Vagn Sørensen Jury Chair of the Year

Resumé: Vagn Ove Sørensen er en af de mest kendte og anerkendte bestyrelsesledere, internationalt og i Danmark. Han er bedt i juryen for Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder på grund af sit alsidige virke i meget forskelligartede bestyrelser og de udfordringer, de har stået overfor. Er bl.a. bestyrelsesleder for Air Canada og Scandlines, men har også erfaring fra bestyrelser som FL Smidth, Royal Caribbian Cruises, TDC og CNH Industrial. Efter en cand.merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus lynkarriere i SAS til ESVP og derefter koncernchef i Austrian Airlines, hvor han præsterede en imponerende turnaround. Vice-chair of the board of trustees i Rock’n’Roll Forever Foundation i New York – og inkarneret Bruce Springsteen fan. Så skader det jo ikke, at man er venlig og imødekommende. Og på et tidspunkt kunne holde sig i form med et maratonløb eller to.

Publiceret 10. december 2022. Af Peter Horn. Web-redaktør: Team

Vagn Ove Sørensen gik ind i bestyrelsesarbejde på ”den hårde måde”. Da han havde truffet beslutningen om, at det var hans fremtid, lagde han arbejdet som topdirektør bag sig og koncentrerede sig om sit nye virkeområde. Han tog springet i 2006, da han som 46-årig sagde nej til at forlænge sin kontrakt som CEO for Austrian Airlines. Siden har han haft mange poster som bestyrelsesleder; nyligt viste en optælling 11 bestyrelsespositioner i virksomheder i syv forskellige lande. Det har krævet et udgangspunkt i London for at få logistikken til at passe.

”Som bestyrelsesleder skal man sikre sig, at bestyrelsens sammensætning kan gøres optimal. Ellers skal man sige nej til posten.”

”Jeg valgte at starte forholdsvis tidligt på en bestyrelseskarriere. Så det blev fokus, selv om jeg i starten holdt muligheden for en attraktiv CEO-post åben. Som bestyrelsesleder er rollen at sikre virksomheden den bedst mulige overordnede ledelse ud fra en velfungerende bestyrelse, der afspejler markedet og dets sammensætning. Når jeg får tilbudt posten som bestyrelsesleder, er den vigtigste opgave at sikre, at bestyrelsens sammensætning rammer de rigtige kompetencer. Naturligvis kan ejerne have ønsker og krav til sammensætningen, men om der tale om equity-ejerskab, familieejet, børsnoteret eller fondsejet, er hovedkravet det samme. Bestyrelsen skal fungere professionelt, varetage sin kontrolopgave og også være en slags konsulent-resurse for ledelsen,” siger Vagn Ove Sørensen.

Han konstaterer, at bestyrelsesarbejdet er under stigende professionalisering. Der er kommet flere til som udelukkende lever af denne form for arbejde. Det kan være en fordel, fordi de trækker erfaringer fra forskellige brancher og samtidig kan se identiske mønstre og udvikler sin egen “best practice”. ”Men det er også vigtigt, at der i bestyrelsen er en til to personer med aktiv CEO- eller anden topledererfaring, der kan bidrage med denne tilgang. Det giver en god balance.”

Vagn Ove Sørensen understreger betydningen af, at bestyrelsen inddrages i det strategiske arbejde på et tidligt tidspunkt, selv om det er ledelsens opgave at præsentere en plan til godkendelse. ”Jeg er tilhænger af, at ledelsen inddrager bestyrelsen som konsulenter på alle niveauer, hvor det giver mening. I dag kan man ikke drive godt bestyrelsesarbejde ved at mødes fire gange om året. Det er en løbende proces at følge med. Derfor opmuntrer jeg også ledelse og bestyrelse til at trække mest muligt på hinanden. Som bestyrelsesleder gør jeg også meget ud af at orientere den øvrige bestyrelse om mine møder og drøftelser med ledelsen, så de altid er up-to-date.”

”Vi skal undgå, at det er de samme “sikre kort”, der altid er i spil som bestyrelsesledere. Der skal være mod til at vælge anderledes.”

Sammensætningen af bestyrelser er også ud fra ESG-kravene (Environment, Social, Governance) og målretningen mod markedet en vigtig proces. ”Der er fortsat en tendens til, at det er den samme gruppe af bestyrelsespersoner, man går efter i de store virksomheder – ”the usual suspects”, som har vist deres kompetencer og driftssikkerhed. Men det bringer os ikke videre i bestyrelsesuniverset, hvis vi ikke inddrager nye profiler og navne. I et stykke tid har der været stor fokus på at inddrage kvinder mere i ledelses- og bestyrelsesdimensionen. Og jeg har været tidlig med at prioritere det, når lejlighed har budt sig. Indtil nu er jeg ikke blevet skuffet, og det siger noget om, at der er et stort potentiale derude. Omvendt skal præmisserne for at være med være i orden. I f.eks. Air Canada, hvor jeg er bestyrelsesleder, ser vi diversitet meget bredt, så det også udover køn f. ex. også omfatter first nations baggrund, forskellige kulturer, nationalitet og aldersgrupperinger. Hensigten er at afspejle markedet og kunderne og dermed opnå en bedre forståelse samt kunne højne beslutningskvaliteten.”

Som aktiv i bestyrelsesleder-branchen gør Vagn Ove Sørensen meget for at dygtiggøre sig. ”Det vil altid være en fordel at have flere poster, så man kan overføre erfaring fra en virksomheds bestyrelse til en anden.”

”I nogle danske bestyrelser kunne man nok ønske sig en bedre honorering – gerne også med aktier.”

Når det kan knibe med at finde de rigtige kandidater til større virksomheders bestyrelsen, kan det have sammenhæng med, at mange af de bedste kandidater fortsat har en alder, hvor de økonomisk kan præstere mere som CEOs. ”Vi har et problem med bestyrelses-honoreringen i nogle af de større virksomheder i Danmark. Man kunne også ønske sig, at det blev mere anerkendt at kunne få aktier som en del af betalingen – eller måske et krav,” siger Vagn Ove Sørensen.

”Chair of the Year: Man skal forstå, at det drejer sig om at skabe værdi for alle virksomhedens stakeholders. Der skal leveres.”

I juryen for Chair of the Year – Årets Bestyrelsesleder ser Vagn Ove Sørensen det som sin opgave at nominere en person, der kan vise vejen og være en god rollemodel. Han modtog selv prisen i 2018 for sin indsats i FL Smidth og har altid en åben dør for de, der gerne vil vide mere om bestyrelsesuniverset. ”Det er et spørgsmål om at skabe mere interesse for bestyrelseshvervet og hvad det kræver og indebærer. Og så skal man forstå, at det det drejer sig om at skabe værdi for alle virksomhedens stakeholders. Der skal leveres.”

Læs mere:
Nyhed,Merete Eldrup,Jury, Chair (executivemagazine.dk)
www.styreinfo.no