FHs næstformand: Ind for åbenhed ved ledige poster

”FH har kønskvoter i hovedbestyrelsen” siger Majbrit Berlau (foto: Jesper Ludvigsen)

Resumé: I dag er Majbrit Berlau næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, hvor diversitet, herunder ligestilling, er noget helt naturligt. Hun er uddannet socialrådgiver og har siddet i bestyrelser, forretningsudvalg, været formand for Dansk Socialrådgiverforening og tidligere arbejdet som socialrådgiver i Egedal kommune. Om KIB-Kvinder I Bestyrelsers forslag om offentligt opslåede stillinger til ledelse og bestyrelser siger hun: ”Som udgangspunkt går vi ind for, at der skal være en åbenhed i forhold til ledige poster.”

Publiceret 23. august 2020 – Af Rikke Namunyak Marott

Majbrit Berlau brænder for organisationsarbejde. Hun har siddet i FTFs forretningsudvalg, PKAs bestyrelse, Christianiafondens bestyrelse, Forhandlingsfællesskabets bestyrelse, Hovedbestyrelsen i Dansk socialrådgiverforening, hvor hun også har siddet i Forhandlingsdelegationen samt været forkvinde. Hun har også været i Folketinget som suppleant for Enhedslisten.  

”Hvis man skal have indflydelse, skal man sidde de steder, hvor den er mulig at opnå. Jeg har altid søgt indflydelse på vegne af de medlemmer, jeg har repræsenteret. Deres stemme skal høres. Så har der været bestyrelser, hvor jeg har repræsenteret en kompetence. De bestyrelser har lavet et stykke vigtigt arbejde, som jeg gerne ville bidrage til.”

Lønmodtagerne skal stå stærkt                                                                       
For Majbrit Berlau er det vigtigt, at fagbevægelsen er indflydelsesrig. Ikke blot for lønmodtagernes skyld, men for samfundets: ”Kigger man på Danmark historisk, så har den stærke fagbevægelse spillet en afgørende rolle i grundlæggelsen af velfærdssamfundet. Det er dén, der løfter lønmodtagerne til så gode vilkår, at de har friheden til at leve et ordentligt liv og give deres børn et ordentligt liv. Lønmodtagerne skal stå stærkt, det er dem, der er flertallet i Danmark,” siger hun.

Diversitet er anerkendelse af alle mennesker                         
Diversitet er for Majbrit Berlau betydningsfuld på flere niveauer: ”Diversitet er indlysende vigtigt. Undersøgelser viser, at diversitet skaber vækst i kreativitet og udvikling samt vækst i profit. Desuden giver diversitet et bedre arbejdsmiljø. Virksomheder og organisationer består af mennesker. Hvis de har et godt arbejdsliv, er det godt for virksomheden og for organisationen. Helt basalt handler diversitet om anerkendelse af alle mennesker. Vi skal lytte til alle stemmer. Hvis der mangler diversitet, går man glip af viden og input.”

”Laver man et historisk tilbageblik på Fagbevægelsen og går 100 år tilbage, kan man se, at den bestod af mænd og var langsom til at inkludere kvinder. Det udgangspunkt blev udfordret af stærke kvinder, der dannede kvindeforbund og i øvrigt fik kæmpet sig ind til magten i de mandsdominerede forbund. I dag ser det helt anderledes ud. Der er bred interesse for diversitet på alle niveauer.”

”Det gør mig glad, når jeg sidder med en stor forsamling af fagforeningsformænd, og hører dem tale brændende for diversitet som noget helt naturligt. Der er et meget stort commitment. Det er for eksempel organisationer som Dansk Metal og 3F, der arbejder meget med ligestilling, sexchikane og laver ”regnbueoverenskomster”, hvor man, i stedet for at give rettigheder til mor og far, giver partnerrettigheder. Man anerkender det enkelte menneskes værdi.”

Kvoter vs. Offentlige opslåede stillinger                        
Fagbevægelsens Hovedorganisation, som organiserer faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 million lønmodtagere, har ikke taget stilling til KIBs forslag om, at alle positioner i ledelse og bestyrelser ved lov skal opslås offentligt – som alternativ til kønskvoter:

Vi vil dog meget gerne diskutere forslaget på KIBs konference. Som udgangspunkt går vi ind for, at der skal være en åbenhed i forhold til ledige poster, ” siger Majbrit Berlau.

Selvom FH endnu ikke har taget stilling til KIBs forslag, vil Majbrit Berlau gerne, for egen regning, tale om fordele og ulemper ved forslaget: ”Fordelen er, at det modarbejder selvsupplering og skaber åbenhed i rekrutteringsprocessen, så flere har mulighed for at byde ind på posten. Det er en interessant tanke. Ulempen er, at det måske kan være lidt voldsomt at slå stillinger op, når det kommer til de små bestyrelser. Min klare analyse er, at vi ikke kommer længere med ligestilling i Danmark, før vi begynder at arbejde med de strukturer, der bliver ved med at opretholde ulighederne”.

”Tiden er moden til, at vi får lagt de forskellig forslag på bordet og får taget beslutninger, der kan ændre de strukturer, der spænder ben for ligestilling. Det sker ikke af sig selv. Det er den erkendelse, vi er kommet til i FH. Derfor har vi kønskvoter i hovedbestyrelsen. Der skal være en 60-40 fordeling, og hvis der ikke er det, så suppleres det underrepræsenterede køn ind. Der er nødt til at være kønsdiversitet i hovedbestyrelsen. Vi er fagbevægelsen. Vi repræsenterer alle lønmodtagerne. Det skal afspejles i vores ledelse.”

Når en organisation har diversitet, afdækker den nogle bredere perspektiver i sine beslutningsgrundlag, analyser og strategier. Det giver et andet drøftelsesniveau og et andet klima. Min erfaring fra bestyrelser er, at overrepræsentation af et køn giver mindre åbenhed for at tage andre perspektiver ind. Man genbekræfter sit eget perspektiv. Det er usundt, hvis man ønsker en organisation, der rækker langt ud i samfundet, for samfundet består af flere køn.”

Majbrit Berlau deltager i Kvinder I Bestyrelsers konference ”ALLE VINDER” på Christiansborg den 18. september 2020.

Læs mere: https://fho.dk/
Flere interviews:  Folketing: Flertal for jobopslag som alternativ til kvoterBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.