MF Sikandar Siddique om opslag: Så kan kvinderne søge og beslutte

Resumé: ”Grundloven hviler på en forudsætning om ligestilling mellem mænd og kvinder. Trods disse lige muligheder og mange års praktiske tiltag for at få placeret flere kvinder i både leder- og i bestyrelsesposter i det offentlige og det private er det ikke lykkedes,” konstaterer folketingsmedlem Sikandar Siddique. Han er vært ved konferencen ALLE VINDER i Landstingssalen på Christiansborg fredag 18. september. ”Det er naturligt og nødvendigt at kvinder deltager i de beslutninger, der skal tages i enhver samfundsmæssig sammenhæng, herunder også i erhvervslivet.”

Publiceret 29. april 2020 – Af Peter Horn 

”Grundloven hviler på forudsætningen om ligestilling mellem mænd og kvinder. De danske retsprincipper følger menneskerettighedernes forbud mod forskelsbehandling. Mænd og kvinder er derfor i dag formelt og juridisk ligestillede, men det er trods mange års forsøg ikke lykkedes at få placeret flere kvinder i leder- og bestyrelsesposter i det offentlige og det private,” konstaterer folketingsmedlem Sikandar Siddique. Han er vært for konferencen ALLE VINDER i Landstingssalen på Christiansborg fredag 18. september. Her vil politikere, erhvervs- og organisationsledere samt medlemmer af Kvinder I Bestyrelser og andre erhvervsrettede kvindeorganisationer søge at finde frem til et forslag, hvorefter alle leder- og bestyrelsesposter skal opslås offentligt – ved lov. 

Opslag mere ”spiselige” end kvoter

Sikandar Siddique, der er cand. com. (kommunikation og globale studier) fra Roskilde Universitet, mener, at ”det er nødvendigt at have kønsbestemte kvoter, når leder- og bestyrelsesposter skal besættes, for at få kvinder bedre repræsenteret”. Han indfører gerne regulering af kvinders deltagelse, f.eks. med “positiv særbehandling”.

”I holdninger til køn, etnicitet, religion, alder og seksuel orientering er der tilbøjelighed til, at bestemte grupper bliver hårdere og mere negativt vurderet. Det er bl.a. derfor, at den studerendes køn skjules under skriftlige eksaminer på universiteter – nogle censorer har tendens til at bedømme kvindelige eksaminander hårdere.”

Sikandar Siddique medgiver dog, at det næppe bliver muligt at samle et politisk flertal for kvoter, hvorfor han mener, at offentlige opslag af leder- og bestyrelsespositioner er en mere gennemførlig løsning, også fordi den har et diversitært udgangspunkt.

Gennemførligt med eksempler på fordelene

Det er ofte bedst at gennemføre ændringer ved at fremstå med gode eksempler, understreger Sikandar Siddique:

”Der er fortsat en del af Folketingets medlemmer, der er imod lovkrav om regulering af positiv særbehandling og lignende forslag for erhvervslivet. Jeg tror dog, at der er med bred og tydelig information og identificering af forslagets fordele er mulighed for at få forslaget gennemført. 
Fordelene skal gerne fremgå af de workshops, som konferencen vil have mellem paneldiskussionerne. Dermed bliver perspektiveringen helt anderledes jordnær og konkret.”

Den samfundsmæssige og økonomiske konsekvens

Kvinder bør deltage på lige fod med mænd på alle områder i erhvervs- og samfundslivet, mener Sikandar Siddique: ”Kvinder står for minimum halvdelen af hjemmets husholdning, ligesom de udgør minimum halvdelen af samfundets husholdning. Det er derfor naturligt og nødvendigt, at kvinder deltager i de beslutninger, der skal tages i enhver samfundsmæssig sammenhæng, herunder også i erhvervslivet.”

”Der er god økonomi i at indføre offentlige opslag på ledelsesniveau og i bestyrelsesposter. Det øger de kvindelige kandidaters muligheder for at opnå en lederstilling eller bestyrelsespost. Det vil skabe et synligt, positivt incitament og give flere kvinder lyst til at uddanne sig og tilegne sig ledelseskompetencer. Der vil derudover give et synligt, bredere og større rekrutteringsfelt af alle kompetente potentielle ledere, hvilket er en samfundsøkonomisk og erhvervsmæssig fordel. Det vil opmuntre unge kvinder til at tage højere uddannelser og efterstræbe ledelsespositioner,” siger Sikandar Siddique.

Han finder det er en stor samfundsmæssig fordel, at flere kvinder søger topposter, og får en maksimal jobmæssig gevinst ud af deres høje uddannelsesniveau: ”Det vil fremme vores forståelse og oplevelse af demokratiets og samfundets formelle og reelle lighed og ligeret mellem kønnene. Det kan derudover generelt medvirke til at fremme andre gruppers muligheder for lige deltagelse på arbejdsmarkedet, f.eks. grupper, der oplever udelukkelse på grund af etnicitet, alder, religion og handicap.”

De andre perspektiver

Mangfoldighed og diversitet fører til øget fokus på bæredygtighed, og det er altid en god forretning. Det gælder også andelen af kvinder på direktions- og bestyrelsesgangene. 

”Positiv kønsfordeling er en nødvendig del af moderne virksomheders ledelsesstrategi. Et positiv, konkrete og realiseret fokus på kønssammensætning skal komme fra virksomhedens øverste ledelse, det vil sikre opbakning på alle niveauer i organisationen,” siger Sikandar Siddique.

”Arbejde og karriere er ikke nødvendigvis en fortsat fremadskridende bevægelse mod toppen. Både mænd og kvinder har forskellige behov på forskellige tidspunkter i arbejdslivet. En lederkarriere behøver ikke at starte i 30’erne, som for mange især kvinder, ofte er den alder hvor de stiftere familie. Ledelseskarrieren kan sagtens komme på et senere tidspunkt. Hvis vi tilpasser kvinder og mænds karrieremuligheder til den livsfase, de befinder sig i, vil det styrke motivationen.”

Folketingsmedlem Sikandar Siddique er vært for konferencen ALLE VINDER i Landstingssalen på Christiansborg fredag 18. september (foto: David Kahr).

 
Læs mere:

https://www.ft.dk/medlemmer/mf/s/sikandar-siddique

Flere interviews med ordførere:
https://executivemagazine.dk/konservatives-mona-juul

https://executivemagazine.dk/jobopslag-venstres-fatma-oktem-ser-positivt-pa-storre-abenhed/Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.