Gunnar Eckbo Jury Chair of the Year

Resumé: Gunnar Eckbo er bestyrelsesanalytiker og stiftede Styreinformasjon AS i 1999 i Norge – for at sætte fokus på bestyrelsespræstationer. Civiløkonom med speciale i marketing fra BI og har etableret Chair of the Year i Norden og Women’s Board Award i de nordiske lande nu inklusive i Schweiz. Står bag kåring af over 50 bestyrelsesledere siden start – alt for at ”inspirere de bedste af de bedste”. Mener, at ”med et bestyrelsesunivers i stadig forandring er der brug for mennesker, der har evnerne og ansvarlighed til at vise vejen frem”. Er som stifter og prisens drivkraft selvskreven til juryen – primært, fordi han skal få det hele til at fungere.

Publiceret 21. december 2022. Af Peter Horn. Web-redaktør: Team

Gunnar Eckbo mener at ”den vigtigste opgave for Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder er at eksponere de bedste af de bedste som rollemodeller. Og derigennem vedvarende sikre, at alle interessenter om en virksomhed eller organisation tilgodeses optimalt. Den tid, hvor en bestyrelsesleder alene blev målt på de økonomiske resultater er forbi. Bestyrelseslederen skal i høj grad også virke politisk, delegere bestyrelsesarbejdet til engagerede medlemmer og samle trådene i en implementerbar strategi”.

”Bestyrelsen skal sikre virksomhedens grundide, eksistens-grundlag og værdiskabelse i samklang med omverdenen”.

”I den tid, vi har haft Chair of the Year i Norden, har vi været gennem mange hundrede store virksomheder for at finde de bedste, resultatskabende bestyrelsesledere. De karakteriseres i reglen ved stor erfaring i topledelse, internationalisering og en stor interesse og respekt for det omkringliggende samfund. Det er en svær post. Lederen skal ikke blot sikre ejernes interesser, men også have samklang med den øvrige bestyrelse, direktionen og en meget forskelligartet sammensat gruppe af øvrige stakeholdere. Bestyrelseslederen og bestyrelsen er ansvarlig for at sikre virksomhedens grundide, eksistensgrundlag og værdiskabelse i samklang med omverdenen”.

Gunnar Eckbo siger at ”grundlaget for prisen er udvidet med et helt nyt koncept, der indbefatter “de nationale, regionale og globale strategiske perspektiver i en omskiftelig verden” og ”implementeringen af FNs 17 bæredygtige udviklingsmål (SDGs)”. Der er således nu 16 målepunkter, hvor vi bl.a. også interviewer den øvrige bestyrelse. Og så researcher vi naturligvis på præstationerne over flere år, så de f.eks. ikke kun afspejler en branche i forhold til konjunkturerne”.  

”Med til SDG-målene hører også diversitet. En bestyrelse skal gerne afspejle en branche og et samfund, og derfor er det vigtigt at tilgodese en fornuftig spredning på alder, køn, etnicitet, kultur, uddannelse og baggrund. Det hører også med, at diversitet ikke alene bidrager til en stærkere bestyrelse og ledelse. Det er også ved at være en forudsætning for at opnå samhandel med andre virksomheder og det offentlige. Derfor skal diversitet være en del af virksomhedens identitet og DNA.”

”Med prisen ønsker vi at inspirere hele bestyrelsesuniverset og skabe et størr potentiale for denne vigtige opgave i politik, erhvervsliv, forskning på business schools og universiteter.”

Gunnar Eckbo siger, at de mere end 50 bestyrelsesledere, der indtil nu har modtaget prisen i Norden, har vidt forskellige karakteristika. Alle besidder erfaring med topledelse – oftest også i et internationalt perspektiv – og udover det spiller de menneskelige egenskaber og forståelsen for andre og deres bevæggrunde stor betydning. ”Nogle har fortsat en toppost i ”egen” virksomhed, mens andre har valgt udelukkende at udføre professionelt bestyrelsesarbejde.”

”Med prisen ønsker vi at inspirere hele bestyrelsesuniverset i Danmark og at skabe et større potentiale for denne vigtige opgave i politik, erhvervsliv, forskning på business schools og universiteter. Målet er at bestyrelsesledere nu og i fremtiden er skarpe på og vel forberedte til opgaven. Det er imponerende, hvordan mange af prismodtagerne holder sig velorienterede i mange forskellige dimensioner og universer. Det kræver en vis begavelse at sammensætte så mange fragmenter af virkeligheden til et helhedsbillede af, hvad der vil ske. Her kan de færreste være med.”

Gunnar Eckbo fremhæver, at ”prisen Chair of the Year er efter 20 år blevet den mest prestigefyldte pris i Norden for bestyrelsesledere og giver stor anerkendelse til prismodtagerne”. 

”Bestyrelserne i de enkelte nordiske lande bliver mere og mere internationale, fordi det ofte er i nabolandene, at virksomhederne finder de bedste bestyrelseskompetencer. Prismodtagerne vil derfor bringe deres egen succesopskrift til andre virksomheder i Norden, så at flere kan få gavn af den bedste tænkning.  Med over 50 prismodtagere i Norden kan virksomhedsejere vælge succesrige personer til deres bestyrelser og således øge værdiskabelsen. Specielt personer med erfaring fra politik gør i virksomheder med statsligt ejerskab et fremragende job ved at de spiller sammen med en offentlig ejer ved finansiering av opkøb.”

”Nogle bestyrelsesledere kan fra tid til anden savne den tætte tilknytning til andre, der findes i en toplederstilling. Nogle vælger da også at gå tilbage – i det mindste for en tid.” 

Gunnar Eckbo konstaterer, at ”man i fremtiden vil se flere skifter mellem bestyrelsesposter og driftsmæssige topposter i flere kommercielle virksomheder. Det vil altid være en afvejning af perspektivet i positionerne – og nogle gange er det også drevet af nødvendighed.  Nogle bestyrelsesledere kan fra tid til anden savne den tætte tilknytning til andre, der findes i en toplederstilling. Nogle vælger da også at gå tilbage – i det mindste for en tid”.

”Diversitet handler ikke kun om køn. Det er meget andet. Det har vi set i Norge, hvor vi jo har lovgivning om kønsrepræsentation i børsnoterede selskabers bestyrelser.”

Gunnar Eckbo siger, at prisen med ”navneskiftet fra Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder fra Årets Bestyrelsesformand har taget et skridt i den rigtige retning mod mere diversitet. Det handler ikke blot om hvad positionen er, men også hvad den kaldes. Ledelse handler ikke om køn, alder, etnicitet, kultur eller religion, men om at besidde kompetencen til at udøve ledelse. Det er derfor en fejl kun at lade diversitet handle om køn. Det er meget andet. Det har vi set i Norge, hvor vi jo har lovgivning om minimum 40 procent af hvert køn i de børsnoterede selskabers bestyrelser. Det har ikke nødvendigvis flyttet afgørende på virksomhedernes resultater, men det har åbnet op for, at bestyrelserne har et bredere perspektiv på fremtidsmulighederne”.

”Chair of the Year: Opgaven er at finde den bedste af de bedste.”

Den vigtigste opgave i juryen Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder bliver ifølge Gunnar Eckbo, ”at sikre, at vi får scannet erhvervslivet for de bedste bestyrelsesledere så vi finder de kandidater, der har det største potentiale til prisen. Og så skal selektionen naturligvis foregå fair og med en grundig gennemgang af de 16 kriterier, prisen anvender. Bl.a. minimum to år som bestyrelsesleder, overskud, finansiel robusthed og et stærkt brand for virksomhed og bestyrelsesleder. Kriterierne indbefatter også etik og et stærkt og relevant bestyrelsesteam. Dokumentation for prisen sker bl.a. ved hjælp af årsrapporter, en brandundersøgelse og et spørgeskema til alle bestyrelsesmedlemmer. Det bliver spændende at samarbejde med den øvrige jury og det valgte executive search firma, der står for scanningen af kandidater”.

Læs flere interviews med juryen:

Malou Aamund Jury Chair of the Year (executivemagazine.dk)
Jens W. Willumsen Jury Chair of the Year (executivemagazine.dk)
Lotte G. Lundberg Jury Chair of the Year (executivemagazine.dk)
Vagn Sørensen Jury Chair of the Year (executivemagazine.dk)
Nyhed,Merete Eldrup,Jury, Chair (executivemagazine.dk)
www.styreinfo.no