Jobopslag: Venstres Fatma Øktem ser positivt på større åbenhed

Resumé: Ligestillingsordføreren, der har en MBA fra et britisk universitet og en fortid som bl.a.  kulturformidler, projektleder og konsulent for Kvinderådet, begyndte tidligt at interessere sig for ligestilling. I dag er det én af hendes mærkesager. For Fatma Øktem handler ligestilling i lige så høj grad om mænd som om kvinder. Derfor ser hun muligheder i forslaget om, at leder- og bestyrelsespositioner skal slås offentligt op: “Det er en fordel med åbenhed om ledige poster.  Det betyder flere egnende ansøgere for virksomhederne. Og det betyder, at alle, både mænd og kvinder, kan søge positionerne – de er ligestillede.“

Publiceret 24. april 2020 – Af Rikke Namunyak Marott

Fatma Øktem brænder så meget for ligestilling, at hun har ordførerskabet for anden gang: “Vores demokratiske værdier i Danmark bygger på ligestilling. Det er et af vores vigtigste værdiområder, og det er vores samfunds fundament.”

For hende er ligestilling mange ting: “Mænd, der ofte er dårligere stillede end kvinder i en skilsmisse i forhold til børnene. Kvinder, der ikke har rettigheder over deres eget liv. Aldersdiskriminering på arbejdsmarkedet.”

Det gjorde specielt indtryk, da hun som sagsbehandler og kulturformidler opdagede, at borgere med mangelfulde sprogkundskaber og derfor dårlige til at tale deres sag ofte blev ringere stillet i systemet. ”Det var unfair. Der manglede en stemme, der talte deres sag.”

Dét blev hendes indgang til politik.

Politiske hjertesager
Fatma Øktems vej ind i politik ligner ikke de fleste andre politikeres.

”Jeg kom sent ind I politik. Jeg var i starten af 30erne og kom ikke med en akademisk baggrund. Den fik jeg først senere. Jeg var ikke politisk trænet, og mine mærkesager var i virkeligheden mere hjertesager. Jeg brændte for at forandre noget for nogle mennesker og indså, at det var I politik, jeg kunne gøre en forskel. Selvom jeg er tilhænger af, at der skal være mindst mulig lovgivning og styring af folk, er der områder, hvor der er langt fra tale til handling. Her sker der ikke noget, medmindre der lovgives.”

Venstre og ligestilling
Ligestilling er ikke et selvstændigt punkt på Venstres liste over mærkesager. Alligevel insisterer Fatma Øktem på, at Venstre prioriterer området:

Det har vi altid gjort. Vi er et liberalt parti, og ligestilling er frihedsrettigheder. I et historisk tilbageblik var Venstre et af de partier, der kæmpede mest for kvinders stemmeret. Som ligestillingsminister var Lykke Friis en af de første til at udfordre det kønsopdelte arbejdsmarked. Vi gør tingene på vores måde i Venstre. Man er ikke offer, fordi man er kvinde. Man har på vise områder andre vilkår, men vilkår kan ændres. Vi ser også tingene fra mændenes side. Hvorfor skal kvinder for eksempel forfordeles, når det kommer til børn? Selvom kvinder har nogle biologiske fordele i forhold til nyfødte, fordi det er os, der føder børnene, ammer dem og så videre, kan fædre opnå et lige så tæt bånd til barnet. Fædre skal ligestilles på børneområdet. Det er jeg klar til at kæmpe for.”

Ved egne politiske resultater som ligestillingsordfører første gang 2011-2015 fremhæver Fatma Øktem, at hun fik den daværende regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen til at trække løftet om kønskvoter i bestyrelser tilbage.

“Det er ikke Venstres politik at gøre tingene sværere for virksomhederne,” siger hun.   

”Man er ikke offer, fordi man er kvinde. Man har på visse områder andre vilkår, men vilkår kan ændres.” (Foto fra Fatma Øktems facebook-side)

Kvoter vs. offentlige jobopslag af leder- og bestyrelsespositioner                                       
Kvoter er ikke Venstres politik, understreger Fatma Øktem:

”De fungerer ikke. Det kan vi se i Island og Norge.”

Til gengæld ser hun positivt på forslaget om opslåede stillinger, for her ligestilles kvinder og mænd. Alle kan søge.

”De mennesker, der gerne vil lave bestyrelsesarbejde aner jo ikke, at stillingerne er ledige, og bestyrelserne aner ikke, at de er interesserede.”

Selv om hun ser muligheder i forslaget, synes hun, at det ikke skal stå alene:

”Kvinder skal tage større ansvar i forhold til at opnå toppositioner. Vi skal kunne tage snakken om, at der også er kvinder, der ikke vil betale prisen for en topstilling i form af lange arbejdsdage, hvor man ikke altid kan tage barnets første sygedag. Vi skal turde tale om, at kvinderne udsætter deres karriere, når de får børn, og om, at kvinder ikke altid er så gode til at hjælpe andre kvinder frem, når de først selv sidder i en topstilling. ”

Ved vurderingen af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser ved offentlige stillingsopslag af leder- og bestyrelsesposter fremhæver hun åbenhed og lige adgang til at søge stillingerne.

“Det kan blive en fordel for virksomhederne, for det betyder flere egnende ansøgere og nyt blod i bestyrelserne og på ledelsesgangene. Til gengæld kan flere ansøgere være en tidsmæssig, og dermed en økonomisk ulempe for virksomhederne.”

Fatma Øktem forholder sig positivt til større åbenhed om bestyrelsesposter, fordi det kan gavne virksomhederne, der både får et større og mere mangfoldigt ansøgerfelt, men hun mener også, at der er udfordringer:

”Den største udfordring er de sanktioner, der muligvis skal følge med, hvis stillingerne ikke slås offentligt op. Jeg har det svært med sanktioner imod virksomheder. Hvad skal sanktionerne være, hvordan skal man tjekke, at virksomhederne slår stillingerne op, og hvordan skal det administreres? Vi skal have hele paletten af drøftelser om forslaget, og dem vil jeg elske at tage, ” siger hun og markerer sig dermed som deltager – gerne i panelet – på konferencen ALLE VINDER 18. september 2020.

Det starter i barndommen
I følge Fatma Øktem skal kvinders adgang til bestyrelser og ledelsesgangene allerede etableres som ambition i barndommen:

“Vi skal have kvinderne til at ville bestyrelser og ledelsesgange noget før. Børn skal ind i Folketinget og lege politikere, stå på talerstolen og så videre. Børn skal ud i virksomhederne og  lege bestyrelsesmedlemmer, og ledere. Børn drømmer tidligt om, hvad de vil være, når de bliver store, og de skal være fortrolige med alle deres muligheder i livet. Derfor skal piger fra barnsben vide, at bestyrelsesarbejde og ledelse også er for dem.”

Læs mere: https://www.venstre.dk/

Flere interviews med ordførere:
https://executivemagazine.dk/konservatives-mona-juul1 Trackback / Pingback

  1. ”Ja til kvoter – opslag mest realistiske”

Leave a Reply

Your email address will not be published.