Få mod til næste karrierespring: Fem råd om personlig branding

Resumé: Ledelsesfilosoffen Mogens Stiller Kjärgaard sagde, at ”ledelse er at tænke for andre”. Det handler også om at tænke for og om sig selv, når man skal gøre sig synlig til de næste karrierespring, siger brandingeksperten Peter Horn i dette interview.

Personlig brandingeksperten Peter Horn bruger ofte one-liners som ”hvis du ikke er synlig, eksisterer du ikke” og ”vi lever i en verden, hvor vores forudsætninger er ved at være så ens, at det, der adskiller os mest, er vores personlighed”. Han krydrer det med, at ”vi er gået fra den lokale til den globale landsby” og mener, at man med personlig branding vil kunne ”rykke fra dødsannoncerne til forsiden” i opinionsdannere og beslutningstageres mentale univers.

Med fire bøger om emnet, ”Personlig branding – skab dit eget varemærke” , ”Brænd igennem”, ”Top Of Mind” og den engelske ”Personal Branding – How to create your own brand” har han holdt forelæsninger, workshops og konsultationer fra Grønland til Australien – og undervist på en række universiteter, organisationer og akademiske sammenslutninger.

”Alle har brug for personlig branding. Det kan benyttes af alle, der vil videre i ledelse og bestyrelser.”

Han har i lederudviklingsregi sammenkædet personlig branding, politiske spil, relationer og pitching i et lederudviklingsprogram, der nu tillige også omfatter begrebet ”mod” med bestyrelsen i KIB – Executive & Boards  , hvor han er stifter og direktør. Det specifikke program tager udgangspunkt i at fremme kvinder i ledelser og bestyrelser. Men det kan ret beset benyttes af alle, der vil videre i ledelse og bestyrelser.

Styrken i at opbygge og udbygge et personligt brand
”Fænomenet ”personlig branding” er en interessant størrelse i et ledelsesperspektiv, fordi det kan give personer med et brand mulighed for at ytre sig eller gøre karriere indenfor helt andre virker. Man har bl.a. set det hos skuespillere, rockstjerner, sportsfolk og kunstnere, der ytrer sig om emner, der ikke er deres primære kompetence. Så som politik, religion, bæredygtighed og kultur. Når de slipper godt afsted med det og medierne – både de klassiske og SoMe – viderebringer det, skyldes det naturligvis, at de har mange fans eller følgere. Derfor formodes deres gøren og laden at have stor interesse, og derfor opnår de ”taletid”. Samme mekanisme udløses ved dronningens og statsministerens nytårstale. Effekten er ikke ny. H.C. Andersen, der var mere eventyrdigter end satiriker, har bl.a. fanget det i fortællingen ”Kejserens nye klæder”. Samlet siger det noget om styrken i at opbygge, vedligeholde og udbygge et brand,” konstaterer Peter Horn.

WORKSHOP I PERSONLIG BRANDING – MARKEDSANALYSEN.

”Ledelsesfilosoffen Mogens Stiller Kjärgaard sagde, at ”ledelse er at tænke for andre”. Det handler også om at tænke for og om sig selv, når man skal gøre sig synlig til de næste karrierespring.”

”Personlig branding – at gå fra dødsannoncerne til forsiden – kræver mod. Det handler om at overvinde indre og ydre barrierer med en vis form for tapperhed.”

Brandingekspertens fem råd til de næste karrierespring er:

Mod: Begrebet defineres som ”mental eller moralsk styrke til at handle eller tale i en situation der kan være til fare eller skade for én selv”. Kan også fremstå som tapperhed eller courage. Det handler ofte om at overvinde indre og/eller ydre barrierer. I karriereøjemed ofte, når handlingen kan gøre én udsat i ledelsesuniversitet og skade den allerede opnåede position. Man skal derfor, ligesom i krigsspil, vurdere sine samlede resurser i forhold til den strategiske, taktiske og operative satsning – og kunne sammenligne sig og sin markedsværdi med konkurrenternes. Man skal således kunne defineres sig selv og om nødvendigt redefinere sin personlighed, sine evner og potentiale. Mod er sjældent en stabil størrelse – deraf vendingen ”at samle mod”. Det skal de fleste, når de står overfor en større, professionel omvæltning.

Personlig branding: Defineres som ”den offentlige gengivelse af din personlighed og dine færdigheder i den udformning, der fremmer dine mål bedst muligt”. Det vil være en fordel, at du laver en personlig varedeklaration – på samme måde, som du i supermarkedet undersøger, hvad en bestemt vare indeholder. Det er også en god ide at lave en personlig markedsanalyse, så du kender de forskellige markedssegmenters opfattelse af dig: ”I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være.”

Planen for personlig branding omfatter:

1. Dit mål med personlig branding. Hvad vil du opnå?
2. Hvem er dine målgrupper/modtagere?
3. Hvad vil du typisk gerne opnå med dine aktiviteter?

4. I hvilke situationer har du haft størst gennemslagskraft og de
bedste resultater?
5. I hvilke situationer har du haft mindst gennemslagskraft og de
dårligste resultater?
6. Hvordan arbejder du med henholdsvis kooperative spil og nulsumsspil?
7. Hvor meget betyder din synlighed hos de forskellige stakeholdere for

din gennemslagskraft?
8. Hvorledes ser du forholdet mellem at opbygge tillid og have

gennemslagskraft hos dine stakeholdere?

Politiske spil: De færreste interesserer sig for de politiske spil i erhvervslivet, men de er ofte både hårdere og mere krævende, end hvad man møder i Folketinget. Og dog. Kendere af de politiske spil her fremhæver ofte, at spillene ofte foregår indenfor egne rækker og har til formål at fremme egen position på bekostning af andre i samme parti – fordi karrieremulighederne her er størst. Det samme er tilfældet er erhvervslivet -kampen står oftest om positioner i virksomheden – og sjældnere i andre virksomheder. Er det sidste tilfældet, minder det også meget om politik; når et folketingsmedlem fra ét parti skifter til et andet og som præmie for den nye position skal medbringe sit mandat. I erhvervslivet medbringer man – som det bl.a. ses i partnerbaserede virksomheder som hos advokater og konsulenter – ved at medbringe til kundeportefølje. Det politiske spil og karrierespillet er omtalt i bogen  ”Karrierespillet – Sådan vinder du!” .

AT KUNNE OPTRÆDE PÅ TV ELLER VIDEO ER EN DEL AF PERSONLIG BRANDING.

Relationer: Mange går op i netværk. Det kan sammenlignes med bundtrawl – man fanger mange andre end de bestemte fisk, man går efter. Derfor er det mere effektivt at fiske med krog og line og fange den bestemte fisk, man ønsker. Kort sagt handler det om at agere målrettet og opbygge relationer til præcis de mennesker, man kan etablere en konstruktiv dialog med. INSEAD-professorerne Gregersen og Black har ifølge bogen ”Intelligente barrierer”  registreret tre barrierer i hjernen, som blokerer for forandringer:

Første barriere – Manglende evne til at indse behovet for nytænkning
Anden barriere – Manglende evne til at bevæge sig mentalt
Tredje barriere – Manglende evne til at afslutte

Motivationen for at opbygge nye relationer er for det meste, når man er i krise. Det er uhensigtsmæssigt, fordi resurserne på dette tidspunkt i reglen er mindst. Derfor er det bedst at skabe nye relationer, når man har overskud og derfor har kræfter til at levere det, andre kan havde brug for i deres professionelle univers, så der ”står noget på kontoen”. De bedste relationer opbygges ikke ved at bruge en give-and-take model, men udelukkende ved at være indstillet på at give. Opbygger man relationer til andre med den tilgang, vil det altid give overskud.

”Du skal opbygge relationer, når du har overskud og kræfter. Desværre venter de fleste til de er i en bølgedal. Det er svært, når kontoen er i mentalt overtræk.”

Pitch: At pitche på en position eller at blive pitchet på er en vigtig del af karrieren. Har man opbygget et stærkt brand, kan spille det politiske spil og ombygge de rigtige relationer står man stærkt – og vil være top of mind hos opinionsdannere og beslutningstagere. Top Of Mind er en håndbog i at pitche og i personlig branding.

Det bedste er naturligvis at blive pitchet på. Det er udefra kommende – fra headhuntere, kolleger i andre virksomheder eller deres chefer, HR-afdelinger eller virksomhedsejere og bestyrelsesformænd. Man bliver i reglen kun pitchet på, når man har opbygget at stærkt brand indenfor sin branche – eller i nogen tilfælde har opbygget brandet i eksempelvis politik, iværksætteri eller Det blå Danmark.

FRA KIB-KONFERENCEN ”PITCH” I EFTERÅRET 2019 – SE VIDEOPROGRAMMET.

Skal man pitche på en position, handler det om at have styr på den personlige branding, så man står knivskarpt som ”den ønskede profil”, ligesom man kan spille det politiske spil i forhold til sympatisører og konkurrenter samt have etableret rette relationer. Se videopogrammet: www.youtube.com/PITCH .

Bagved det hele ligger modet til at slå til på rette tidspunkt og med den rette styrke. Måske lykkes det ikke første gang. Anden gang er man tættere på. Og tredje gang bør man komme i mål. Ellers skal man nok revurdere den samlede indsats og bruge erfaringerne til netop det.

Læs mere: www.peterhorn.dk