KMD-direktør Merete Søby: Jobopslag er godt – tidsbegrænsede kvoter er bedre

”Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er jeg for lovmæssige jobopslag af ledelses- og bestyrelsesposter – men det vil være endnu bedre med tidsbegrænsede kvoter,” siger direktør Merete Søby, KMD.

Resumé: Merete Søby blev første gang adm. direktør som 32-årig, og siden har ledelse været hendes metier. I dag er hun chef for 600 i Data Driven Solutions i landets største it-virksomhed KMD. Allerede for år tilbage var hun med til focusere på kvinder i it, der nu udgør en fjerdedel af godt 94.000 i branchen. Om KIBs forslag om offentligt opslåede stillinger til ledelse- og bestyrelsesposter: ”Jeg er for lovmæssige opslag af ledelses- og bestyrelsesposter, hvor det er muligt. Det vil gøre processen mere transparent. Men jeg går ind for tidsbegrænsede kvoter for at skubbe til udviklingen. Alene ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er der store gevinster at hente.”

Publiceret 6. september 2020 – Af Peter Horn

Merete Søby blev adm. direktør første gang, da hun var 32 år og gravid med tvillinger. Hun holder hverken sig selv eller sine synspunkter skjulte og har netop medvirket i et ud af 12 kapitler om kvindelige erhvervsledere i bogen ”Den store forskel” af Sophie Egede-Schrøder. Den skal inspirere alle uanset køn til at bruge deres potentiale. Det samme mener Merete Søby er tilfældet med forslaget om lovmæssigt at opslå alle stillinger i ledelse og bestyrelser – hvor det er muligt.

”Jeg vil gerne gå videre og indføre kvoter i en tidsbegrænset periode. Vi skal ændret adfærden i erhvervslivet positivt.”

”Jeg vil gerne gå et skridt videre og få indført kvoter i en tidsbegrænset periode. Det er simpelthen nødvendigt for at få ændret adfærden i erhvervslivet positivt. Ikke mindst ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt,” siger Merete Søby. Hun har bl.a. en HD og en CBA i salg og marketing og siden maj 2020 været direktør, Executive Vice President og chef for 600 i Data Driven Solutions i Danmarks største it-virksomhed KMD, der har Eva Berneke som adm. direktør.

”Vi er godt repræsenteret i øverste ledelse. Det kniber mere på de næste niveauer, så vi arbejder på at øge pipeline,” konstaterer Merete Søby. I it-branchen er hver fjerde ud af de 94.000 i branchen i dag kvinder og antallet på studierne er stigende.

Tiden er løbet fra Danmark
Merete Søby mener, at tiden er løbet fra Danmark, når det drejer sig om at opnå lige vilkår på arbejdsmarkedet i en diversitær betydning.

”Ved at slå stillingerne op gør vi markedet mere gennemsigtigt og vi vil få et bredere og større ansøgerfelt, som både vil give ansøgerne flere muligheder og virksomhederne flere at vælge mellem. Det betyder i sig selv ikke, at flere kvinder vil få leder- og bestyrelsesposter. Virksomhedernes ejere har fortsat mulighed for at vælge deres foretrukne kandidater. Men det bliver et nyt konkurrenceparameter og dermed også give en tilgang, hvor det er den bedst kvalificerede, der får jobbet. Det vil klart have en samfundsøkonomisk betydning.”

Vigtigt at deles om børnene
Stillingsopslag af ledelses- og bestyrelsesposter alene giver ikke nødvendigvis de helt store ændringer. Der skal andre præmisser til, som f.eks. et ligeligt partnerskab i privatlivet, så bl.a. barsel og børn opnå en anden tilgang end i dag.

”Således var jeg næppe kommet så godt gennem karrieren, hvis ikke min mand efter aftale og før min tiltræden havde taget sin tørn med hentning af børn et par dage om ugen, hvor jeg så kunne arbejde igennem på min nye direktørpost og så havde andre dage, hvor jeg kunne slutte tidligere. Det er muligt at kombinere børn og karriere, hvis man har et godt bagland – og også har sikret sig et godt netværk med familie og venner,” siger Merete Søby.

”Det er muligt at kombinere børn og karriere, hvis man har et godt bagland.”

Den ledelsesmæssige baggrund blev til i et traineeforløb i A.P. Møller-Mærsk, hvor hun i starten af 20-erne blev salgschef for Maersk Air, hvorefter hun skiftede til it-branchen, til Compaq som trainee, sælger og leder af afdelingen. Hun blev derefter salgsdirektør for Fujitsu Siemens. Da hun var 32 år sagde hun ja til posten som leder af Hitachi Data Systems i Danmark. I sin tid dér øgede hun og hendes team markedsandelen fra 20 til 45 procent.

I bogen ”Det store forskel” er Merete Søby med til at sætte fokus på karrieren som leder- til inspiration for alle, der vil videre.

”Det ville være rart at komme væk fra kønsdebatten i erhvervslivet og sætte mere fokus på, at vi er personer, der ønsker at yde en professionel indsats. Men vi kæmper nok fortsat med mange ubevidste fordomme,” konstaterer Merete Søby.

Hun underbygger det bl.a. med, at ”det faktum, at det at give frihed til kvinder – mens de har mindre børn – har vist mig at komme tifoldigt igen. Jeg levererede de bedste resultater, mens jeg var højgravid med mit 3. barn – fordi jeg fik al den frihed jeg havde brug for – og følte et stort ansvar og lyst til at jonglere min verden til fælles glæde for mit privatliv og de resultater, jeg havde brug for at skabe og give igen for friheden”.

Vi kan lære af Corona-erfaringerne
KMD-direktøren mener, at vi skal kunne italesætte tabuerne og kunne balancere bedre mellem det professionelle liv og familielivet.

”Sundt at skulle tage de faste normer op til revision og vurdere, om de er hensigtsmæssige. Jeg tror det ikke.”

”Corona-pandemien har alt andet lige også givet os erfaring med at arbejde på en anden måde. Børn har på den måde også været med til at give os en mere fleksibel adgang til arbejdsmarkedet, fordi vi har skullet kombinere tilværelsen på en ny måde. Det kan således være sundt at skulle tage de faste normer op til revision og vurdere, om de fortsat er hensigtsmæssige. Jeg tror det ikke. Vi skal turde gå nye veje.”

Merete Søby deltager i Kvinder I Bestyrelsers konference ”ALLE VINDER” fredag 18. september 2020 – i debatpanelet.

Læs mere: www.kmd.dk
Flere interviews:  www.executivemagazine.dk
Se tv-program: https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-lige-loen-lige-koen_207690 Tidskode: 37:40 Merete Søby – Debatten med Clemens Kjærgaard

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.