Merete Eldrup Jury Chair of the Year

Merete Eldrup har som cand.polit. været over både en finans- og erhvervs-minister, før hun blev direktør i JP/Politikens Hus. Derefter adm. direktør på TV2 Danmark frem til 2019 med karriere som bestyrelsesperson på fuldtid. Fra 2020 bestyrelsesleder på Københavns Universitet samt i Nykredit (i bestyrelsen i mange år – siden 2016 som næstformand) og Rockwool Fonden – og vice-chair i Egmont. Allerede i 2015 gjorde hun sig bemærket i bestyrelsesrækkerne og fik overrakt prisen Women’s Board Award af HKH Kronprinsesse Mary. Er inviteret med i juryen for Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder for evnen til bl.a. at kunne koble den private og offentlige sektor til fælles synergi i de væsentligste samfundsspørgsmål..

Publiceret 1. december 2022. Af Peter Horn. Webredaktør: Team

Merete Eldrup har bestyrelseserfaring fra hun var i 30-erne med en pensionskasse (kampvalg) og CBS. Da hun kom i bestyrelsen for Nykredit Holding i 2010 ”var det som at komme på ”skolebænken”. Der var så mange nye tilgange og udtryk, jeg skulle lære. Men det har også været med til at forme mig som bestyrelsesperson og siden leder”.

Som bestyrelsesleder i tre forskellige organisationer, Københavns Universitet, Nykredit og Rockwoolfonden, siger hun, at mødeledelse sammen med de traditionelle bestyrelsesdyder som bl.a. strategi, valg af direktion og værdiskabelse skal prioriteres højt. ”Det er en del af god mødeledelse, at lederen har styr på, hvad vi skal nå og der skal være tid til, at alle deltagerne i møder inklusive direktionen går fra mødet med en god fornemmelse. I den sammenhæng er tidsstyring også vigtig. Har man et møde på 6-7 timer skal man på den ene side lade drøftelserne køre, men på en anden side også have en plan for at komme i mål indenfor tidsrammen”.

”En bestyrelsesleder skal løbende arbejde på at blive klogere. På et vist niveau er det fuldtidsarbejde at skulle følge med.

”Da jeg gik fra en toplederpost på TV2 Danmark havde jeg måske en ide om, at jeg skulle arbejde mindre. Sådan er det ikke blevet. Jeg har tre poster som bestyrelsesleder og er involveret i syv bestyrelser og det er fuldtidsarbejde at holde sig orienteret ved at opsøge diverse kilder og rapporter, følge med i de respektive brancher og generelt via bl.a. de nationale og internationale medier og naturligvis også dyrke forskellige professionelle fora som bl.a. Bestyrelsesforeningen. Som bestyrelsesleder skal man løbende arbejde på at blive klogere. Det gør det muligt at vokse med opgaven og måske avancere i bestyrelsen til næstleder og leder.”

”Vilkårene for at være i en bestyrelse ændrer sig hurtigere og hurtigere. I går var det måske digitalisering. I dag er det ESG. I morgen er det en tredje kompetence. Derfor er det vigtigt at evaluere bestyrelsen og sikre, at den hele tiden har rette færdigheder og kompetencer til at leve op til sin opgave. Jeg har ikke nogen fast skabelon for, hvor længe man bør være i en bestyrelse. Corporate governance anbefaler 12 år, hvis man vil være uafhængig, men det vigtigste er nok, at man kan bidrage med det, man er valgt ind på.”

”Honoreringen i danske bestyrelser er nok ikke helt på niveau med, hvad man ser i udlandet. Der gælder så også andre kriterier, hvor man måske kommer tættere på virksomheden. Dermed er man ikke på samme måde uafhængig og det kan påvirke ens handlinger. Fordelen ved at blive honoreret mindre og været nødt til at skabe sig et underlag på flere bestyrelser er, at det er lettere at vælge en bestyrelse fra. Det kan så være et vink med en vognstang, hvis evalueringen af ens indsats i bestyrelsen ikke er gunstig.”

”Jeg er ikke fortaler for eller modstander af kvoter. Vi skal starte med uddannelse af lederpotentialet. Uden toppost ingen bestyrelsespost.”

Merete Eldrup siger, at rekruttering til bestyrelser er vigtig ”og det er diversitet en del af. I Danmark taler vi for det meste om kvinders adgang til bestyrelser, men jeg er ikke er stor fortaler for kvoter, men heller ikke stor modstander. Jeg mener ikke, at det er vigtigste og bedste middel til at opnå i diversitet. Jeg tror, at vi skal starte et andet sted, nemlig på uddannelse af lederpotentialet. Det er stort set næsten umuligt at få en blot nogenlunde stor bestyrelsespost, hvis man ikke har erfaring fra ledelse – og ofte topledelse. Med den placering har man bl.a. været med til at lave strategioplæg til bestyrelsen, ligesom man ved at deltage i en del af bestyrelsesmøderne kan alle rutinerne og formalia.”

”Diversitet er mere end den kønsmæssige sammensætning, men det har også betydning, at en bestyrelse afspejler det omkringliggende samfund og byder på de variationer, der hører med. Alene det, at man har en anden baggrund kan være et aktiv. Det kan blot ikke stå alene. En faglig kompetence og menneskelig indsigt skal følge med.”

”Det kan være en fordel af opslå visse stillinger til ledelse og bestyrelser. Det har vi haft succes med på Københavns Universitet. Ellers er headhunterne kommet mere med, når det drejer sig om diversitet”

I tilknytning til diversitet har der været kræfter i gang med politisk at indføre offentlige opslag af alle stillinger til ledelse og bestyrelser. ”Det kan i nogen sammenhænge være en god ide. Vi har praktiseret det på Københavns Universitet og på den måde fået personer, som vi ikke havde tænkt på, med i betragtning. Ellers er headhunterne ved at være godt med ved ansøgere, der dækker behovet for diversitet. Men fordi en ejer eller en bestyrelsesleder gerne vil have en person med kompetence og er kvinde, er hun ikke nødvendigvis dansk. Det samme gælder mænd. Her er det klart behovet for den faglige kapacitet, der passer ind i bestyrelsens sammensætning. Der er jo i reglen kun seks til otte pladser.”

”Det er spændende at arbejde internationalt. Men det kræver både særlige kompetencer og rejsetid.” 

Merete Eldrup har ladet sig friste af bestyrelsesposter i udlandet, bl.a. i London, men hun har – bortset fra posten i Kalaallit Airports International A/S (Grønlands Lufthavne) – valgt det fra. ”Det er andre kriterier, man arbejder efter. Det kræver i reglen, at man har haft en international topkarriere i udlandet, så man forstår de noget forskellige regelsæt og handlemåder. Og så er er det med rejsetiden. Det kan være svært at hænge fast i Grønland på grund af vejret, så man ikke når sit fly og aftalen i København. Det er mere bøvlet af have bestyrelsesposter i udlandet, fordi flere ukendte faktorer kan spille ind”.

”Chair of the Year: Det er vigtigt at finde en rollemodel, der har et sikkert øje på krystalkuglen.”

Den vigtigste opgave i juryen Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder bliver ifølge Merete Eldrup, ”blandt kandidaterne at finde den bedste rollemodel, der udover økonomiske resultater også har bidraget til virksomhedens udvikling ved at vurdere bl.a. markedssammensætning og ESG (Environment, Social, Governance). Det skal således være en person, der har scenarierne på plads og på den måde har et sikkert øje på krystalkuglen, der afspejler en fast bestyrelsesledelse”. Læs mere:
www.styreinfo.no