Stoleben afleveret digitalt: Jyske Banks Anders Dam har flere kvinder i pipeline

Resumé: Kvinder I Bestyrelsers stifter Peter Horn og rådgiver Rikke N. Marott melder tilbage om positivt digitalt møde med bankens ordførende direktør og funktionsdirektør. ”Jyske Bank er med andelen af kvinder i repræsentantskabet og i bestyrelsen over niveau, og der er fokus på kvindelige ledere i organisationen” siger Anders Christian Dam og Hanne Birgitte Møller.

Publiceret 30. oktober 2020 – Af en Executive Magazine reporter

Ordførende direktør Anders Christian Dam fra Jyske Bank var en af de første topledere til at vende positivt tilbage på KIB – Kvinder I Bestyrelsers kampagne ”Der mangler noget!” – hvor KIB sendte en stol med et manglende ben for at understrege de 10 udvalgte virksomheders mangel på kvindelige topledere. Banken var af KIB valgt på grundlag af 13% kvinder i bestyrelsen og ingen kvinder i øverste ledelse. Kampagnen blev lanceret i midten af januar i år, men mødeaktiviteterne måtte indstilles som følge af Covid-19 restriktionerne. Aktiviteterne blev fulgt op af konferencen ALLE VINDER i september med deltagelse af topledere fra erhvervsliv, organisationer og politiske ligestillingsordførere om offentlige opslag af alle leder- og bestyrelsesposter. Den del resulterer nu i en forespørgselsdebat med ligestillingsminister Mogens Jensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) i Folketinget tirsdag 8. december.

Jyske Banks ordførende direktør Anders Christian Dam og funktionsdirektør Hanne Birgitte Møller – får digitalt stoleben pga. Covid-19: Jyske Bank har taget et kvantespring i sin bestyrelse

”Forslaget er interessant når blot man holder fast i, at det må være kompetencerne, der er udslagsgivende,” konstaterer Anders Dam og funktionsdirektør Hanne Birgitte Møller, indtil videre eneste kvinde i koncernledergruppen ud af i alt 20 i Jyske Bank. På grund af regeringens nye regler i relation til Covid-19 blev et møde i Silkeborg ændret til et digitalt møde.

Ved seneste generalforsamling forbedrede Jyske Bank andelen af kvinder i bestyrelsen til 25%, uden medarbejderrepræsentanter – da tidligere Nykredit-direktør Bente Overgaard blev indvalgt. Andelen af kvinder i bestyrelsen er dog 36% i den samlede bestyrelse –  med medarbejderrepræsentanter. Banken er nummer 75 i den seneste Penny 2020-undersøgelse over 131 børsnoterede selskaber. Her er scoren 8 ved at udregne tal for hhv. bestyrelses- og ledelsesrepræsentation. Der beskæftiges 3.593 medarbejdere. Andelen af kvindelige ledere er 30%. Under indsatsområder for 2020 står bl.a. ”forstærke vores aktiviteter omkring diversitet med henblik på at skærpe fokus på temaer som køn og alder. Konkret ønsker vi som minimum at fastholde en andel af kvindelige ledere, der svarer til den øvrige finansielle sektor”. De seneste år har kvinders andel i lederuddannelser ligget i underkanten af 50% – med undtagelse af 2019 hvor andelen var på 35%.

Kampagnen ”Det mangler noget!” fik stor opbakning i alle erhvervsmedier og spillede på, at 10 store virksomheder blev udfordret på deres repræsentation af kvinder i ledelse og bestyrelse. De fik hver det manglende ben til stolen, hvis de ville tage et møde med KIBs repræsentanter. Her repræsenteret ved KIBs nuværende formand Annette Piilgaard og den tidligere, Gitte Maya Elsing

Over niveau i repræsentantskab

”Vi er over niveau hvad angår kvindelig repræsentation i Jyske Banks repræsentantskab. Det vil vi fortsat have fokus på, da det også er vores pipeline til bestyrelsen. Det er en længere proces at blive valgt fra repræsentantskabet til bestyrelsen. Vi har omkring 120 repræsentantskabs-medlemmer, og herfra vælges der 6 medlemmer til bestyrelsen. De to øvrige i bestyrelsen er generalforsamlings-valgte. Derudover skal alle bestyrelsesmedlemmer i en finansiel virksomhed leve op til ”fit and proper” og den samlede bestyrelse besidde nødvendig viden og erfaring,” siger Anders Dam og Hanne Møller. ”Det er vigtigt for os, at Jyske Banks ledelse og bestyrelse er repræsentativ i forhold til befolkningen. Vi har siden 2000 haft fokus på kønsdiversitet, og vi har i dag kvinder i pipeline til ledelse på højt ledelsesniveau. En udvikling er sat i gang. Om tre – fire år vil det se endnu bedre ud. Hvad angår topledelsen skal det udmønte sig i en fodsbørsmeddelelse. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi jo er tre i direktionen, der er ude over den første ungdom, ” understreger Anders Dam. KIBs direktør og stifter Peter Horn og rådgiver Rikke N. Marott vil følge dialogen op ved at drøfte mulige aktiviteter med Jyske Banks HR-direktør Knud Nørbo. KIBs formål er fremme af kvinder i ledelse og bestyrelser.

Læs mere: www.jyskebank.dk1 Trackback / Pingback

  1. Nu er det alvor: Politikere går efter topjob-opslag i folketingsdebat – men udskudt af erhvervsminister

Leave a Reply

Your email address will not be published.