PFAs Allan Polack: Jobopslag er sympatisk – men der er mere brug for mod

”Jeg finder ideen med jobopslag sympatisk, men praktisk uigennemførlig. Det er rigtig vanskeligt med så stor åbenhed i rekrutteringen til positioner til bestyrelser og topstillinger. Derfor skal man måske nærmere arbejde med mod, professionel frækhed og nytænkning i pipelinen til topledelse og bestyrelsespositioner,” siger Group CEO Allan Polack, PFA.

Resumé: PFAs Group CEO Allan Polack går lige til sagen. Ja, han synes KIBs forslag om offentligt opslåede stillinger til ledelse- og bestyrelsesposter er ’sympatisk’, men han tror ikke på, at det vil være gennemførligt på grund af for mange, nødvendige undtagelser: ”Jeg er helt enig i, at vi mangler diversitet i ledelser og bestyrelser. Men jeg tror på, at vejen frem er mod til at spørge og gøre sig gældende, eller professionel frækhed om du vil. Det handler ikke kun om det ene køn. Som alle andre har jeg skullet lære at gøre opmærksom på mig selv. Det er et spørgsmål om at træne,” siger han. Allan Polack bemærker, at bl.a. Sverige og Finland er langt længere fremme, når det kommer til kønsdiversitet end Danmark – og måske handler det om, at vi i Danmark forestiller os, at vi ikke har en udfordring.

Publiceret 6. september 2020 – Af Peter Horn

PFAs Group CEO Allan Polack mener, at det, der især holder kvinder tilbage fra at få positioner i ledelse og bestyrelser er, at de skal turde noget mere og være mere opsøgende. ”Mange mangler professionel frækhed og mod til at henvende sig til bl.a. bestyrelsesformænd og ejere, så de kan komme i betragtning, næste gang der er passende positioner ledige. Det har ikke så meget med køn at gøre – mænd kan også nogle gange mangle mod eller frækhed – men mere at bruge sit potentiale og ikke være bange for at få et nej,” konstaterer koncernchefen.

Det er ikke bare noget, han finder på. I et tilbageblik husker han dengang i slutningen af 20-erne, hvor han i starten af sin karriere frygtede at stille sig op i en forsamling af ledere for at tage ordet.

”Jeg måtte tvinge mig selv til at gøre det. Netop ved at træne og markere sig på bare ét punkt kom øvelsen, og så blev det med ét naturligt. En del af den samlede fremtræden. Senere, da jeg kom i et mere internationalt regi, gjorde jeg det samme i udlandet efter samme opskrift – og med samme resultat. Modet kom med øvelsen. Det samme anbefaler jeg derfor at man gør, hvis man vil frem i ledelse. Det nytter ikke noget at gemme sig. Du skal turde at stå frem, og du kan ikke forvente, at du bliver opdaget og friet til, hvis du ikke viser, at du tør risikere noget. Og den går ikke mere i et erhvervsliv, hvor det er stor fokus på kompetence og dermed også evnen til at begå sig forretningsmæssigt. Du skal vise, at du tør og kan åbne døre, for det er den kompetence, der også er brug for hos topledelsen for at drive en stærk forretning,” siger Allan Polack.

”Jeg måtte tvinge mig selv til at tage ordet i forsamlinger af ledere. Det er en del af den samlede fremtræden.”

Allan Polack tiltrådte som Group CEO 1. april 2015. Han kom til PFA fra en stilling som CEO for Nordea Asset Management, hvor han siden 2007 var med til at fordoble formuen under forvaltning fra ca. 600 mia. DKK til ca. 1.200 mia. DKK. Tidligere har han haft ledende stillinger i Nordea koncernen, herunder direktør for Nordea Liv og Pension fra 2002 til 2007. Han er medlem af bestyrelsen for La Banque Postale Asset Management, Axcelfuture, Forsikring & Pension, PFA Ejendomme og PFA Brug Livet Fonden. Uddannelsen omfatter en cand.merc. i økonomi og business administration fra Copenhagen Business School, og en AMP (Advanced Management Programme) fra INSEAD. PÅ CBS var han – ifølge Bestyrelsesguiden – ikke helt tilfreds med undervisningen i regnskab: ”Selv har jeg en skummel mistanke om, at mine undervisere dengang heller ikke selv helt forstod det til bunds. Du kunne jo godt gå op til eksamen i et fag og få topkarakter uden at forstå det helt. Studiet kan på den måde blive lidt afskåret fra virkeligheden. Man lærer simpelthen ikke håndværket fra bunden, når man kommer ud fra studiet. Sådan var det i hvert fald dengang, jeg studerede.”

”Jeg har lært at holde generalprøve. Du er mere fri, når du allerede har været præsentationen igennem før.”

Han fremhæver sin tidligere chef i Nordea, Christian Clausen, for dennes kundetænkning og den grundige forberedelse: ”Med en generalprøve frigør du dig på en helt anden måde, når du har været igennem det lidt tidligere. Du bliver mere naturlig, når du så står over for en sal med tilhørere,” har han sagt til Bestyrelsesguiden.

Leder på egne præmisser
Allan Polack er ikke imponeret af kvotelovgivning, som bl.a. i Norge og Island: ”Det må handle om kompetencer og ikke om køn – uanset om vi taler kvinder eller mænd. Jeg synes, at man i Sverige og i Finland kan vise gode eksempler. Kvoter er jeg ikke tilhænger af. Man skal nu engang vælges på sin kompetence. Andet kan gå ud over berettigelsen i en ledelse eller bestyrelse.”

Allan Polack tog på vegne af PFA mod udfordringen i kampagnen ”Der mangler noget!”, hvor den trebenede stol fik sit fjerde ben, da han åbne op for dialog om flere kvinder i virksomhedens ledelse og bestyrelse.

Kvinder skal uddelegere ansvar, også derhjemme
”Sverige har gjort noget meget konkret. Hvis vi går tilbage til kvindernes frigørelse i 70-erne, blev ligestilling meget politisk – og ikke nødvendigvis til fordel for kvinderne selv. Det betyder i forhold til erhvervslivet, at man også har set eksempler på efterfølgende generationer, der har villet klare ”det hele” selv, også selv om de har haft et krævende job, familie med børn og hjem. Der hælder jeg til den svenske løsning, hvor man i nogle virksomheder laver en færdig pakke, hvorefter der er afsat øremærkede midler til bl.a. arbejde i hjemmet. Det har vi ikke i Danmark, hvor det er en del af lønnen og hvor mange mener, det er en del af den private sfære. I dag ser vi også flere mænd, der gerne vil være en større del af familielivet og det er en del af det moderne arbejdsliv, også for topledere. Vi skal gøre brug af alt det potentiale, som vi har til rådighed.”

”Kvinder skal have modet til at gå ind i kerneforretningen og tidligt i karrieren vælge stillinger med kunde– og bundlinjeansvar.”

”Hvad jeg især savner er nok, at flere kvinder går ind i kerneforretningen., forstået på den måde, at de tager ansvar for kunder og/eller bundlinje. Min erfaring er, at kvinder har potentialet til at indtage toppositioner i erhvervslivet. De gør det godt i stabsfunktioner som eksempelvis HR, Kommunikation og Finans, men de skal også gribe mulighederne for at være med, når det handler om kunder og bundlinje. Mit bud er, at vi skal ændre på rammerne og forestillingerne om bestemte typer af stillinger. I PFA har vi indført, at det er muligt at arbejde hjemmefra to dage om ugen – og få indrettet et hjemmekontor. Og som noget helt nyt har vi givet alle medarbejdere tilbud om at arbejde fire dage om ugen – på 80 procent løn – ud fra, at vi vil have medarbejdere med et sundt arbejdsliv, der præsterer godt fire dage om ugen og trives ved også at have tid nok til sig selv. Også uden, at det trækker fra i karrieren.”

Allan Polack deltager i Kvinder I Bestyrelsers konference ”ALLE VINDER” fredag 18. september 2020 – i debatpanelet.

Læs mere: www.pfa.dk
Flere interviews:  www.executivemagazine.dk1 Trackback / Pingback

  1. ”Ja til kvoter – opslag mest realistiske”

Leave a Reply

Your email address will not be published.