Kronik: Sådan skal mange flere kvinder nå toppen

Af Gitte Maya Elsing, bestyrelsesformand, KIB, og Peter Horn, stifter, adm. direktør, KIB

DAGBLADET BØRSEN. 27. sep. 2019

”Bestyrelsesposter skal ikke ses som endemålet for kvinder, men som et skridt på vejen til posten som administrerende direktør”

Efter fem års koncentreret arbejde med at fremme kvinder i ledelser og bestyrelser kan KIB-Kvinder I Bestyrelser konstatere: Talentet, evnerne og viljen er til stede. Der er mere end 30.000 kvinder med erhvervsbaggrund derude. De kan sagtens begå sig blandt de godt 150.000 mænd, der ifølge den generelle definition har ledelsesmæssig baggrund til at påtage sig toplederposter som bl.a. bestyrelsesposter.

Vores fem års læring: Der er ingen foræringer. Kvinder skal selv sikre sin plads i pipelinen til toplederposter

Ubevidste mandekulturer og bias er der masser af eksempler  på. Ligeså glaslofter og Rip, Rap og Rup. Vi får ikke ændret den kultur ved at “trække fronterne op” og slå dygtige mænd i hovedet med, at de “ikke åbner op for kvinder”.

Vi får ændret kulturen ved at indgå i positiv dialog med dem højt nok oppe – CEO’s, ejerledere mv., der kan ændre status quo, og ved at kvinder med deres egen adfærd viser, at de sagligt og fagligt har opnået relevant topledererfaring, har styr på deres ting og udviser viden om og lyst til mere.

Kvindernes udfordringer

Vores erfaring om udfordringen siger, at: 1. Kvinder har ofte svært ved at bevæge sig fra funktionsansvar til profit/loss-ansvar. 2. Kvinder i “bløde” funktionsområder såsom HR, CSR og kommunikation anses af mange topledere som at mangle den kommercielle og/eller økonomiske baggrund, en toppost eller bestyrelsespost kræver. 3. Kvinder skal starte tidligt med at skabe toplederrelevant erfaring og resultater for at fore sig til senere tider. 4. Kvinder rykker sig opad – og hurtigere – med udfordrende længerevarende rådgivning. 5. Kvinder fokuserer for ofte kun på deres direkte ansvarsområde. 6. Kvinder skal ændre perspektiv. 7. Kvinder skal erkende og acceptere, at der ikke er nok timer i døgnet til både at håndtere deres ansvarsmåde og tilegne sig bredere viden og erfaring – at “hug en hæl og klip en tå” er OK, og noget mange mænd allerede gør sig i.

Kvinder skal kort sagt hurtigt og effektivt tilegne sig bredde og overblik som platform for næste karriereskridt i stedet for at overlevere på det funktionsområde, de allerede har ansvar for.

Ifølge en netop gennemført undersøgelse blandt KIB’s medlemmer anser 87 pct. det som det vigtigste at rykke på tværs af siloerne via advisory board-erfaring, 54 pct. personlig udvikling og 34 pct. ønske om næste karriereskridt i egen eller anden virksomhed.

Det kan ikke uden videre overføres til alle 30.000 kvinder i “karrierepuljen”, men det siger noget om mod, engagement og ambition om at komme videre på egne præmisser og ofte til fordel for det selskab, der har finansieret den videre udvikling.

Fra bestyrelse til direktør

En ny trend kan bane vejen for flere kvinder i pipeline som administrerende direktører.

Kvinder med bestyrelseserfaring før topledelse i et børsnoteret selskab har næsten 25 pct. større chance for at avancere i karrieren. Det fremgår af forskning af Catherine H. Tinsley, professor i Management ved Georgetown University Women’s Leadership Institute og Kate Purmal, strategisk rådgiver og forsker ved Women’s Leadership Institute.

Vores åbenbaring er: Bestyrelsesposter skal ikke længere ses som kronen på værket efter mange års tro tjeneste i corporate life, men ses som kvinders mulighed for sideløbende inspiration udefra, viden om andre funktionsområder, brancher, kulturer og dermed evnen til at gebærde sig mere effektivt og vidende i egen organisation med forfremmelse for øje.

Der er håb forude

Når virksomheder skal opnå den fulde udnyttelse af deres ressourcer og støtte SDG-mål nr. 5, skal de tage ved lære af Einsteins teori om sindssyge: “At gøre den samme ting igen og igen og forvente et andet resultat.”

Parkér de teoretiske kurser i bl.a. ledelse, økonomi, HR og præsentationsteknik samt topstyrede interne programmer, som oftest mere ses som en straf end et gode.

Der skal gøres noget ganske andet. Inspirerede kvindelige medarbejdere, der sætter dagsorden med hands on-erfaring udenfor virksomheden, giver større effektivitet og vidensdeling i virksomhederne. Det giver også kvinder en større lyst og energi for ikke at glemme en forbedret fastholdelse af talenter i virksomhederne.

Så der er håb forude. Kvinder kan og vil, og med viden på tværs af siloer, brancher og kulturer, og med et skub i den rigtige retning er de parate til at “gribe fat i tøjlerne”, stige i graderne og skabe resultater. Derved sikrer vi et Danmark, der udnytter alle sine ressourcer i et erhvervsliv, der i den grad har brug for det.


Kvindernes udfordringer

Vores erfaring om udfordringen siger, at: 1. Kvinder har ofte svært ved at bevæge sig fra funktionsansvar til profit/loss-ansvar. 2. Kvinder i “bløde” funktionsområder såsom HR, CSR og kommunikation anses af mange topledere som at mangle den kommercielle og/eller økonomiske baggrund, en toppost eller bestyrelsespost kræver. 3. Kvinder skal starte tidligt med at skabe toplederrelevant erfaring og resultater for at fore sig til senere tider. 4. Kvinder rykker sig opad – og hurtigere – med udfordrende længerevarende rådgivning. 5. Kvinder fokuserer for ofte kun på deres direkte ansvarsområde. 6. Kvinder skal ændre perspektiv. 7. Kvinder skal erkende og acceptere, at der ikke er nok timer i døgnet til både at håndtere deres ansvarsmåde og tilegne sig bredere viden og erfaring – at “hug en hæl og klip en tå” er OK, og noget mange mænd allerede gør sig i.

Kvinder skal kort sagt hurtigt og effektivt tilegne sig bredde og overblik som platform for næste karriereskridt i stedet for at overlevere på det funktionsområde, de allerede har ansvar for.

Ifølge en netop gennemført undersøgelse blandt KIB’s medlemmer anser 87 pct. det som det vigtigste at rykke på tværs af siloerne via advisory board-erfaring, 54 pct. personlig udvikling og 34 pct. ønske om næste karriereskridt i egen eller anden virksomhed.

Det kan ikke uden videre overføres til alle 30.000 kvinder i “karrierepuljen”, men det siger noget om mod, engagement og ambition om at komme videre på egne præmisser og ofte til fordel for det selskab, der har finansieret den videre udvikling.

Fra bestyrelse til direktør

En ny trend kan bane vejen for flere kvinder i pipeline som administrerende direktører.

Kvinder med bestyrelseserfaring før topledelse i et børsnoteret selskab har næsten 25 pct. større chance for at avancere i karrieren. Det fremgår af forskning af Catherine H. Tinsley, professor i Management ved Georgetown University Women’s Leadership Institute og Kate Purmal, strategisk rådgiver og forsker ved Women’s Leadership Institute.

Vores åbenbaring er: Bestyrelsesposter skal ikke længere ses som kronen på værket efter mange års tro tjeneste i corporate life, men ses som kvinders mulighed for sideløbende inspiration udefra, viden om andre funktionsområder, brancher, kulturer og dermed evnen til at gebærde sig mere effektivt og vidende i egen organisation med forfremmelse for øje.

Der er håb forude

Når virksomheder skal opnå den fulde udnyttelse af deres ressourcer og støtte SDG-mål nr. 5, skal de tage ved lære af Einsteins teori om sindssyge: “At gøre den samme ting igen og igen og forvente et andet resultat.”

Parkér de teoretiske kurser i bl.a. ledelse, økonomi, HR og præsentationsteknik samt topstyrede interne programmer, som oftest mere ses som en straf end et gode.

Der skal gøres noget ganske andet. Inspirerede kvindelige medarbejdere, der sætter dagsorden med hands on-erfaring udenfor virksomheden, giver større effektivitet og vidensdeling i virksomhederne. Det giver også kvinder en større lyst og energi for ikke at glemme en forbedret fastholdelse af talenter i virksomhederne.

Så der er håb forude. Kvinder kan og vil, og med viden på tværs af siloer, brancher og kulturer, og med et skub i den rigtige retning er de parate til at “gribe fat i tøjlerne”, stige i graderne og skabe resultater. Derved sikrer vi et Danmark, der udnytter alle sine ressourcer i et erhvervsliv, der i den grad har brug for det.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.