Globalt: Kvinder på vej op ad karrierestigen

Kvinder bevæger sig op ad karrierestigen – men det går fortsat langsomt i mange dele af verden og i forhold til antal. FN taler fortsat om ”glasloftet”. (ill. Fra rapporten)

Resumé: Kvinder har på verdensplan nu 28% af alle lederposter (2019), flest i Latinamerika og Caribien med 39% og færrest i Nordafrika og Vestasien med 11,75%. I Fortune 500 er 7,4% af CEOs kvinder, noterer FN i den globale rapport ”The World’s Women 2020”. Kvinder udgår 39% af arbejdsstyrken, hvilket stort set svarer til det danske tal.

Publiceret 10. januar 2021 – Af Peter Horn – Webredaktør Lucas Kanno Kastberg

Den gode nyhed: der er flere kvinder i ledelse end nogensinde. Den dårlige nyhed: Der er fortsat alt for få i forhold til det samlede antal kvinder på arbejdsmarkedet. Det fremgår af FNs nye globale rapport ”The World’s Women 2020”, der gør alverdens kvinder i mandtal og typer.

Regionale forskelle
“Globalt har kvinder kun 28% af chefstillinger I 2019 med nogle locale variationer, og i lande i Nordafrika og Vestasien samt Central- og Sydasien er andelen næppe over 13%, en statistik, der ikke har ændret sig markant de sidste 20 år,” hedder det. Kvinder udgør globalt 39% af den samlede arbejdsstyrke, et tal, der modsvarer det danske af kvinder på arbejdsmarkedet.

“I de fleste af verdens lande arbejder flere kvinder I juniorchef stillinger end i senior- og mellemledelse. I landene I Latinamerika og I Caribien (…) er andelen højere.”   

“Tallene om fordelingen mellem køn af ledelsesposter understøttes af en ILO-undersøgelse fra 2018, som omfattede læsten 13.000 virksomheder I 70 lande fordelt på fem regioner,” hedder det videre i rapporten.

“Undersøgelsen viser at more end 60% af virksomhederne havde mindst en kvinde på en specifik ledelsespost eller i mellemledelse. På seniorniveau havde kun 48% af virksomhederne mindst én kvinde i seniorledelse og under en tredjedel havde kvinder på direktionsniveau.”

Fortune 500: Fra 1 til 37 kvindelige CEOs
Ud fra Fortune 500, der omfatter de største virksomheder I USA have listen I 2020 det største antal kvindelige CEOs nogensinde – men de udgjorde kun 7,4% af alle: 37 ud af de 500 CEOs var kvinder. Det er en fremgang fra 1998, hvor kun 1 ud af 500 virksomheder havde en kvindelig CEO. Afstanden mellem kønnene var fortsat stor i 2018, hvor kvindelige CEOs udgjorde 16%.

Jo flere kvindelige ansatte, desto flere kvindelige ledere
I 2018 havde virksomheder med en kvindelig arbejdsstyrke på 30-39% en 6% større sandsynlighed for at have en kvindelig CEO end virksomheder, hvor andelen af kvinder i arbejdsstyrken var under 30%. Hvor er var kønsbalance var sandsynligheden 15% større og hvor arbejdsstyrken havde overvægt af kvinder – 61% til 100% – var sandsynligheden for en kvindelig CEO 22% større.

I undersøgelsen konstateredes bl.a. også, at kvinder repræsentation i parlamenter globalt er blevet mere end fordoblet siden 1995 – til 25% af alle pladser i 2020.

Læs mere: World’s Women 2020 (arcgis.com)