De 10 største advokatfirmaer: 14 procent af partnerne er kvinder

Tallene taler for sig selv: 66% kvinder optaget på jurastudiet, 37% kvinder i advokatstanden, 14% kvinder er partnere i de 10 største advokathuse. (foto: M.C. Felipe, Unsplash)

Resumé: Advokatrådet vil undersøge, hvordan advokatbranchen kan fastholde talentfulde kvinder og øge kønsdiversiteten i toppen. Derfor er der iværksat et treårigt erhvervs-Ph.d-forskningsprojekt med en antropolog. Målet er, at resultaterne skal bredes ud til det øvrige erhvervsliv. En ud af ni indehavere i de største advokatvirksomheder er kvinder, mens de udgør 37% af advokatstanden. 66% af de optagne studerende på jurastudiet er kvinder.

Publiceret 31. januar 2021 – Redigeret af Peter Horn – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Kun 14% af partnerne i landets ti største advokatfirmaer er kvinder. Den markante forskel gør sig gældende, selv om flere firmaer de seneste år har iværksat bl.a. talentprogrammer og fleksible arbejdstider for at fastholde flere kvinder. De udgør 37% af advokatstanden, fremgår det af et temanummer fra Advokatsamfundet.

”Advokatbranchen har behov for at få flere kvinder ind på partnerpositionerne. I dag er ca. en ud af ni indehavere i de største advokatvirksomheder kvinder. Ser vi nogle år frem, er det tydeligt, at den situation er uholdbar, når 2/3 af de optagne studerende på jurastudiet samtidig er kvinder – der er ganske enkelt for stor ubalance mellem andelen af kvinder i branchen og deres placering i partnerkredsene,” anfører Advokatrådets formand, Peter Fogh .

Kønsfordelingen  blandt Advokatrådets 15 medlemmer er syv kvinder og otte mænd. Kilde: Advokatsamfundet – .

Projektet skal afklare repræsentationen og finde frem til, hvordan branchen kan fastholde kvindelige talenter og få flere kvinder på øverste niveau i advokatfirmaerne.

”Bedre for retssamfundet”
”Forskningsprojektet igangsættes i en tid, hvor fokus på at få flere kvindelige ledere er større end nogensinde før – den agenda er Advokatsamfundet også interesseret i. Der er noget skævt i, at advokatstanden ikke kan fastholde en stor talentmasse af kvindelige advokater og ledere og dermed ikke formår at afspejle det omkringliggende samfund. Vi mener faktisk også, det vil være bedre for vores retssamfund, at afspejlingen af mænd og kvinder er balanceret, da det er med til at give et bedre indblik i klienternes vilkår og problemstillinger, og da det er udtryk for, at vi tager samfundsansvar,” siger Peter Fogh til temanummeret.

En ambitioner med projektet er at give det øvrige erhvervsliv og politikere redskaber til at etablere et arbejdsmarked, der er mere attraktivt for kvinder med lederpotentiale.

DI har allerede etableret et specialudvalg med bestyrelsesformand Lars Rasmussen, Coloplast, som formand: DI: specialudvalg for mangfoldighed .

Antropologisk feltstudium i advokatvirksomheder
Forskningsprojektet er et antropologisk feltstudium i to eller tre advokatvirksomheder, hvor Pernille Slots Lysgaard løbende laver deltagerobservation og interviewer ledere og medarbejdere på alle niveauer. Hun skal bl.a. se på kompleksiteter, barrierer og dilemmaer i forhold til større kønsdiversitet i advokatstanden og i topledelsen specifikt.

”Formålet med feltstudiet er at finde ud af, hvordan virkeligheden ser ud bag tallene. Hvorfor er der så få kvinder i ledende positioner i advokatbranchen, og hvordan kan og skal det forandres fremadrettet? Her er det for eksempel interessant at se på formelle sociale processer, eksempelvis afdelingsmøder og ceremonier, i forbindelse med ansættelse, afsked og barsel, men også de mere uformelle samtaler i eksempelvis kantinen. Hvordan foregår mødeafholdelserne, hvem taler, og hvem tier stille? Hvornår bliver der grinet? Hvad bliver der sagt i skåltalerne? Hvad er på spil for de enkelte aktører?” siger Pernille Slots Lysgaard .

Finansieres af fondsmidler og advokathuse
Projektet finansieres gennem fondsmidler fra Deichmanns Legat og ved bidrag fra advokatfirmaer. Projektets ramme er en treårig erhvervs-Ph.d. ved CBS, hvor Pernille Slots Lysgaard skal undersøge, om og hvordan kønsdiversitet kan forbedre forretningsgrundlaget for advokatstanden. Hun skal bl.a. afdække, hvordan kvinder kan tiltrækkes og fastholdes, så talentspild undgås.

Disse advokatfirmaer bidrager til undersøgelsen:
Accura
Bech-Bruun
Bruun & Hjejle
DLA Piper
Gorrissen Federspiel
Horten
Kromann Reumert
Mazanti – Andersen
Plesner
Poul Schmith/Kammeradvokaten
SIRIUS Advokater I/S


Læs mere:
Advokatsamfundet –