Erhvervsledere: ”Topjob-opslag er et plaster i forhold til bestyrelseskvoter”

”Mulighed for at få alle samfundets resurser i spil, når begge køn kan søge offentligt opslåede toppositioner,” sammenfatter KIBs formand Annette Piilgaard konferencen ALLE VINDERs emne.

Ligestillings- og erhvervsordførere og ledere fra erhvervslivet og organisationernes top skal med KIB-Kvinder I Bestyrelser drøfte, om opslag af leder- og bestyrelsesposter er et gennemførligt alternativ til kvoter som i Norge og Island. ”Erhvervslederne er parat til at gå længere end politikerne – og det er en spændende tendens,” siger KIBs formand Annette Piilgaard forud for konferencen ALLE VINDER fredag 18. september i København.

Danske topledere og bestyrelsesformænd vil gå længere end ligestillings- og erhvervsordførere i at indføre lovgivning, der kan lette kvinders adgang til erhvervslivets top: De anser således et forslag fra organisationen KIB-Kvinder I Bestyrelser om at gøre jobmarkedet på højt niveau gennemsigtigt gennem opslag af ledelses- og bestyrelsesposter ”som et plaster”. Nogle topledere går således ind for kvoter – i en afgrænset periode – og ligeledes delt barsel. Politikerne er mere for forslaget om, at alle skal have lige adgang til også at søge poster i erhvervslivets tungeste klasse.

Forslaget om jobopslag ved lov drøftes på konferencen ALLE VINDER fredag 18. september i Salen, Kulturhuset Islands Brygge i København. KIB-Kvinder I Bestyrelser har samlet topcheferne Allan Polack, PFA, Merete Søby, KMD, Jeff Gravenhorst, tdl. ISS og bestyrelsesformand Anne Louise Eberhard samt næstformand Majbrit Berlau, Fagbevægelsens Hovedorganisation FH og formand Henning Thiesen, Djøf, i et panel, der giver deres holdning til en optimering af ”den skjulte ledelsesresurse”.

Overfor det står et panel af ligestillings- og erhvervsordførere i Folketinget, der som udgangspunkt overvejende mener, at lovmæssige jobopslag af ledelses- og bestyrelsesposter vil være mere gennemførligt end indførelse af kvoter som i bl.a. Norge og Island.

Større brug af samfundets resurser
”Det giver mulighed for at få alle samfundets resurser i spil, når begge køn kan søge offentligt opslåede toppositioner. Derved opnår erhvervslivet et større og mere kvalificeret ansøgerfelt,” sammenfatter KIBs bestyrelsesformand Annette Piilgaard.

”Et transparent jobmarked på toplederniveau vil være et stort skridt for diversiteten i Danmark.”

”Et transparent jobmarked på toplederniveau vil være et stort skridt for diversiteten i Danmark. Indtil nu er mange leder- og bestyrelsesposter blevet besat i det skjulte. Egnede kandidater – både kvinder og mænd – har derfor hidtil ikke haft mulighed for at søge de poster, som de havde kvalifikationerne til og som ville bringe dem videre i karrieren. Dermed har virksomhederne potentielt mistet konkurrenceevne.” 

Politikerne stort set enige: Opslag en god ide
Politikerpanelet består af Astrid Carøe, SF, Lars Aslan Rasmussen, S, Fatma Øktem, V, Birgitte Bergman, KF, Sikandar Siddique, UFG, Victoria Velasquez, Enhedslisten, Karina Adsbøl, DF og Samira Nawa, RV.Astrid Carøe, ligestillingsordfører for SF, synes, at KIBs forslag om offentligt opslåede topposter er interessant. Et forslag, hun har indtryk af kan give fælles politisk fodslag for fløjene samt velvillighed fra erhvervslivet: ”Ligestilling er en del af DNA’et hos SF.”

Karina Adsbøl, ligestillingsordfører for DF: ”Jeg kan sagtens se intentionen med forslaget, men udfordringen er, at man vil gå ind og bestemme i private virksomheder. Det er jeg skeptisk overfor.”

Fatma Øktem, ligestillingsordfører for Venstre, ser muligheder i forslaget: “Det betyder at alle, både mænd og kvinder, kan søge positionerne – de er ligestillede. Kvoter er ikke Venstres politik. De fungerer ikke. Det kan vi se i Island og Norge.”

Kvinder har ikke brug for at blive favoriserede. De har blot brug for lige muligheder – og flere rollemodeller.”

”Kvinder ikke brug for at blive favoriserede. De har brug for lige muligheder – og flere rollemodeller.”

Sikandar Siddique, politisk leder af Nye Grønne: ”Det er nødvendigt at have kønsbestemte kvoter, når leder- og bestyrelsesposter skal besættes, for at få kvinder bedre repræsenteret. Offentlige opslag af leder- og bestyrelsespositioner er en mere gennemførlig løsning.”

Birgitte Bergman, ligestillingsordføreren for Det Konservative Folkeparti, støtter offentlige jobopslag om leder- og bestyrelsespositioner – frem for kvoter. ”Så kan erhvervslivet vælge på kompetencer og person frem for på køn. Kvinder har ikke brug for at blive favoriserede. De har blot brug for lige muligheder – og flere rollemodeller.”

Victoria Velasquez, erhvervsordfører for Enhedslisten: ”Forslaget om offentligt opslåede stillinger er en rigtig god ide. Specielt fordi vi kan se, at det er de uåbne rekrutteringssystemer, der er problemet.”

Samira Nawa, ligestillingsordfører for De Radikale, vurderer, at forslaget om, at virksomheder skal slå topposter offentligt op, kan blive en win-win for både virksomheder og jobansøgere. Diversitet er et konkurrenceparameter, der vil gøre det muligt for virksomhederne at tiltrække de bedste jobkandidater.”

Erhvervslivet: Kvoter, barsel og mod
Mens politikerne er ret enige om vejen frem, er holdningen helt anderledes hos erhvervslederne, der deltager i KIBs panel på konferencen.

”Jeg er helt enig i, at vi mangler diversitet i ledelser og bestyrelser. Men jeg tror på, at vejen frem er mod til at spørge og gøre sig gældende, eller professionel frækhed om du vil. Kvinder skal have modet til at gå ind i kerneforretningen og tidligt i karrieren vælge stillinger med kunde– og bundlinjeansvar,” siger Allan Polack, PFAs Group CEO.

”Vejen frem er mod til at spørge og gøre sig gældende, eller professionel frækhed om du vil.”

Bestyrelsesformand Anne Louise Eberhard, der vandt Womens Board Award 2020: ”Jeg tror, at det vil være et besværligt led, der ikke skaber værdi. Det kan ses som et plaster i forhold til den egentlige problemstilling. Den handler om den moderne kvinde og mands rolle i samfundet.”

Jeff Gravenhorst, tdl. koncernchef for ISS: ”Det skal ikke være ved lov, men kan ved frivillighed være en mulighed. Efter min mening er der større effekt i delt barsel og kvoter, hvis det skal flytte noget.”

Merete Søby, KMD-direktør: ”Jeg er for lovmæssige opslag af ledelses- og bestyrelsesposter, hvor det er muligt. Det vil gøre processen mere transparent. Men jeg går ind for tidsbegrænsede kvoter for at skubbe til udviklingen. Alene ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er der store gevinster at hente.” 

Jeg er for lovmæssige opslag af ledelses- og bestyrelsesposter. Men jeg går ind for tidsbegrænsede kvoter for at skubbe til udviklingen,” siger Merete Søby, KMD-direktør.

Henning Thiesen, Djøf-formand: ”Det er et godt forslag og kan blive et fint supplement både til kvoter og til den åbne rekruttering generelt.”

Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation: ”Som udgangspunkt går vi ind for, at der skal være en åbenhed i forhold til ledige poster.”

”Forslaget om lovmæssige jobopslag er godt, fordi det ligestiller og fremmer alle køn. Det vil kunne vinde generel accept,” sammenfatter Sara Louise Muhr, Phd., professor på CBS, der er konferencens key note speaker.

Alle citater er fra interviews i Executive Magazine (udgives i samarbejde med KIB) og findes på www.executivemagazine.dk .


Læs mere: www.kvinderibestyrelser.dkBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.