Socialdemokratiets Birgitte Vind: Vil ikke afvise opslag af topposter

Politiske mærkesager for Birgitte Vind er blandt andet arbejdskultur i forhold til køn. (Fotograf Steen Brogaard)

Resumé: Ligestillingsordføreren, der er uddannet familieterapeut og lærer, har været byrådsmedlem, skolekonsulent, pædagog, lærer og leder. I dag er hun i Folketinget. Om KVINDER I BESTYRELSERs forslag om offentligt opslåede stillinger siger hun: ”Jeg afviser ikke forslaget, men mener ikke lovgivning alene løser de udfordringer der er. Hun understreger, at der skal en bevidsthedsændring til i forhold til køn, hvis udfordringen med at engagere flere kvinder i bestyrelser skal løses

Publiceret 31. maj 2020 – Af Rikke Namunyak Marott

Birgitte Vind har siddet i flere offentlige bestyrelser og været medlem af byrådet i Vejle, hvor hun også var formand for Socialdemokratiet. Siden 2019 har hun været medlem af Folketinget. Med sit ligestillingsordførerskab er hun blandt andet optaget af arbejdskulturen i virksomheder i en kønsdimension.  

Politiske mærkesager

Vejen til politik blev blandt andet skudt i gang af kommunalreformen under Den borgerlige regering med Anders Fogh Rasmussen (V) i spidsen: ”Jeg bemærkede et politisk skred på nogle parametre. Blandt andet på det, jeg vil kalde for de grundlæggende demokratiske beslutningsprocesser. Det rystede mig, at man kunne lade så megen kommunal selvbestemmelse og knowhow forsvinde over natten,” siger hun.

”Jeg er i politik, fordi jeg brænder for, at vi bevarer vores velfærdssamfund, holder hånden under de mest udsatte borgere og har en fair fordelingspolitik, så vi bevarer et stabilt og godt samfund, hvor vi kan værne om vores værdier.”

Politiske mærkesager for Birgitte Vind er blandt andet arbejdskultur i forhold til køn.

 ”Undersøgelser viser f.eks., at der er store problemer med sexchikane i IT-branchen. Det er ret skræmmende, for der er jo tale om et erhverv, der holder hånden under stort set alt. Vi er nødt til at finde ud af, hvor det kvindesyn kommer fra, hvad det handler om, og hvad der kan gøres ved det, ” siger hun.

”Generelt ønsker jeg at rette projektørerne på det kvindesyn, der findes på nettet særligt i fora, hvor børn og unge henter deres inspiration. Seksualundervisningen i folkeskolen har jo vist sig at være meget mangelfuld. Det er i den grad bekymrende, at børn og unges præges med kønsstereotyper. Vi har som samfund en forpligtigelse til at tage ansvar for, hvad der præger børns syn på køn.” 

Kvoter er ikke Socialdemokratiets politik

Birgitte Vind siger om sin prioritering af diversitet, at ”virksomheder med højt diversitetsniveau i bestyrelserne klarer sig bedst på bundlinjen og i forhold til trivsel på arbejdspladsen. Det i sig selv indikerer, at diversitet er godt. Der er altid en balancegang, hvor meget der skal pålægges fra oven, men man kan håbe, at virksomhederne finder diversitetstankegangen interessant.”

Om Socialdemokratiets syn på kvoter siger hun, at ”vi anerkender problematikken, at der er for få kvinder i bestyrelserne. Vi er optaget af, at der sker en formindskelse af den kønsuligheden, men kvoter er som udgangspunkt ikke vores politik. Vi har fokus på mere realistiske løsninger.”

Hun vurderer, at en af de samfundsmæssige konsekvenser ved forslaget om opslåede stillinger vil være flere ansøgere, men pointerer, at det ikke nødvendigvis vil afhjælpe problematikken:

”Problemet er, at folk vil ofte ansætte nogen, der ligner dem selv. Nogen, de føler sig tryg ved. Det vil i mange tilfælde betyde personer med identiske profiler. Det kræver en bevidsthedsændring i forhold til køn at ændre tingene. Jeg har det svært med at lovgive på området, men vil dog ikke afvise forslaget. Om det er den rigtige løsning, ved jeg ikke, men jeg mener, at en eventuel lovgivning ikke kan stå alene,” siger hun.

I forhold til en vurdering af forslaget gennemførlighed siger hun: ”Det er svært at sige”. Hun fortæller, at hun ønsker at deltage i Kvinder I Bestyrelsers konference ”ALLE VINDER” på Christiansborg den 18. september 2020, og gerne som paneldeltager.

Det starter i barndommen

Til spørgsmålet om, hvorvidt hun og Socialdemokratiet har ideer til at få flere kvinder i spil til ledelse og bestyrelser siger Birgitte Vind, at ”debatten om, hvordan man gør en arbejdsplads god, er den vigtigste. For det er dét, der skal være incitamentet til at ansætte flere kvinder. Erhvervslivet er generelt optaget af den gode arbejdsplads og det samme er fagforbundene. Det, der står tilbage, er at kigge ind i arbejdskulturen på arbejdspladserne”.

”I virkeligheden starter det allerede, når børnene er små. Retorikken spiller en væsentlig rolle. Vi skal tale med børnene, så det ikke er kønnet, der er afgørende for deres fremtidige muligheder.”

Læs mere:
https://www.socialdemokratiet.dk/                                                
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/b/birgitte-vind 

Flere interviews med ordførere:
Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:  https://executivemagazine.dk/konservatives-mona-juul
Sikander Siddique, MF:
https://executivemagazine.dk/mf-sikandar-siddique
Fatma Øtkem, Venstre:
https://executivemagazine.dk/fatma-oktem
Samira Niwa, Radikale Venstre:
https://executivemagazine.dk/radikales-samiranawa                
Astrid Carøe, SF:   https://executivemagazine.dk/astrid-caroe-sf-opslaede-stillinger-mulighed-for-faellespolitisk-fodslag/                                            Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.