Kultur – KU professor udnævnt

Professor Isabelle Augenstein, Datalogisk Institut. Foto: Ali Roshanzamir, SCIENCE.

Resumé: 33-årige Isabelle Augenstein, Datalogisk Institut på SCIENCE Fakultetet, forsker i bekæmpelse af fake news gennem automatiserede faktatjek på internettet og det digitale sprogs fremstilling af kvinder. Hun er nu udnævnt som en af de yngste professorer i den danske universitetsverden.

Publiceret 17. oktober 2022. Af Team – Webmaster: Team

For få dage siden gik Isabelle Augenstein fra at være lektor til at være professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Ud over den nye titel indtager hun også pladsen som yngste, nuværende kvindelige professor i den danske universitetsverden med sine 33 år. Det fremgår af en pressemeddelelse fra KU.

”Det var aldrig min plan ligefrem at blive Danmarks yngste kvindelige professor, men jeg har arbejdet hårdt for at leve op til de akademiske krav, siden jeg startede i forskningsverdenen,” siger Isabelle Augenstein.

Som årsag til sit hurtige avancement til professor fremhæver hun bl.a., at hun kun tog en halv kandidatuddannelse, hvorefter hun lavede sin Ph.d. i England, hvor man ikke behøver en fuld kandidatuddannelse for at kunne forske. Institutleder på Datalogisk Institut, Jakob Grue Simonsen:

Isabelle Augenstein er en blændende forsker, som på få år har skabt store og internationalt anerkendte forskningsbidrag. Hendes landvindinger i automatiseret analyse og forståelse af sprog, og de mange anvendelsesmuligheder på området, såsom automatiserede faktatjek og lignende metoder, er af enorm vigtighed for vores demokrati og samfund.”

Faktatjek og ligestilling
Isabelle Augenstein begyndte sin forskerkarriere som forskningsassistent ved universitet i Karlsruhe. Hun tog til England og universitetet i Sheffield, efterfulgt af University College London, før destinationen i 2017 hed Danmark og Datalogisk Institut. Her leder hun i dag forskningssektionen Natural Language Processing.

Forskergruppen arbejder bl.a. med sprogmodeller, som gør at computere f.eks. kan forudsige de næste ord i en søgning. Modellerne afdækker også, hvordan uhensigtsmæssigheder om køn og ligestilling synes at gennemsyre den måde vores computere og søgemaskiner tænker på. 

”Selvom der er en god udvikling i gang i forhold til ligestilling i samfundet, kan meget blive bedre. Når vi som forskere går i dybden med f.eks. sprogmodeller er der stadig masser af stereotyper, som driver måden, vi taler til hinanden på. Der mere at gøre,” siger Isabelle Augenstein.

Hun søger gennem sit arbejde at opbygge bevidsthed om problemet ved at måle på det. Senest har hun undersøgt, hvor høfligt folk adresserer hinanden og landets politikere på det sociale medie Reddit.  

”Kvindelige politikere bliver langt oftere adresseret med deres fornavn, mens mænd adresseres med hele deres navn eller efternavn. Det siger noget om, hvor professionelt og respektfuldt de opfattes,” siger hun.

Specialiseret i computervidenskab som 16-årig
Isabelle Augenstein voksede hun op med en far, der forskede i kemi og ikke holdt sig tilbage, når det handlede om at vise den unge Isabelle, hvordan forskellige kemiske substanser reagerede med hinanden. Ubevidst ansporede han hende til at gå forskervejen ved bl.a. at tage hende med i laboratoriet og vise, at videnskab er sjovt.

Som 16-årig specialiserede hun sig i computervidenskab på gymnasiet og derefter bachelorstuderende i Computational Linguistics ved Department of Computational Linguistics på Heidelberg Universitet.

”Dybest set var computeren en kompleks maskine, som fascinerede mig og gav et ønske om at forstå alt det bagvedliggende.”

På Heidelberg Universitet udgav hun som 23-årig sin første videnskabelige artikel under et praktikophold hos en forskergruppe på universitetet i Karlsruhe. Det startede hendes forskerkarriere. Men livet som forsker er ikke for alle. Der er mange personlige til- og fravalg.

”Jeg har boet i tre forskellige lande indtil nu. Det er ikke alle, der har lyst til det og kan være så fleksible. Derfor handler det ikke kun om meritter, hvis man vil være forsker. Der er masser af talentfulde, dygtige mennesker, der aldrig bliver forskere, fordi de ikke har den fleksibilitet, det kræver,” siger hun.

Fakta om Isabelle Augenstein

• 33 år.

• Født i Sydtyskland.

• Professor på Datalogisk Institut, SCIENCE Fakultetet, Københavns Universitet.

• Har tidligere arbejdet på University of Sheffield og University College London.

• Udannet fra Heidelberg Universitet og University of Sheffield.

• Udgav i 2012 som 23-årig sin første videnskabelige artikel om ‘automatic extraction of information’, som blev præsenteret på en international konference.

• Medlem af Det Unge Akademi under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab for unge talentfulde forskere i Danmark.

• Modtog i 2019 en Sapere Aude bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, som gives til særligt talentfulde forskere, som er parate til at lede forskningsprojekter på højt internationalt niveau.

• Modtog i 2021 prisen Doctor Scientiarum fra Københavns Universitet for sin doktordisputats med titlen “Towards Explainable Fact Checking”.

Læs mere: https://science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2022/det-sunde-demokrati-trues-af-falske-informationer-men-ikke-alle-oensker-medicinen/