Hun får orkestret til at spille sammen

Resumé: Laura Valesin er blandt KIBs rådgivere med speciale i samspil og indlæring. ”Især nyttigt, hvis man skal have et meget forskelligt sammensat team til at spille harmonisk sammen,” konstaterer hun. Laura er 40, cand.ling.merc. & statsautoriseret translatør med interesse for neurologiske mekanismer og mentale udfordringer ved indlæring. Hun har en baggrund som klassisk musiker og anvender naturligt ”Art in business” i sin rådgivning og ledelsestænkning.

Publiceret 22. november 2020 – Af en Executive Magazine reporter – webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Laura Valesin er blandt KIBs rådgivere med speciale i samspil og indlæring. Selvstændig erhvervsdrivende på 12. år Hun er cand.ling.merc. & statsautoriseret translatør og italienske aner -og med en baggrund som klassisk musiker har hun styrke i at anvende ”Art in business” i sin rådgivning og ledelsestænkning.

Det kan især være nyttigt, hvis man skal have et meget forskelligt sammensat team til at spille harmonisk sammen,” konstaterer hun, der har sat sig ind i neurologiske mekanismer og mentale udfordringer ved indlæring. 

Det diversitære hold skal i samme retning
”Som mangeårig underviser har det altid interesseret mig at reflektere over, hvorfor og hvordan folk tilegner sig samme viden forskelligt. Jeg improviserer med min faglige viden, således at den former sig efter modtagerens modtagelighed. Det er ingen kunst at stå og ’lire noget af’ – så er kommunikationen ikke lykkedes og videndeling ikke sket. Det er ofte en udfordring som leder at  stå overfor et hold eller et team, som man ikke selv har sammensat eller valgt og få dem til at bevæge sig i samme retning. Her bruger jeg bl.a. mine erfaringer fra min tid som musiker, hvor man i et stort orkester både skal være specialisten og en del af et team, der skal løfte det samlede værk op til et fælles udtryk,” siger Laura Valesin.

Vi skal tune ind på den bedste frekvens
”I min optik er det mig som rådgiver, der har ansvaret for indlæringen og i særdeleshed at skabe trygge og motiverende læringsrum og -rammer, der optimerer aktiviteten. Det er naturligvis et samspil, fordi modtageren selv har ansvar for sin forberedelse. Alligevel sker der for de flestes tilfælde altid dét, at der undervejs i forløbet opstår mentale blokeringer, der spænder ben for indlæringen. Det handler meget sjældent om selve stoffet, men om ens ubevidste mentale forestilling om, hvad man kan og ikke kan. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at give redskaber til at blive bevidst om disse mekanismer – Så er der nærmest ingen grænser for, hvad man kan sætte sig for at lære. Jeg kombinerer det altid med nyeste viden inden for hjerneforskning, som er mit store interesseområde. Jeg beskæftiger mig især med det anatomiske grundlag for indlæring i hjernen og med hjernebølgefrekvenser. Alt reguleres af hjernebølgefrekvenser (tanker, adfærd, krop og følelser, selv bevidsthed), så det gælder om at skabe arbejdsmiljøer, der bringer vores hjerner ind i den bedste frekvens for indlæring, kreativitet og samspil,” fortæller Laura Valesin.

Den nærværende leder skal rumme diversitet
Som KiBs nye rådgiver og ekspert i indlæring tilbyder hun ledere assistance med at skabe et frugtbart arbejdsmiljø, hvori den enkelte medarbejder kan forbedre og udvikle sit unikke bidrag til teamet.

”Samtidig adresserer jeg gruppepotentialet og hjælper med at højne samspillet i teamet. Her bruger jeg min klassisk-musikalske baggrund til at belyse, hvordan faglighed og intuition er de to grundsøjler i dirigentens arbejde: med højre hånd angives taktfast tempo, dynamik og artikulation og med venstre hånd frasering, dvs. hvorledes dirigenten ønsker klangen formet. Der er ikke det ene uden det andet. Alligevel hører man i ledelsesarbejdet mest om takt og tempo (= mål og retning), og meget mindre om det finjusterende arbejde, der ligger i at forme hver enkelt medarbejders klang for at skabe harmoni (samstemmighed, sammenføjelse af modsætninger eller forskelle til et hele) i gruppen. At kultivere det højeste potentiale i individet såvel som i gruppen kræver en nærværende leder, der evner at rumme diversitet,” siger Laura Valesin.

I 2018 samlede hun sine observationer og erfaringer i en bog i anledning af sit 10 års-jubilæum som virksomhedsejer. ”I 2020 udviklede jeg et decideret koncept, jeg kalder ”Slip din indlæring fri”, der udover bogen består af et videokursus, en podcast og inspirationskort.

Læs mere: https://italiensksprogcoaching.dk/