Radikales Samira Nawa: Jobopslag af topposter win win for både virksomheder og jobansøgere

”Med opslag inviterer virksomhederne en ny talentmasse til at søge. En anden type end den, de måske har forstillet sig. Virksomhederne vil dermed få et bredere ansøgerfelt,” siger Radikale Venstres ligestillingsordfører Samira Nawa (Fotograf Steen Brogård).

Resumé: Ligestillingsordføreren er cand.polit og har en fortid som fuldmægtig i flere ministerier. Samira Nawa begyndte tidligt at interessere sig for politik. I dag er hun i Folketinget og arbejder især med ligestilling. Hun vurderer, at forslaget om, at virksomheder skal slå topposter offentligt op, kan blive en win-win for både virksomheder og jobansøgere. Diversitet er et konkurrenceparameter, der vil gøre det muligt for virksomhederne at tiltrække de bedste jobkandidater. Især blandt unge, fordi ligestilling spiller en stor rolle ved valg af job. ”Tiden er til, at vi politisk rykker videre i forhold til kvinder i ledelseslagene.” siger hun.

Publiceret 3. maj 2020 – Af Rikke Namunyak Marott

Ligestillingsordføreren, der er cand.polit., har en fortid som fuldmægtig i blandt andet Økonomi- og Indenrigsministeriet, Børne- og Socialministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet. Samira Nawa begyndte tidligt at interessere sig for politik. Allerede i skolen arbejdede hun med elevpolitik og sad i elevrådet. I dag er hun i Folketinget og arbejder især med ligestilling. Hun vurderer, at forslaget om, at virksomheder skal slå topposter offentligt op, kan blive en win win for både virksomheder og jobansøgere. Hun anser diversitet som et konkurrenceparameter, der vil gøre det muligt for virksomhederne at tiltrække de bedste jobkandidater, især blandt ungdommen, hvor ligestilling spiller en stor rolle, når der vælges job.

Samira Nawa har interesseret sig for politik siden hun var helt ung: “Jeg tror altid, at jeg på én eller anden måde har haft en fod i politik. Det startede med elevrådet og elevpolitik på skoler. Jeg har altid gerne ville udrette og ændre noget for dem, jeg har repræsenteret. Aktuelt er det især på ligestillings– og beskæftigelsesområdet. Jeg vil gerne gøre en forskel.”

Politisk hjerteblod
For Samira Nawa er diversitet betydningsfuldt. Både i samfundet som helhed, i politik og i virksomhederne på medarbejder- og ledelsesplan.

Diversitet er hamrende vigtig. Undersøgelser viser, at når der ikke udelukkende sidder mænd i ledelsen og beslutter alt, bliver der truffet bedre beslutninger. Det er en fordel, der også er kvinder i bestyrelsen og i ledelseslagene, for de repræsenterer den anden halvdel af befolkningen og den anden halvdel af medarbejderstaben. De byder ind med noget andet, og de stiller nogle andre spørgsmål, end hvis der kun er mænd.

Diversitet er også vigtigt i politik. Jeg repræsenterer f.eks. ikke normen i politik: Jeg er kvinde, har etnisk minoritetsbaggrund og er kun i begyndelsen af 30-erne. Det bidrager til øget mangfoldighed i folketinget”, siger hun.

Radikale Venstre om opslag vs. kvoter   
Når talen falder på kønskvoter er Samira Nawa forbeholden, men ikke fuldkommen afvisende. ”Kvoter er ikke Radikale Venstres politik pt. Vi mener, at der er bedre løsninger. Viser det sig efterfølgende, at løsningerne ikke virker, ønsker vi kvoter.”

I en vurdering af de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser ved offentlige stillingsopslag af toppositioner fokuserer Samira Nawa på fordelene.

“De unge vil ligestilling. Det er vigtigt for dem, også når de søger job. Virksomhederne vil have de bedste talenter. Og ligesom vi har set det med bæredygtighed, så præges virksomhederne af, hvad der er vigtigt for befolkningen. Og det er diversitet. Med opslag inviterer virksomhederne en ny talentmasse til at søge. En anden type end den, de måske har forestillet sig. Virksomhederne vil dermed få et bredere ansøgerfelt. Dét kan føre til en bedre økonomi, for undersøgelser har påvist, at diversitet resulterer i bedre tal på bundlinjen. Så opslåede stillinger kan blive en win-win for både virksomhederne og for jobsøgere. Jeg kan godt forstille mig, at forslaget om offentlige opslag kan gennemføres. Tiden er til, at vi politisk rykker videre i forhold til kvinder i ledelseslagene.

“Diversitet er hamrende vigtig. Undersøgelser viser, at når der ikke udelukkende sidder mænd i ledelsen og beslutter alt, så bliver der truffet bedre beslutninger.” Fotografi fra Samira Nawas Facebookside.

Diversitet et konkurrenceparameter
Når det kommer til egne resultater som ligestillingsordfører, fremhæver Samira Nawa, der har været ordfører siden juni 2019, at hun har været med til at lave et forslag på området. ”Jeg har stillet et beslutningsforslag, som jeg har bedt om bliver behandlet inden sommerferien. Selvom det ikke er Coronavirus-akut, så mener jeg, at det er en anden form for akut,” siger hun.

Danmarks største virksomheder, der ikke lever op til en kønsfordeling på minimum 40/60, har siden 2012 skulle udarbejde måltal og en politik for, hvordan det underrepræsenterede køn kan blive bedre repræsenteret i ledelseslagene, og hvor mange kvinder de gerne vil have i ledelsen. Sanktionerne, hvis resultaterne udebliver, er dog ifølge Samira Nawa mangelfulde.

”Det beslutningsforslaget blandt andet går på er, at der laves en offentlig tilgængelig database, hvor man følger op på resultaterne. Det, der også indgår i forslaget er, at når virksomhederne har opnået sit måltal, så sættes der et opfølgende måltal, så de stille og roligt når ambitionen om 40/60 fordeling.  Nogle vil måske kalde det for en slags udskamning af virksomheder, der ikke gør det godt i forhold til måltal. Jeg mener, at man i stedet bør opfatte ligestilling og diversitet som et konkurrenceparameter, der gør det muligt at tiltrække de bedste jobkandidater. Virksomhedernes mindset i forhold til, hvem de ansætter, skal udfordres, for kvinderne har ambitionerne. De tager i højere grad end mænd lange videregående uddannelser. De vil gerne ledelse og bestyrelse. Beslutningsforslaget, som jeg har stillet, har pt. opbakning fra SF og Enhedslisten, og Erhvervsministeriet er i gang med at se på det. Beslutningsforslaget flugter godt med forslaget om at slå stillinger i ledelseslagene offentligt op. Det kunne meget vel være en del af den politik, som virksomhederne udarbejder.

Ligestilling er et unge-krav
Samira Nawa, der gerne vil deltage i konferencen “ALLE VINDER” 18. september 2020 på Christiansborg, og være i panelet, er med Radikale Venstre optaget af at finde ud af, hvordan de får flere kvinder til at gå ind i politik. “Pilen peger jo også på partierne, når det kommer til diversitet. Ligestilling og diversitet er et unge-krav. Og vi lytter til ungdommen.”

Læs mere:
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/s/samira-nawa
https://fremad.radikale.dk

Flere interviews med ordførere:
Mona Juul, Konservative: https://executivemagazine.dk/konservatives-mona-juul
Fatma Øktem, Venstre: https://executivemagazine.dk/jobopslag-venstres-fatma-oktem
Sikandar Siddique, MF: https://executivemagazine.dk/mf-sikandar-siddique-om-opslag-sa-kan-kvinderne-soge-og-beslutte/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.