SAS: De strategiske fremtidsscenarier

Resumé: Scandinavian Airlines er i problemer. Som tidligere i selskabets 75-årige historie er der flere udveje: Selskabet kan gå konkurs, overleve ved udelukkende at satse på sin brandværdi – eller sælge. Den danske folkestemning efter charter-skandalen peger på, at det næppe er her, at pengene eller kunderne fremover skal findes.

Publiceret 11. juli 2022 – Af Peter Horn – Webredaktør: Lucas Kanno Kastberg

Scandinavian Airlines er i problemer. Som tidligere i selskabets 75-årige historie er der flere udveje: Selskabet kan gå konkurs, overleve ved udelukkende at satse på sin brandværdi – eller sælge. Selskabet og fagforeningernes manglende evne til at holde selskabet på vingerne og dårlig ledelse har gjort en overledelse til et spørgsmål om eksistensberettigelse. Den danske folkestemning efter charter-skandalen peger på, at det næppe er her, at pengene eller kunderne fremover skal findes.

Konkursen
En konkurs vil sikre, at skatteyderne i Danmark, Norge og Sverige ikke skal finansiere selskabet yderligere. Men det kan medføre problemer i infrastrukturen især i forhold til erhvervslivet og de lufthavne i Danmark, Norge og Sverige, der i dag fungerer som hubs for selskabet. Der synes endnu ikke foretaget beregninger, der viser, hvilken påvirkning selskabet har på samfunds- og erhvervsøkonomien i form af selskabets oprindelige mål – hurtig og direkte adgang for primært erhvervslivet til de vigtigste destinationer (dengang Nord- og Sydamerika). Konkursen vil desuden betyde, at over 7.500 mister deres job.


Brandet
En satsning på brandet kombineret med en Chapter 11 konkursbeskyttelse kan frigøre selskabet for noget af den største gæld -pt. omkring 30 mia. SEK og sikre en fortsat drift på mere konkurrencedygtige betingelser. Men selskabet mangler fortsat en langsigtet strategi for sit marked og sin indtjening – hvor skal pengene tjenes – ligesom brandet skal opprioriteres betydeligt for at opnå den fornødne troværdighed. Det er dog sket før – bl.a. med Jan Carlzons ”The Businessman’s Airline” og satsning på at dække primært erhvervslivets logistikbehov.


Salget
Salg til andre selskaber vil afhænge af, hvilket trafik, belægning og taktisk markedsgevinst, der vil indebære. Mest sandsynlig er fortsat Lufthansa, der imidlertid selv er i problemer. En helt anden kan være en wild shot-satsning af kapitalinteresser, er kan se deres fordel i at eje et selskab, som de kan forme efter deres egen markedsstrategi – vil fortsat forudsætte en frigørelse fra det nuværende fagforeningssystem og mulighed for at agere økonomisk mere frit, når det drejer sig om personale, flyflåde og destinationer.


Innovationen
Det bliver en realitet, at flyene indenfor en kort årrække – ligesom Metroen i København – kan operere uden menneskelige besætninger med AI, robotter og fjernstyring. Dermed kan det revolutionere branchen – og give de kvikke med nye servíces til markedet nye muligheder. Penge alene gør det ikke – og branchen er præget af mange tunge internationale regelsæt og begrænset innovativ tænkning. For samfundet bliver erhvervslivets rådighedstid endnu vigtigere: Forholdsvis færre skal præstere meget mere arbejdsmæssigt og økonomisk, fordi disse få skal holde en fortsat aldrende verdensbefolkning i live. Så det forhold, der er beskrevet i bogen ”SAS – Når tiden er vigtigst”, vægter tungere end nogensinde.

(Fotos: PR – SAS og Creative Commons)

Læs mere: The future of the airline industry | Airlines. (iata.org)