Erfaring fra bestyrelsesarbejde gør flere kvinder til adm. direktører

Publiceret 13. august 2019 – af Peter Horn

ARBEJDSMARKED/ KARRIERE Der er kun plads til én i stolen: Skal virksomhederne hente flere kvinder blandt administrerende direktører, handler det om, at flere kvinder skal bestyrelsesvejen. Det fremgår af ny forskning, der er publiceret i Harvard Business Review. Hele 59 procent af kvinder i CEO-positioner har haft bestyrelsesarbejde forinden. ”Det kan tyde på, at mange virksomheder må nytænke deres tilgang til både ledelses- og bestyrelsesrekruttering. Måske skal man vende det hele på hovedet,” konstaterer Peter Horn med udgangspunkt i erfaringer fra KIB-Kvinder I Bestyrelser.

Det er koldt på toppen og der er kun plads til én i stolen: En ny trend kan bane vejen for flere kvinder i pipeline som administrerende direktører.  Kvinder med bestyrelseserfaring før topledelse i et børsnoteret selskab har næsten 25 procents større chance for at avancere i karrieren. Det fremgår af forskning af Catherine H. Tinsley , professor i Management og fakultetsleder ved Georgetown University Women’s Leadership Institute og Kate Purmal , strategisk rådgiver og forsker ved Women’s Leadership Institute.  

Harvard Business Review gengiver i en artikel forskningen, der har omfattet karriereforløb for 100 kvindelige adm. direktører for børsnoterede selskaber med en tilsvarende gruppe af mænd i tilsvarende brancher og virksomhedsstørrelser. De to forskere konstaterer to markante forskelle mellem karriereforløbene for mænd og kvinder i de børsnoterede selskabers topledelse. Før de blev adm. direktører:

Opgør med årtiers stagnation
Det er blevet et opgør med årtiers stagnation. For at ansætte en kvindelig adm. direktør må bestyrelsen identificere kvalificerede kvinder til gruppen af kandidater. Den historiske adfærd har omfattet, at kandidaterne skal have erfaring som adm. direktør fra tidligere positioner. Det afstedkommer et indlysende problem: Fordi der findes så få kvindelige adm. direktører, er der et begrænset antal kvindelige kandidater til børsnoterede selskabers talentmasse. Forskernes data indikerer, at bestyrelserne har fundet kreative udveje for dette hønen-ægget dilemma. Specifikt synes de at have slækket på kravet til tidligere adm. direktør-erfaring for kvinder. I stedet bruger de tidligere bestyrelseserfaring som en alternativ kvalifikation. ccent

”Selskaberne har løst hønen-ægget dilemmaet ved at lade bestyrelseserfaring kompensere fra kravet om tidligere adm. direktør position

Det har givet et andet rekrutteringsgrundlag, fordi mere end halvdelen af kvinderne i undersøgelsen – 59 procent – har været i bestyrelsen for et børsnoteret selskab, sammenlignet med 42 procent for mænd. Næsten dobbelt så mange kvinder – 23 procent – som mænd – 12 procent, har været i bestyrelsen for et privat selskab.

Ved rekruttering af eksterne kandidater var sandsynligheden for udnævnelse af en kvinde med en ikke-adm. direktør position næsten dobbelt så stor som for mænd. Mere end halvdelen af mænd, der var eksterne kandidater – 52 procent – kom fra private selskaber eller fra afdelinger af børsnoterede selskaber, sammenlignet med 18 procent kvinder.

En anvendelig pipeline
”Samlet set viser disse resultater ikke blot en anvendelig pipeline til adm. direktør-positioner for kvinder – nemlig gennem bestyrelseserfaring – men indebærer også et forslag til virksomheder og bestyrelser, der ønsker diversitet i deres nominering af adm. direktører: Understøt kvinder med toplederpotentiale ved at placere de kvalificerede på bestyrelsesposter,” lyder rådet fra de to forskere.

De har undersøgt adm. direktører i de 3.000 største børsnoterede selskaber for at identificere i alt 140 kvindelige adm. direktører, svarende til 4,6 procent af alle adm. direktører. De udelukkede derefter alle kvinder, som var stiftere af selskaber eller som havde arvet positionen gennem en familievirksomhed. De udvalgte derefter vilkårligt 100 af kvinderne og matchede hver af dem med mandlige adm. direktører fra tilsvarende brancher og virksomhedstørrelser. Her indgik også demografi og virksomhedsindikatorer samt karriereforløb via bl.a. Bloomberg, pressemeddelelser, nyhedsartikler og hjemmesider.

Bestyrelsesposter er primært en intellektuel vitaminpille
Ud fra interviews med et større antal kvinder i øvre ledelse – medlemmer og potentielle medlemmer af KIB-Kvinder I Bestyrelser kan konstateres, at langt de fleste i en lederkarriere ønsker at fortsætte i dette spor, mens kun en mindre del udelukkende ønsker at fokusere på en ren bestyrelseskarriere. Den primære årsag er, at 1-2 bestyrelsesposter i relevante virksomheder er en god inspirationskilde til den kvinde i øvre ledelse, der vil fortsætte mod posten i øverste direktion eller som adm. direktør.

”Det giver en helt anden mulighed for at orientere sig og sætte sig ind i bl.a. andre strategiske markedsvilkår og se til, at disse udfordringer kan løses operationelt. Det er således et vitalt, intellektuelt vitamintilskud til ens eget ledelsesunivers og kan frigøre yderligere kræfter til at tage det næste skridt i karrieren,” lyder udsagnet.

”Det er et intellektuelt vitamintilskud til ens eget ledelsesunivers. Der giver flere kræfter til næste skridt i karrieren

Det er mere problematisk at satse ensidigt på en bestyrelseskarriere, fordi hele bestyrelsesområdet i denne tid er under markant ændring. Vurderingen er, at den traditionelle bestyrelsesmodel med fire til fem årlige møder og et årshjul, der følger kvartalerne, er ved at være passé. De stærkt øgede real time markedsinformationer og meget hurtige påvirkninger af kundernes behov betyder, at den strategiske planlægning får mere operationelle tilsnit, hvilket igen fordrer en hurtigere reaktionstid fra bestyrelsen og ned gennem organisationen.

I Danmark har kun forholdsvis få kvinder valgt en karriere som professionelle bestyrelsespersoner, nemlig 72, bl.a. fordi det ofte kræver 5-10 poster at opnå et indtjeningsniveau, der er på linje med honoreringen som direktør i øverste ledelse, hvis posterne er i primært danske selskaber. Headhunter Tau Steffensen har i undersøgelsen Kvindelige bestyrelsesmedlemmer i Danmark anført, at der i Danmark er 3.000 potentielle bestyrelsesmedlemmer blandt kvindelige direktører. De fordeler sig på disse stillingskriterier:

Ifølge Erhvervsstyrelsen er 33 procent af disse 3.000 direktører bestyrelsesaktive mod et bestyrelsespotentiale på 150.000 mænd med såkaldt ”rette kompetencer”.

Vigtigste lederegenskab: Stærk etik

I et bredere perspektiv har Harvard Business Review gengivet en undersøgelse, The Most Important Leadership Competencies , af Dr. Sunnie Giles om, hvad der skaber en effektiv leder. Dr. Giles’ undersøgelse omfattede 195 ledere fra 30 globale organisationer i 15 lande. De skulle vælge de 15 vigtigste lederkompetencer ud fra en liste på i alt 74 emner:

Hun konkluderer: “De tre højest placerede emner handler alle om at skabe et sikkert og tillidsfuldt miljø. En leder med høje etiske standarder har en forpligtelse til fairness og skaber en tillid, som både de og deres medarbejdere vil honorere som fælles spilleregler. Når lederne samtidig klart kommunikerer deres forventninger, undgår de at forvirre medarbejderne og sikrer, at alle er på samme side. Hvis medarbejderne kan føle sig trygge i et sikkert miljø, kan det øge hjernens kapacitet for socialt engagement, fornyelse, kreativitet og ambition.”

Billeder: Sunnie Giles/Harvard Business Review, Pr-fotos, Tau Steffensen, Dane Deaner/Unsplash

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.