NYHEDER

Få dygtige bestyrelseskandidater via Kvinder I Bestyrelser – gratis

Som den eneste danske organisation kan KIB-Kvinder I Bestyrelser nu tilbyde ejere af virksomheder, bestyrelser og headhuntere velkvalificerede bestyrelseskandidater med dokumenterede erfaringer fra vækstvirksomheders advisory boards eller bestyrelser – gratis.

Målet: Målet er at sikre virksomheder de mest kvalificerede bestyrelseskandidater gennem det størst mulige udbud -og give flere kvinder mulighed for at udvikle sig videre mod topledelse gennem strategisk inspiration fra bestyrelsesposter.

Kandidaterne: Kandidaterne omfatter primært personer med erfaring fra en række forskellige brancher i større virksomheders øvre eller øverste ledelse og ofte med P/L erfaring. Nogle af kandidaterne har gennemgået bestyrelsesuddannelser på bl.a. CBS, mens andre har deltaget i KIBs udviklingsforløb, der bl.a. omfatter branding, politiske spil, relation og pitch samt bestyrelseslæring.

Brancherne: Brancherne omfatter bl.a. medico, sundhed, byggeri, miljø, skønhedspleje, telekommunikation., it, finans, transport, spil, design, markedsføring, produktion, medier, arkitektur, undervisning og leisure.

“Med erfaring fra vækstvirksomheder er kandidaterne vant til at prioritere markedsrettede aktiviteter højt”

Erfaringerne: Erfaringerne fra vækstvirksomhederne betyder, at kandidaterne er vant til at prioritere markedsrettede aktiviteter højt. KIB udbyder denne service gratis til virksomheders ejere og bestyrelser samt til headhuntere. Når der er modtaget en bestyrelsesprofil, finder KIB i reglen op mod tre kandidater, der skønnes at matche alle eller de fleste af kravene. KIB-Kvinder I Bestyrelser har et betydeligt kendskab til den enkelte bestyrelseskandidats præstationer gennem længere tids samarbejde.

Kontakt: Kontakt direktør Peter Horn, KIB-Kvinder I Bestyrelser for nærmere information: M. +45 4046 7898 eller ph@kvinderibestyrelser.dk .

Om KIB: KIB-Kvinder I Bestyrelser har siden 2015 arbejdet med at fremme kvinder i ledelser og bestyrelser gennem et unikt udviklingsprogram – Leadership Through Boards®. I programmet matches medlemmer med advisory boards eller bestyrelser i vækstvirksomheder og der pågår samtidig en karrieremæssig udvikling mod næste karrieretrin og den første større bestyrelsespost. Yderligere information: www.kvinderibestyrelser.dk .