Sådan får du værdi i en bestyrelse

Bestyrelsesposter er hårdt arbejde – og man skal sikre sig, at det giver karriereværdi. (foto: KIB)

Publiceret 19. juli – af Peter Horn

Resumé:  Det er vigtigt at kende spillereglerne for at komme i en bestyrelse – og at kende samme for at kunne fungere i den. Men endnu vigtigere er det personlige udbytte i forhold til karrieren. Det handler ikke kun om at bruge sine kompetencer. Det handler også om at få flere. Det glemmer alt for mange. Kvinder I Bestyrelser inkluderer derfor denne lederudvikling i sit program for 2020-21.

Ambitionerne om at komme i et advisory board eller en bestyrelse er større end nogensinde. Undervejs til positionen er der en række barrierer, der skal overvindes. Spilleregler, om man vil. Det er ofte lang sværere, end de fleste forestiller sig. I de store børsnoterede eller familieejede selskabers valg til bestyrelser giver det sig selv. Valget falder fortsat primært på Tordenskjolds soldater, men af den kompetente slags, der allerede har bevist deres driftssikkerhed og ledelsesmæssige kvalifikationer.

De fleste af de ledere, der aktivt arbejder for at få en bestyrelsespost, har kun få muligheder i forhold til C25-selskaberne og også i Top 1000-selskaberne, så de skal gå efter de øvrige knap 60.000 aktieselskaber eller anpartsselskaber med en bestyrelse. Hvis de da ikke vælger at indgå i et advisory board, en rådgivende bestyrelse, der har samme funktion, men uden juridisk-økonomisk ansvar.

Her er mulighederne større, også fordi 30.000 af disse bestyrelser udelukkende består af mænd – selv om det ifølge statistikken findes minimum 30 procent kvinder, der vil kunne udfylde denne bestyrelsesrolle lige så godt eller bedre end mænd – ud fra et kompetencesynspunkt.

Det er baggrunden for, at den organisationen Kvinder I Bestyrelser i samarbejde med ligestillings- og erhvervsordførere og ledere fra erhvervsliv og organisationer 18. september gennemfører konferencen ALLE VINDER, der har til formål at undersøge mulighederne i et forslag om at opslå alle leder- og bestyrelsesposter offentligt – som et alternativ til bl.a. kvoter, som de kendes fra Norge og Island (se interview med professor Sara Louise Muhr og ligestillings- og erhvervsordførere: https://executivemagazine.dk/kendt-professor)

Nyt program skal sikre værdi begge veje
Ikke alle de kandidater, KIBs sekretariat har haft til orienterende interviews, har haft mulighed for at sætte sig dybere ind i sammenhængen mellem ledelseskarriere og bestyrelsesarbejde. Nogle har fortsat opfattelsen af, at bestyrelsesarbejde i reglen er velhonoreret og at de uden større besvær kan leve af det. Derfor skal det endnu engang understreges, at kun få kvindelige bestyrelsespersoner – vel under 75, har poster nok til, at de kan leve af dette arbejde. Som en af dekendte ”bestyrelsesdronninger” siger: ”Det er hårdt arbejde. Man skal følge med i alle virksomheder – i reglen syv til 10 – og den samlede indtjening er ofte lavere end et lederjob på ens niveau.”

Birgitte Holst, adm. direktør, Henkel, har fået post i et KIB advisory board. (interview, Berlingske Business).

For overhovedet at kunne komme i nærheden af en fornuftig bestyrelsespost skal man kunne spillereglerne. Det handler om at opbygge de rigtige relationer til beslutningstagerne, der i de fleste virksomheder er et mix af ejere, bestyrelsespersoner og direktion, have et stærkt og vedvarende brand både indenfor branche og det generelle erhvervsliv – og kunne opvise synlige resultater som leder. Allerede her hopper kæden af for de fleste.

Hvis man så slipper igennem – det kan også være i kamp med ubevidste bias hvis man er kvinde – er det et spørgsmål om at kunne begå sig i bestyrelsen og den kultur, bestyrelsen repræsenterer. Også her skal man kunne spillereglerne, der ud over formalia er det mål, som ejerne overordnet har sat for virksomheden og bestyrelsen skal lægge strategien for, mens direktionen skal indfri den. Har falder alt for mange bestyrelser igennem, fordi de i deres iver for at gøre det bedst muligt ofte overskrider grænsen til det operationelle -mens det rigtige ville være at lægge en strategi, der er operationelt gennemførlig.

”De fleste glemmer sig selv, når de går efter bestyrelsesposter”

Det vigtigste er imidlertid, at man som bestyrelsesmedlem har en klar opfattelse af, hvad man skal have ud af posten i sammenhæng md sin lederkarriere. Det kan være fint at blive valgt på grund af sine faglige kompetencer, men hvis de ikke bliver udvidet til andre områder i den valgte periode, har man i reglen spildt sin tid. Ideen med at have bestyrelsesposter i langt de fleste danske virksomheder er at få udvidet sit karriere- og kompetenceunivers og dermed være i stand til at påtage sig nye poster på ledelsesstigen. I store virksomheder har de fleste på direktions- eller VP-niveaubehov for at kunne skifte til andre fagområder, så de ikke bliver fanget i ”toppen ad siloen” men kan skifte fra HR, salg, finans, marketing eller produktion, så de kan skabe sig en større baggrund forden øverste lederpost som adm. direktør. Det vil ofte være den væsentligste fordel ved at gå indi bestyrelsesarbejde: Man kan arbejde på tværs af de vante faggrænser og arbejde sit faglige intellekt op til bredere udfoldelse.

Strategiarbejde i KIB vækstvirksomheden 2030 Builders, der gør verdensmålene operationelle.

Fokus på Lederskab gennem bestyrelsesarbejde

Denne tilgang er baggrunden for KIBs koncept Leadership Through Boards®, som kommer i et nyt format i programmet for 2020-21 i erkendelse af, at mange af medlemmerne har brug for denne tilgang.

Programmet lanceres fra september og vil omfatte rækkeworkshops og 1:1 sessioner. Samtidig indleder KIB en større synliggørelse af de af sine medlemmer, der ønsker det, primært i tilknytning til poster i advisory boards og bestyrelser. Alle de medlemmer, der er optaget i KIB, får i reglen indenfor tre måneder tilbudt en post i et advisory board eller en bestyrelse i en vækstvirksomhed. Dermed får de fleste opbygget den nødvendige erfaring til at kunne begå sig i større virksomheder, når det drejer sig om bestyrelsesarbejde. 27 procent af KIBs medlemmer forbedrer deres ledelsesmæssige karriere under medlemskabet.

Ligestillings- og erhvervsordførere har stort set en positiv holdning til forslaget om at opslå alle leder- og bestyrelsesposter offentligt. Drøftes på konferencen ALLE VINDER 18. september.

—Læs mere: www.kvinderibestyrelser.dk
Interviews med erhvervs- og ligestillingsordførere:
https://executivemagazine.dk/folketing-flertal-for-jobopslag-som-alternativ-til-kvoter/
Tilmelding til konferencen ALLE VINDER: www.kvinderibestyrelser.dkBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.