Lotte G. Lundberg Jury Chair of the Year

Resumé: Lotte G. Lundberg har gjort karriere i A.P. Møller – Mærsk med topledelsesroller i Maersk Line og Maersk Broker med særligt Asien, Afrika og Europa som markeder. Det førte til de første bestyrelsesposter, bl.a. i grønlandske KNI. Erfaring med bestyrelsesarbejde i shipping-, havne- og maritime industrivirksomheder, herunder den globale bunker- og shippinggigant Monjasa, den norske færgevirksomhed Norled og den britiske shippingvirksomhed Northern Marine Group, ejet af svenske Stena gruppen. Er direktør for Den Danske Maritime Fond. I juryen for Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder 2023 ud fra sin ledelses- og transformationserfaring fra store konglomerater.

Publiceret 14. december 2022. Af Peter Horn. Web-redaktør: Team

Lotte G. Lundberg betragter den vigtigste opgave i en bestyrelse for en kommerciel virksomhed som ” helt overordnet at sikre den langsigtede værdiskabelse af virksomheden til gavn for ejere, medarbejdere og omverdenen – og i samarbejde med ledelsen. Og dermed sikre, at der er en ledelse og organisation til at levere. Uanset ejerskabsform bevæger bestyrelseslederens rolle sig i dag i høj grad imod både at lede samarbejdet og facilitere arbejdet i bestyrelsesrummet og være det aktive bindeled mellem ejer og bestyrelse samt bestyrelse og ledelse”.

”Bestyrelsen skal have større strategisk engagement på de store temaer, der påvirker langsigtet vision og retning. ESG er nu også blevet dækkende for energy, security og geopolicy.”

”Bestyrelsen udstikker langsigtet vision og retning på baggrund af overordnede temaer i ejerstrategi. Ledelse forventes at udarbejde den mere detaljerede forretningsstrategi, der kan levere – i tæt dialog og efterfølgende godkendelse af bestyrelsen. Er der behov for særligt kursskifte, træder bestyrelsen og især bestyrelseslederen til”.

”Bestyrelsen skal i højere grad en tidligere have større strategisk engagement på de store temaer, der påvirker langsigtet vision og retning. ESG er nu også blevet dækkende for energy, security og geopolicy, udover environment, social, governance, og der skal bestyrelsen igen udstikke retning. Det har i høj grad indvirkning på økonomi og kapitalgrundlag. Den implementerende rolle er uændret ledelsens.”

”Bestyrelsen bør arbejde for øget diversitet på alle parametre – køn, alder, nationalitet mv – for at sikre den langsigtede værdiskabelse. Der er dokumenterede argumenter nok, herunder fuld talentpool, analyser af bedre ledede virksomheder, risk management af blinde vinkler med for ens bestyrelses- respektiv ledelsessammensætning med videre.”

Netværk er helt afgørende. Dernæst skal man investere penge og tid i kontinuerligt at lære nyt – og i øvrigt aflære”.

Lotte G. Lundberg siger i en afvejning af fordele og ulemper ved at forlade topposter i driften for at indgå i bestyrelser med strategisk sigte: ”Fordelen er, at man kan indtage bestyrelsesrollen med mere tid og flere kræfter. Ulempen er, at man som medlem ikke har samme indsigt og berøring med, hvad der generelt sker i drift. Det kan man kompensere for, ved f.eks. netværk, læring og aflæring.”

Hun mener, at man som professionel bestyrelsesperson holder ”klingen skarp”, når man ikke længere har en toppost i driften, hvor ”netværk er helt afgørende. Dernæst skal man investere penge og tid i kontinuerligt at lære nyt – og i øvrigt aflære”.

Lotte G. Lundberg mener, at man ikke nødvendigvis vil se se flere skifter mellem bestyrelsesposter og driftsmæssige topposter i flere kommercielle virksomheder – så det veksler mellem ”det ene og det andet”: ”Jeg husker flere CEO-ansættelser, som er udgået fra bestyrelsen. Ikke bestyrelseslederne, men menige medlemmer. Om det er en trend, er jeg dog ikke så sikker på. Måske i større børsnoterede virksomheder, hvor indsigten i virksomheden fra bestyrelsesarbejdet kommer en ny CEO til gavn.”

Hun vurderer honoreringen af bestyrelsesposter i store danske virksomheder i forhold til tilsvarende poster i virksomheder i andre lande som ”historisk noget lavere end internationalt. Måske er der en tendens til begyndende udligning af dette efterslæb”.

”Danmark har et stort potentiale til dygtige danske bestyrelsesmedlemmer og -ledere. Vi skal bare kigge lidt mere bredt og mangfoldigt.”

Lotte G. Lundberg synes, at ”Danmark har et stort potentiale til dygtige danske bestyrelsesmedlemmer og -ledere. Vi skal bare kigge lidt mere bredt og mangfoldigt. Herudover uddanner vi mange på landets institutter. Der er stadig tendens til, at det er Tordenskjolds Soldater, der udpeges særligt i det store virksomheder – og i øvrigt fremhæves i medierne. Internationalt er der et uanet potentiale, og måske skulle danske virksomheder – ikke bare børsnoterede – se mere ud over landets grænser, især for virksomheder på internationale markeder”.

”Det kan afgjort være en fordel for udvikling og identifikation af potentiale, at flere bestyrelsesposter opslås offentligt, så positionerne kan søges. Lad os få kravspecifikation til en bestyrelsesrolle defineret og må den bedste ansøger derefter få hvervet.”

Lotte G. Lundberg mener, at ”en bestyrelsesuddannelse stadig mest er nice to have. Både for kandidaten, der søger og for bestyrelseslederen, der skal vælge. Men det kan på ingen måde opveje erfaring og hands-on.”

 Den vigtigste opgave i juryen Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder er ifølge Lotte G. Lundberg ikke entydig: ”Med baggrund som medlem i både store og små virksomheders bestyrelser og under alle former for ejerskab, håber jeg at kunne være med og bidrage til, at alle vinkler nøgternt bliver afdækket og taget i betragtning til endelig vurdering.”

Læs mere:

Vagn Sørensen Jury Chair of the Year (executivemagazine.dk)
Nyhed,Merete Eldrup,Jury, Chair (executivemagazine.dk)
www.styreinfo.no