Malou Aamund Jury Chair of the Year

Resumé: Malou Aamund er Chair og bestyrelsesmedlem med erfaring i digital transformation, bæredygtighed og cybersecurity i private equity, familieejede og børsnoterede selskaber.  I 23 år international leder hos Google, Microsoft og IBM. Bestyrelsesleder for Thinkproject GmbH, bestyrelsesmedlem hos DSV, KIRKBI, WSA og LEGO Fonden. Medlem af Folketinget i fire år som ordfører for forskning, innovation og videregående uddannelser. Har en cand.merc. fra Copenhagen Business School.  Hun er bedt i juryen for Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder 2023 bl.a. ud fra sin evne til at skabe fornyelse.

Publiceret 19. december 2022. Af Peter Horn. Web-redaktør: Team

Malou Aamund anser ”den vigtigste opgave for en bestyrelse er CEO succession planning, robust governance og strategisk sparring. Det skal sikre at ambitiøs værdiskabelse er i balance med det samfund og den verden, vi lever i”.

”Bestyrelsen skal sikre at ambitiøs værdiskabelse i balance med det samfund og den verden, vi lever i”.

”Bestyrelsen er i sidste ende ansvarlig for selskabets strategi, men direktionen skal komme med strategioplæg. Jeg ser bestyrelsens rolle som en strategisk samarbejdspartner, der stiller de rigtige spørgsmål.”

”Det er helt afgørende for bestyrelsen at sikre, at der ikke er et enøjet fokus på værdiskabelse. Vi lever i en verden med geopolitisk uro, klimakrise, store spændinger mellem befolkningsgrupper og på vej mod recession. Det er essentielt, at bestyrelsen er god til at sikre, at virksomheden tager et ansvar for det omliggende samfund.”

”Bestyrelsen skal i høj grad arbejde for større diversitet. Presset kommer også fra aktionærside, så det er vigtigt at sikre, at opgaven tages alvorligt af topledelse.”

”Fordelene ved at gå bestyrelsesvejen er bl.a. større variation og mere indflydelse. Ulempen er ikke at være en del af det daglige team.”

Malou Aamund mener, at ”fordelene ved at forlade en operationel karriere for at gå bestyrelsesvejen er større variation, mere indflydelse og mulighederne for at påvirke værdiskabelse på tværs af forskellige sektorer. Der er også mulighed for at bruge best practice og læring på tværs af virksomheder. Ulempen er nok mest ikke at være en del af et dagligt team med den dertilhørende følelse af at løfte en fælles opgave i flok.”

”Jeg holder mig skarp ved at arbejde med private equity, som rådgiver og ved at tage et mere operationelt ansvar i nogle bestyrelser.”  

Malou Aamund siger, at ”for mit vedkommende prioriterer jeg blandt andet arbejde med private equity, hvor man er en del mere operationel og har et mere high touch på den daglige drift. Jeg deltager som rådgiver for forskellige virksomheder i forskellige størrelser. Og jeg tager i nogle bestyrelser et mere operationelt ansvar f.eks. som chair for den digitale transformation eller bæredygtighed.”

Hun mener, at det ”absolut” kan det tænkes, at man vil se flere skifter mellem bestyrelsesposter og driftsmæssige topposter i flere kommercielle virksomheder – så det veksler mellem ”det ene og det andet”. Og synes, at honoreringen af bestyrelsesposter i store danske virksomheder i forhold til tilsvarende poster i virksomheder i andre lande ”ligger på et fornuftigt niveau”.

”Jeg håber vi bliver bedre til at fremme kvindeligt ledertalent, så vi ikke taber dem i pipeline.”

Malou Aamund ”håber, at vi bliver bedre til at fremme kvindelig ledertalent, så vi ikke taber dem i pipeline på vej til toplederposten, så der bliver et godt grundlag at rekruttere fra i bestyrelser”. Hun tror, at det ”bliver vanskeligt at opslå flere bestyrelsesposter offentligt, så positionerne kan søges. Det kan give en god transparens, men det ville nok gøre board succession til en meget omfattende opgave. De fleste executive search virksomheder har godt styr på muligt talent”.

Når hun skal afveje, hvor stor en vægt hun vil tillægge akademiske bestyrelsesuddannelser contra ”mesterlære”, hvor man tager trinnene mindre, mellemstore og store virksomheders bestyrelser tror hun, ”at begge veje er lige valide, og ser det som en styrke, hvis vi ikke alle har haft ens vej til toppen”.

”Chair of the Year: Jeg vil kigge nøje efter kandidater med lydhørhed, modstandsdygtighed og etisk kompas.”

Den vigtigste opgave i juryen Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder bliver ifølge Malou Aamund, ”at vurdere kandidater ud fra den radikalt ændrede opgave, virksomhederne står overfor med både at være konkurrencedygtige under svære makroøkonomiske forhold og samtidig være en rollemodel for ansvarlig ledelse med fokus på bæredygtighed og geopolitisk uro. Så lydhørhed, modstandsdygtighed og etisk kompas vil jeg kigge nøje efter”.

Læs flere interviews med juryen:

Jens W. Willumsen Jury Chair of the Year (executivemagazine.dk)
Lotte G. Lundberg Jury Chair of the Year (executivemagazine.dk)
Vagn Sørensen Jury Chair of the Year (executivemagazine.dk)
Nyhed,Merete Eldrup,Jury, Chair (executivemagazine.dk)
www.styreinfo.no