp med kvinder på den ene side og mænd på den anden side. Det er også vigtigt at huske, at ligestilling ikke kun handler om mænd og kvinder: I går behandlede vi f.eks. et forslag om handicappede. Diversitet er vigtig, fordi den handler om, at man har muligheder, uanset hvem man er.”

Kvoter vs. forslag om opslåede stillinger

Karina Adsbøl understreger, at kvoter ikke er DFs politik.

”Jeg ville hade, hvis jeg blev valgt på grund af en kvote. Jeg vil vælges på grund af mine kvalifikationer, min faglighed og ikke fordi en kvote skal opfyldes. Det samme gælder, når man taler bestyrelsesposter. Alle, inklusive kvinder, skal vælges på baggrund af deres kvalifikationer. Selvom vi som udgangspunkt generelt er kommet langt i Danmark i forhold til kvinders ligestilling, er der stadig udfordringer og barrierer, f.eks. manglende ligeløn. Derfor må vi undersøge, hvorfor der er den forskel og hvordan vi kan ændre det,” siger hun.

Om forslaget om opslåede stillinger siger hun: ”Jeg kan sagtens se intentionen med forslaget. Udfordringen er, at man vil gå ind og bestemme i private virksomheder. Det er jeg skeptisk overfor. Jeg tror ikke, at forslaget kan gennemføres. I forhold til at få flere kvinder ind i bestyrelserne, mener jeg, at vi skal bruge de gode rollemodeller som inspiration. De gode cases, f.eks. en kvindelig iværksætter med to børn, der er lykkes med sit projekt, er værdifulde. Det er lysten, der skal drive værket. Naturligvis skal mulighederne være der, men kvinder skal tage beslutningen om at ville bestyrelserne og så gå efter det. Vi skal passe på, at vi ikke taler kvinder ned i debatten om ligestilling. Personligt har jeg aldrig tænkt over mit køn i forhold til, hvad jeg arbejdsmæssigt har ønsket i livet.”

Forandringen skal helst komme indefra

I en vurdering af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser ved offentlige stillingsopslag siger hun:Det, at man har kvinder i bestyrelserne kan ofte ses positivt på bundlinjen i virksomhederne. Det er naturligvis en fordel. Ulempen ved forslaget er, at vi politikere måske kommer til at pålægge private virksomheder nogle tiltag, som de ikke ønsker. Forandring skal helst komme indefra, fra virksomhederne selv.”

Karina Adsbøl fortæller, at hun ønsker at deltage i Kvinder I Bestyrelsers konference ”ALLE VINDER” på Christiansborg den 18. september 2020; gerne som paneldeltager.   


Læs mere:

https://danskfolkeparti.dk/

https://www.ft.dk/medlemmer/mf/k/karina-adsboel

Flere interviews med ordførere:
Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:                                  https://executivemagazine.dk/konservatives-mona-juul


Sikander Siddique, MF:
https://executivemagazine.dk/mf-sikandar-siddique


Fatma Øtkem, Venstre:
https://executivemagazine.dk/fatma-oktem


Samira Niwa, Radikale Venstre:
https://executivemagazine.dk/radikales-samira-nawa


Astrid Carøe, SF: https://executivemagazine.dk/astrid-caroe-sf-opslaede-stillinger-mulighed-for-faellespolitisk-fodslag/            

Birgitte Vind, Socialdemokratiet:                                               https://executivemagazine.dk/socialdemokratiets-birgitte-vind-vil-ikke-afvise-opslag-af-topposter/        

Victoria Velasquez, Enhedslisten:                                                                          https://executivemagazine.dk/enhedslistens-victoria-velasquez-opslaede-stillinger-en-rigtig-god-ide/                          1 Trackback / Pingback

  1. Nu er det alvor: Politikere går efter topjob-opslag i folketingsdebat – men udskudt af erhvervsminister

Leave a Reply

Your email address will not be published.