Flere ældre direktører: Yngre fravælger ledelse

Rapporten fortæller, at en stærk relation mellem en yngre og en ældre chef kan fastholde og udvikle interessen for ledelse. (foto: Unsplash)

Resumé: Andelen af ledere over 50 år er ifølge DI stedet fra 35 til 44% på 10 år, mens antallet af yngre ledere er faldet 24%, opgør Danmarks Statistik. Ifølge forskningsrapporten ”Unge Ledere” fra  erhvervsakademiet Cphbusiness og fagorganisationen Lederne er der en tendens til, at de yngre ledere afbryder denne karriere i deres første job, mens andre helt vælger muligheden fra. Rapporten peger på efteruddannelse, som Cphbusiness mener at kunne levere med ”Få succes som leder” og ”Ledelse i praksis for unge ledere”. PWC-undersøgelse viser, at otte ud af 10 topledere savner talenter.

Publiceret 21. februar 2021 – Af Peter Horn – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af unge ledere er faldet 24 pct. i perioden fra 2008 til 2018. Samtidig er andelen af ledere over 50 år ifølge tal fra industriens interesseorganisation, DI, steget fra 35 til 44 pct. i perioden 2010 til 2019.

Ifølge en ny omfattende rapport om unge ledere, som er udarbejdet af fagorganisationen Lederne og erhvervsakademiet Cphbusiness, ses der en tendens til, at unge ledere i dag afbryder lederkarrieren i deres første job eller helt fravælger ledervejen.

Samtidig fremgår det af en PWC-undersøgelse fra 2019, at otte ud af 10 topledere mener, at ”manglen på talent vil påvirke væksten”.

En skrumpende talentmasse af unge ledere kan påvirke fødekæden hele vejen op til topchef-niveau, påpeger Cphbusiness-rapportens forfattere.

Karen Christina Spuur. (foto: LinkedIn)

»En stor del af dagens ledere og topledere er baby-boomers, der begynder at mærke pensionen friste, og det tegner et billede af en ledelsesmæssig udfordring inden for en overskuelig fremtid,« mener Karen Christina Spuur, projektleder på forskningsprojektet Unge Ledere og lektor på Cphbusiness.

Få under 45 år: Kravet om erfaring øget
Hos firmaet Egon Zehnder, der rådgiver og rekrutterer til topledelser i flere af landets største virksomheder, oplever man, at det er svært at finde egnede kandidater under 45 år, fremgår det af pressemeddelelsen.

”Vejen til en topchefstilling er langtfra så lineær, som den var for nogle år siden,” siger Christian Fischer, partner i Egon Zehnder. Mange bestyrelser har øget deres krav til kandidaternes års erfaring i en specifik branche. Kandidaterne er derfor ofte er ældre, før de ses som kvalificerede til en CEO-position. Det indsnævrede felt kræver, at virksomhederne har fokus på at udvikle potentiale.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i:

• Mere end 50 interviews af unge ledere (22-35 år) og ledere af unge ledere

• Fokusgrupper med unge ledere, unge, der gerne vil være ledere, virksomhedsledere og HR-chefer

• En spørgeskemaundersøgelse med over 1.000 besvarelser af unge ledere

Forskningsprojektet er udført fra januar til oktober 2020 i samarbejde med fagorganisationen Lederne.

Vil være specialister og mangler kompetencer
De unge fravælger ledervejen inden de starter eller efter deres første lederjob, fordi:

 • De frygter ikke at kunne udfylde rollen i overensstemmelse med egne værdier
 • De ønsker at bliver specialister i stedet
 • De føler mangel på kompetencer til at indtræde i lederrollen
 • De ønsker ikke tids- eller krydspresset mellem medarbejdere og direktion
Kilde: Rapporten ”Unge ledere”

Hvis de unge ledere skal trives, er en tryg og tillidsfuld relation til deres nærmeste leder vigtig, fremhæver de. Det skal være en leder, der kan fungere som en inspirerende rollemodel – både på det faglige og sociale plan.

Tæt relation øger mulighederne
Rapporten fortæller om positive konsekvenser af en tæt og stærk relation mellem den unge leder og den nærmeste leder. Den relation gør ifølge rapporten, at de unge ledere er mindre tilbøjelige til at søge videre.

Rapporten fremhæver syv tendenser:

 • Udvikling eller afvikling
 • Ledelse er en disciplin med fællesskabet i fokus
 • Når unge ledere leder på tværs af generationer
 • Curlingledelse
 • Relationer er springbræt til den unge leders udvikling
 • Ingen mening – ingen unge ledere
 • Bæredygtighed – et DNA, ikke en ideologi for unge ledere

De nye indsigter har betydet, at ”Cphbusiness med udgangspunkt i blandt andet rapporten nu udbyder to forskellige efteruddannelsesmuligheder specifikt til unge ledere,” fremgår det af en pressemeddelelse.

Topledere mangler kvalificeret arbejdskraft

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC. (Foto: PwC)

Et stort flertal blandt de danske topledere tror på vækst i egen virksomhed i det kommende år. Det kan dog blive vanskeligt at indfri vækstambitionerne: Otte ud af 10 topledere angiver, at mangel på kvalificeret arbejdskraft vil udgøre en trussel for deres virksomheds vækstmuligheder. Det viser de danske resultater fra PwC’s CEO Survey 2019.

“De danske topledere er fortsat bekymrede for, om virksomhederne kan skaffe de rette medarbejdere, og de svarer bl.a., at mangel på de rette kompetencer forringer deres markedsmuligheder. I en tid med rekordhøj beskæftigelse og meget lav arbejdsløshed i Danmark er det derfor glædeligt, at regeringen for nyligt har fremsat et lovforslag for at lette international rekruttering,” sagde Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC, dengang.
 

Hele 70 % af de danske topledere mener det er blevet sværere at finde de rette talenter. Næsten halvdelen af CEO’erne peger på, at det skyldes for få kvalificerede medarbejderkandidater. Dernæst peger knap hver femte danske topleder på, at krav til medarbejdernes kompetencer har ændret sig.

Bliv medlem af KIB og kom videre: www.kvinderibestyrelser.dk