Nekrolog: Han samlede på medier som andre på frimærker

markedsføringsbranchen. (Illustration: Markedsføring)

Resume: Denne nekrolog om iværksætteren, mediesamleren og den journalistiske fornyer, fhv. chefredaktør og udgiver Svend Erik Pedersen bringes på opfordring for de mange inden for medier og markedsføring, der har været på ferie hen over sommeren.

Publiceret 29. august 2021 – Af Peter Horn – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Han samlede på medier, som andre på frimærker: Landets sidste selvskabte publicist af betydning, Svend Erik Pedersen, er død i juli, 78 år. Han overkom det utrolige og præsterede i sin tid at udgive medier på kryds og tværs af brancher, bøger og kataloger. Evnen til at finde nye samarbejdspartnere og opkøbstitler var skarp, og bag det runde, nordfynske gemyt var der et skarpt blik bag cigarrøgen.

Forretning, indblik og overblik
Med Forlaget Sabroe, Specialbladsforlaget og Forlaget Nye medier kom han rundt i medieverdenens forskellige kroge – altid med fokus på journalistikken, læserne og annoncørerne. I samspillet med medejeren Carl W.Bærentzen tegnede han så forskellige titler som Vi Unge og God Tid – det sidste for ældre læsere. Det blev også til udgivelse af bl.a. Handel, Textil, AVM, KursusLex, Båden i Dag, Foto og Smalfilm og ikke at forglemme Dansk Reklame, der som MARKEDSFØRING blev en af hans største udgivelsesmæssige succeser.

Vilje og samarbejde
Hans evne til at samarbejde og sætte sin vilje igennem var legendarisk. Bl.a. i forhold til Vi Unges ”gamle redaktør”, Carl William, hvor bølgerne sommetider gik højt, fordi de ikke var enige om, hvorvidt bl.a. Mick Jagger fra Rolling Stones på forsiden ville sælge bedst – eller om det skulle være et af de helt nye navne. Men det foregik stille og roligt – med det strategiske overblik i behold: ”Skal ”den gamle” på ferie? Så venter vi til da.” Det blev også accepteret, at det gik den anden vej.

Historien kom først – med det menneskelige hensyn
I journalistikken var han ubøjelig, når det drejede sig om at bringe historien. Her hjalp det ikke noget at kende chefredaktøren. Snarere tværtimod. På den anden side: ”Vi skal altid give folk en chance.” Underforstået – de kunne også vende tilbage – og bl.a. blive gode annoncører. Mulighederne gik begge veje.

Især i Dansk Presse, som blev udgivet for det, der nu er Danske Medier, faldt der ofte tørre tærsk fra de interviewede chefredaktører eller bladdirektører, der følte, at de bestemt ikke var mere fredet vildt end de personer, de selv var efter i egne spalter. Svend Erik tog så et ekstra sug af cigaren, sendte et hvast blik til klageren og smilte venligt: ”Du har jo selv godtaget indholdet, før det blev trykt.” Først en del år efter orienterede han de interviewende journalister om klagerne. De skulle nødigt miste lysten til at gå til stålet.

Den svære beslutning
Svend Erik fortrød på mange måder, at han gik på pension som 60-årig, selv om han så rigeligt havde råd til det. Selv om han også fremadrettet påtog sig mange betroede hverv, savnede han journalistikken, læserne og annoncørerne. Måske var det hans største kors: At blive holdt fra alt det, der var selve kernen i hans liv.

Læs også:

Dansk Markedsføring:
Nekrolog: Markedsførings legendariske redaktør SEP er gået bort – Dansk Markedsføring (markedsforing.dk)

Bureubiz.dk:
Dødsfald: Sep – Markedsførings gamle redacteur – Bureaubiz